Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowejz dnia 10 grudnia 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką   (Dz. U. poz. 1615) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

W przypadku utraty, zniszczenia lub obniżenia wartości użytkowej uprzednio wydanego umundurowania oraz wyekwipowania żołnierz może otrzymać umundurowanie i wyekwipowanie przed upływem okresu używalności, z zachowaniem ciągłości okresu używalności.
 ”
 ;

2)

§ 9 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 9.

1.

W przypadku śmierci żołnierza dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostawał, może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.

2.

W przypadku śmierci żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy lub w stan spoczynku dowódca jednostki budżetowej może zezwolić na nieodpłatne wydanie kompletu umundurowania galowego, wyjściowego, polowego lub ćwiczebnego składającego się z munduru, nakrycia głowy, bielizny, obuwia i oznak stopni.
 ”
 ;

3)

po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:
„ 

§ 19a.

Żołnierz zwalniany z zawodowej służby wojskowej do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zestawach nr 1-4, 8-11 i 15-18 za rok zaopatrzeniowy, w którym jest zwalniany.
 ”
 ;

4)

załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1   -   Normy umundurowania i wyekwipowania

   I.    Wojska Lądowe, Wojska Obrony Terytorialnej i Wojska Specjalne

Zestaw nr 1
normy umundurowania i wyekwipowania dla żołnierzy zawodowych - generałów - mężczyzn

 
Kolumna
  1.   Żołnierz zawodowy w stopniu generała brygady lub wyższym:
 
  1)   w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewymienionych w ppkt 2 i3
5-6
  2)   w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, obrony terytorialnej oraz Żandarmerii Wojskowej
7-8
  3)   w jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej
9-10
  2.   Żołnierz zawodowy, pułkownik mianowany na stopień generała brygady:
 
  1)   w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewymienionych w ppkt 2
11-12
  2)   w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, obrony terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej oraz jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej
13-14
   


Lp.
Nazwa przedmiotu
Klasyfikator hierarchiczny JIM
JM
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Dres sportowy
84050605000000
szt.
1
4
1
4
1
4
       
2
Beret
84050502
szt.
1
1
3
3
3
3
       
3
Czapka zimowa futrzana Wojsk Lądowych
84050501040101
szt.
1
6
1
6
1
6
       
4
Czapka rogatywka oficera starszego
84050501010100
szt.
1
4
               
5
Krawat koloru khaki
84400301000000
szt.
2
4
2
4
2
4
       
6
Krawat koloru czarnego
84400302000000
szt.
         
2
       
7
Kurtka wiatrówka Wojsk Lądowych
84050204010100
szt.
 
5
 
5
 
5
       
8
Kurtka wyjściowa Wojsk Lądowych
84050204020800
szt.
 
5
 
5
 
5
       
9
Mundur galowy generalski Wojsk Lądowych
84050901010100
kpl.
 
5
 
5
 
5
1
5
1
5
10
Mundur służbowy generalski Wojsk Lądowych (ze spodniami do butów)
84050903010100
kpl.
           
1
X
1
X
11
Mundur wyjściowy generalski Wojsk Lądowych
84050902010100
kpl.
 
3
 
3
 
3
1
3
1
3
12
Płaszcz służbowy Wojsk Lądowych
84051001010200
szt.
           
1
X
1
X
13
Płaszcz Wojsk Lądowych
84051006030000
szt.
 
4
 
4
 
4
       
14
Rękawiczki letnie koloru czarnego
84401601000000
para
 
4
 
4
 
4
       
15
Rękawiczki zimowe koloru czarnego
84401602000000
para
 
4
 
4
 
4
       
16
Spodnie do butów (generalskie) Wojsk Lądowych
84050209010000
szt.
           
1
X
1
X
17
Szalik letni koloru khaki
84401401000000
szt.
 
4
 
4
 
4
       
18
Szalik zimowy koloru khaki
84401403000000
szt.
 
4
 
4
 
4
       
19
Spodnie letnie generalskie Wojsk Lądowych
84050208010100
szt.
2
4
2
4
2
4
       
20
Sweter Wojsk Lądowych
84050206051100
szt.
 
3
 
3
 
3
       
21
Spodnie wyjściowe generalskie Wojsk Lądowych
84050207010100
szt.
 
2
 
2
 
2
       
22
Taśma otokowa do rogatywki
83150102
szt.
 
4
       
1
4
   
23
Koszula koloru białego
84051102030000
szt.
 
2
1
2
1
2
       
24
Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki
84051202020000
szt.
3
2
3
2
3
2
       
25
Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki
84051202010000
szt.
3
2
3
2
3
2
       
26
Skarpety letnie koloru czarnego
84400501000000
para
6
1
6
1
6
1
       
27
Skarpety zimowe
84400513020000
para
2
2
2
2
2
2
       
28
Spinki Wojsk Lądowych
84400405000000
kpl.
1
4
1
4
1
4
       
29
Buty generalskie
84300604000000
para
           
1
X
1
X
30
Półbuty wyjściowe
84300101000000
para
2
2
2
2
2
2
       
31
Półbuty galowe
84300102000000
para
1
2
1
2
1
2
       
32
Trzewiki zimowe - botki
84300202000000
para
1
4
1
4
1
4
       
33
Koszulka sportowa
84200502000000
szt.
1
1
1
1
1
1
       
34
Ręcznik frotte (50 x 100 cm)
72100503000000
szt.
2
2
2
2
2
2
       
35
Skarpety sportowe
84400503000000
para
2
1
2
1
2
1
       
36
Spodenki sportowe
84200302000000
szt.
1
1
1
1
1
1
       
37
Buty sportowe
84300304000000
para
1
2
1
2
1
2
       
38
Pas oficerski koloru czarnego
84400701000000
szt.
           
1
X
1
X
39
Pasek skórzany do spodni
84400706000000
szt.
1
4
1
4
1
4
       
40
Sznur galowy generalski
84550704010000
szt.
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
41
Torba polowa oficerska
84600202000000
szt.
1
5
1
5
1
5
       
42
Torba podróżna
84600501000000
szt.
1
5
1
5
1
5
       
43
Walizka
84600301000000
szt.
1
6
1
6
1
6
       
44
Prawidła do butów służbowych
83350401000000
para
           
1
X
1
X
45
Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych
 
kpl.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
                           

Uwaga:
Przedmioty wskazane w kolumnach 5-14 tworzą podzestawy.
Zestaw nr 2
normy umundurowania i wyekwipowania dla żołnierzy zawodowych - generałów - kobiet

 
Kolumna
  1.   Żołnierz zawodowy - kobieta w stopniu generała brygady lub wyższym:
 
  1)   w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewymienionych w ppkt 2 i 3
5-6
  2)   w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, obrony terytorialnej oraz Żandarmerii Wojskowej
7-8
  3)   w jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej
9-10
  2.   Żołnierz zawodowy - kobieta w stopniu pułkownika mianowana na stopień generała brygady:
 
  1)   w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewymienionych w ppkt 2
11-12
  2)   w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, obrony terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej oraz jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej
13-14
   


Lp.
Nazwa przedmiotu
Klasyfikator hierarchiczny JIM
JM
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Dres sportowy
84050605000000
szt.
1
4
1
4
1
4
       
2
Beret
84050502
szt.
1
1
3
3
3
3
       
3
Czapka zimowa futrzana Wojsk Lądowych
84050501040101
szt.
1
6
1
6
1
6
       
4
Furażerka Wojsk Lądowych
84050503050000
szt.
1
3
               
5
Krawat koloru khaki
84400301000000
szt.
2
4
2
4
2
4
       
6
Krawat koloru czarnego
84400302000000
szt.
       
1
2
       
7
Kurtka wiatrówka Wojsk Lądowych
84050204010100
szt.
1
5
1
5
1
5
       
8
Kurtka wyjściowa Wojsk Lądowych
84050204020800
szt.
1
5
1
5
1
5
       
9
Mundur galowy generalski damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych
84100401050000
kpl.
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
10
Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych
84100402050000
kpl.
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
11
Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych
84100402050000
kpl.
           
1
X
1
X
12
Płaszcz damski Wojsk Lądowych
84100403050503
szt.
1
4
1
4
1
4
       
13
Rękawiczki letnie koloru czarnego
84401601000000
para
1
4
1
4
1
4
       
14
Rękawiczki zimowe koloru czarnego
84401602000000
para
1
4
1
4
1
4
       
15
Szalik letni koloru khaki
84401401000000
szt.
1
4
1
4
1
4
       
16
Szalik zimowy koloru khaki
84401403000000
szt.
1
4
1
4
1
4
       
17
Spodnie wyjściowe letnie generalskie damskie Wojsk Lądowych
84050208010400
szt.
2
4
2
4
2
4
       
18
Sweter Wojsk Lądowych
84050206051100
szt.
1
3
1
3
1
3
       
19
Spodnie wyjściowe generalskie damskie Wojsk Lądowych
84050207010500
szt.
1
2
1
2
1
2
       
20
Koszula damska koloru białego
84100301040203
szt.
1
2
1
2
1
2
       
21
Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki
84100301040302
szt.
3
2
3
2
3
2
       
22
Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki
84100301040301
szt.
3
2
3
2
3
2
       
23
Rajstopy w kolorze cielistym
84450101000000
szt.
24
1
24
1
24
1
       
24
Skarpety letnie koloru czarnego
84400501000000
para
2
1
2
1
2
1
       
25
Skarpety zimowe
84400513020000
para
2
2
2
2
2
2
       
26
Spinki Wojsk Lądowych
84400405000000
kpl.
1
4
1
4
1
4
       
27
Półbuty damskie
84350104000000
para
2
2
2
2
2
2
       
28
Półbuty galowe damskie
84350105000000
para
1
2
1
2
1
2
       
29
Kozaki
84350801000000
para
1
4
1
4
1
4
       
30
Koszulka sportowa
84200502000000
szt.
1
1
1
1
1
1
       
31
Ręcznik frotte (50 x 100 cm)
72100503000000
szt.
2
2
2
2
2
2
       
32
Skarpety sportowe
84400503000000
para
2
1
2
1
2
1
       
33
Spodenki sportowe
84200302000000
szt.
1
1
1
1
1
1
       
34
Buty sportowe
84300304000000
para
1
2
1
2
1
2
       
35
Pasek skórzany do spodni
84400706000000
szt.
1
4
1
4
1
4
       
36
Sznur galowy generalski
84550704010000
szt.
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
37
Torba polowa oficerska
84600202000000
szt.
1
5
1
5
1
5
       
38
Torba podróżna
84600501000000
szt.
1
5
1
5
1
5
       
39
Walizka
84600301000000
szt.
1
6
1
6
1
6
       
40
Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych
 
kpl.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
                           

Uwagi:

1.

Za przedmiot określony w lp. 23 wypłaca się równoważnik.

2.

Przedmioty wskazane w kolumnach 5-14 tworzą podzestawy.
Zestaw nr 3
normy umundurowania i wyekwipowania dla żołnierzy zawodowych - mężczyzn

 
Kolumna
  1.   Żołnierz zawodowy w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewymienionych w pkt 2 i 3:
 
  1)   oficer starszy
5-6
  2)   oficer młodszy
7-8
  3)   podoficer i szeregowy zawodowy powyżej dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
9-10
  4)   szeregowy zawodowy do dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
11-12
  2.   Żołnierz zawodowy w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, obrony terytorialnej oraz Żandarmerii Wojskowej:
 
  1)   oficer
13-14
  2)   podoficer i szeregowy zawodowy powyżej dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
15-16
  3)   szeregowy zawodowy do dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
11-12
  3.   Żołnierz zawodowy w jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej:
 
  1)   oficer
17-18
  2)   podoficer i szeregowy zawodowy powyżej dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
19-20
  3)   szeregowy zawodowy do dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
11-12
  4.   Oficer młodszy mianowany na stopień oficera starszego:
 
  1)   wymieniony w pkt 1
21-22
  2)   wymieniony w pkt 2 i 3
23-24
  5.   Podoficer i szeregowy zawodowy powyżej dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej mianowany na stopień oficera młodszego:
 
  1)   wymieniony w pkt 1
25-26
  2)   wymieniony w pkt 2 i 3
27-28
  6.   Żołnierz zawodowy mianowany na kolejny stopień wojskowy niewymieniony w pkt 4 i 5
23-24
  7.   Żołnierz zawodowy pełniący służbę w dowództwach i sztabach od szczebla korpusu (z wyłączeniem Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ -Wschód), inspektoratach, biurach, wojewódzkich sztabach wojskowych, wojskowych komendach uzupełnień, orkiestrach wojskowych, komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, szkołach i akademiach wojskowych oraz instytutach naukowych - należność dodatkowa
29-30
   


Lp.
Nazwa przedmiotu
Klasyfikator hierarchiczny JIM
JM
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Dres sportowy
84050605000000
szt.
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
                   
2
Beret
84050502
szt.
1
1
1
1
1
1
   
3
3
3
3
3
3
3
3
                   
3
Czapka zimowa futrzana Wojsk Lądowych
84050501040101
szt.
1
6
1
6
1
6
   
1
6
1
6
1
6
1
6
                   
4
Czapka rogatywka szeregowego i podoficera
84050501010500
szt.
       
1
4
                                       
5
Czapka rogatywka oficera młodszego
84050501010300
szt.
   
1
4
                               
1
4
       
6
Czapka rogatywka oficera starszego
84050501010100
szt.
1
4
                           
1
4
               
7
Krawat koloru khaki
84400301000000
szt.
2
4
2
4
2
4
   
2
4
2
4
2
4
2
4
                   
8
Krawat koloru czarnego
84400302000000
szt.
                       
1
2
1
2
                   
9
Kurtka wiatrówka Wojsk Lądowych
84050204010100
szt.
1
5
1
5
1
5
   
1
5
1
5
1
5
1
5
                   
10
Kurtka wyjściowa Wojsk Lądowych
84050204020800
szt.
1
5
1
5
1
5
   
1
5
1
5
1
5
1
5
                   
11
Mundur galowy Wojsk Lądowych
84050901010200
kpl.
1
4
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
                   
12
Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych
84050902010200
kpl.
1
3
1
3
1
3
   
1
3
1
3
1
3
1
3
                   
13
Płaszcz Wojsk Lądowych
84051006030000
szt.
1
4
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
                   
14
Rękawiczki letnie koloru czarnego
84401601000000
para
1
4
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
                   
15
Rękawiczki zimowe koloru czarnego
84401602000000
para
1
4
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
                   
16
Szalik letni koloru khaki
84401401000000
szt.
1
4
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
                   
17
Szalik zimowy koloru khaki
84401403000000
szt.
1
4
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
                   
18
Spodnie wyjściowe letnie Wojsk Lądowych
84050208010200
szt.
1
4
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
               
1
2
19
Sweter Wojsk Lądowych
84050206051100
szt.
1
3
1
3
1
3
   
1
3
1
3
1
3
1
3
                   
20
Spodnie wyjściowe Wojsk Lądowych
84050207010200
szt.
                                               
1
2
21
Taśma otokowa do rogatywki
83150102
szt.
1
4
1
4
1
4
                   
1
4
   
1
4
       
22
Koszula koloru białego
84051102030000
szt.
1
2
1
2
1
2
   
1
2
1
2
1
2
1
2
                   
23
Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki
84051202020000
szt.
2
2
2
2
2
2
   
2
2
2
2
2
2
2
2
               
1
2
24
Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki
84051202010000
szt.
2
2
2
2
2
2
   
2
2
2
2
2
2
2
2
               
1
2
25
Skarpety letnie koloru czarnego
84400501000000
para
6
1
6
1
6
1
   
6
1
6
1
6
1
6
1
                   
26
Skarpety zimowe
84400513020000
para
2
2
2
2
2
2
   
2
2
2
2
2
2
2
2
                   
27
Spinki Wojsk Lądowych
84400405000000
kpl.
1
4
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
                   
28
Półbuty wyjściowe
84300101000000
para
2
2
2
2
2
2
   
2
2
2
2
2
2
2
2
                   
29
Półbuty galowe
84300102000000
para
1
2
1
2
1
2
   
1
2
1
2
1
2
1
2
                   
30
Trzewiki zimowe - botki
84300202000000
para
1
4
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
                   
31
Koszulka sportowa
84200502000000
szt.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
                   
32
Ręcznik frotte (50 x 100 cm)
72100503000000
szt.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
                   
33
Skarpety sportowe
84400503000000
para
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
                   
34
Spodenki sportowe
84200302000000
szt.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
                   
35
Buty sportowe
84300304000000
para
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
                   
36
Pasek skórzany do spodni
84400706000000
szt.
1
4
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
                   
37
Sznur galowy korpusów osobowych
84550704
szt.
1
5
1
5
1
5
   
1
5
1
5
1
5
1
5
       
1
5
1
5
   
38
Torba polowa oficerska
84600202000000
szt.
1
5
1
5
       
1
5
   
1
5
           
1
5
1
5
   
39
Torba polowa podoficerska
84600203000000
szt.
       
1
5
1
5
   
1
5
   
1
5
                   
40
Torba podróżna
84600501000000
szt.
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
                   
41
Walizka
84600301000000
szt.
1
6
1
6
1
6
   
1
6
1
6
1
6
1
6
                   
42
Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych
 
kpl.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
                                                           

Uwagi:

1.

Szeregowemu zawodowemu wymienionemu w pkt 1 ppkt 3, pkt 2 ppkt 2 oraz pkt 3 ppkt 2 przedmioty wydane z lp. 1, 31-35, 39, 40 i 42 zalicza się na poczet bieżącej należności.

2.

Przedmioty wskazane w kolumnach 5-30 tworzą podzestawy.
Zestaw nr 4
normy umundurowania i wyekwipowania dla żołnierzy zawodowych - kobiet

 
Kolumna
  1.   Żołnierz zawodowy - kobieta w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych niewymienionych w pkt 2 i 3:
 
  1)   oficer
5-6
  2)   podoficer i szeregowy zawodowy powyżej dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
7-8
  3)   szeregowy zawodowy do dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
9-10
  2.   Żołnierz zawodowy - kobieta w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, jednostkach powietrznodesantowych, specjalnych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, obrony terytorialnej oraz Żandarmerii Wojskowej:
 
  1)   oficer
11-12
  2)   podoficer i szeregowy zawodowy powyżej dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
13-14
  3)   szeregowy zawodowy do dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
9-10
  3.   Żołnierz zawodowy - kobieta w jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej:
 
  1)   oficer
15-16
  2)   podoficer i szeregowy zawodowy powyżej dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
17-18
  3)   szeregowy zawodowy do dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej
9-10
  4.   Podoficer i szeregowy zawodowy - kobieta powyżej dwudziestu czterech miesięcy zawodowej służby wojskowej mianowana na stopień oficera młodszego
19-20
  5.   Żołnierz zawodowy - kobieta pełniąca służbę w dowództwach i sztabach od szczebla korpusu (z wyłączeniem Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ - Wschód), inspektoratach, biurach, wojewódzkich sztabach wojskowych, wojskowych komendach uzupełnień, orkiestrach wojskowych, komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, szkołach i akademiach wojskowych oraz instytutach naukowych - należność dodatkowa
21-22
   


Lp.
Nazwa przedmiotu
Klasyfikator hierarchiczny JIM
JM
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
Dres sportowy
84050605000000
szt.
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
       
2
Beret
84050502
szt.
1
1
1
1
   
3
3
3
3
3
3
3
3
       
3
Czapka zimowa futrzana Wojsk Lądowych
84050501040101
szt.
1
6
1
6
   
1
6
1
6
1
6
1
6
       
4
Furażerka Wojsk Lądowych
84050503050000
szt.
1
3
1
3
                           
5
Krawat koloru khaki
84400301000000
szt.
2
4
2
4
   
2
4
2
4
2
4
2
4
       
6
Krawat koloru czarnego
84400302000000
szt.
                     
2
 
2
       
7
Kurtka wiatrówka Wojsk Lądowych
84050204010100
szt.
1
5
1
5
     
5
 
5
 
5
 
5
       
8
Kurtka wyjściowa Wojsk Lądowych
84050204020800
szt.
1
5
1
5
     
5
 
5
 
5
 
5
       
9
Mundur galowy damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych
84100401010000
kpl.
1
4
1
4
     
4
 
4
 
4
 
4
       
10
Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) Wojsk Lądowych
84100402010000
kpl.
1
3
1
3
     
3
 
3
 
3
 
3
       
11
Płaszcz damski Wojsk Lądowych
84100403050503
szt.
1
4
1
4
     
4
 
4
 
4
 
4
       
12
Rękawiczki letnie koloru czarnego
84401601000000
para
1
4
1
4
     
4
 
4
 
4
 
4
       
13
Rękawiczki zimowe koloru czarnego
84401602000000
para
1
4
1
4
     
4
 
4
 
4
 
4
       
14
Szalik letni koloru khaki
84401401000000
szt.
1
4
1
4
     
4
 
4
 
4
 
4
       
15
Szalik zimowy koloru khaki
84401403000000
szt.
1
4
1
4
     
4
 
4
 
4
 
4
       
16
Spodnie wyjściowe letnie damskie Wojsk Lądowych
84100304010000
szt.
1
4
1
4
     
4
 
4
 
4
 
4
   
1
2
17
Sweter Wojsk Lądowych
84050206051100
szt.
1
3
1
3
     
3
 
3
 
3
 
3
       
18
Spodnie wyjściowe damskie Wojsk Lądowych
84100303010000
szt.
                               
1
2
19
Koszula damska koloru białego
84100301040203
szt.
1
2
1
2
   
1
2
1
2
1
2
1
2
       
20
Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki
84100301040302
szt.
2
2
2
2
   
2
2
2
2
2
2
2
2
   
1
2
21
Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki
84100301040301
szt.
2
2
2
2
   
2
2
2
2
2
2
2
2
   
1
2
22
Rajstopy w kolorze cielistym
84450101000000
szt.
24
1
24
1
   
24
1
24
1
24
1
24
1
       
23
Skarpety letnie koloru czarnego
84400501000000
para
2
1
2
1
   
2
1
2
1
2
1
2
1
       
24
Skarpety zimowe
84400513020000
para
2
2
2
2
   
2
2
2
2
2
2
2
2
       
25
Spinki Wojsk Lądowych
84400405000000
kpl.
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
       
26
Półbuty damskie
84350104000000
para
2
2
2
2
   
2
2
2
2
2
2
2
2
       
27
Półbuty galowe damskie
84350105000000
para
1
2
1
2
   
1
2
1
2
1
2
1
2
       
28
Kozaki
84350801000000
para
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
       
29
Koszulka sportowa
84200502000000
szt.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
       
30
Ręcznik frotte (50 x 100 cm)
72100503000000
szt.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
       
31
Skarpety sportowe
84400503000000
para
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
       
32
Spodenki sportowe
84200302000000
szt.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
       
33
Buty sportowe
84300304000000
para
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
       
34
Pasek skórzany do spodni
84400706000000
szt.
1
4
1
4
   
1
4
1
4
1
4
1
4
1
5
   
35
Sznur galowy korpusów osobowych
84550704
szt.
1
5
1
5
   
1
5
1
5
1
5
1
5
       
36
Torba polowa oficerska
84600202000000
szt.
1
5
       
1
5
   
1
5
   
1
5
   
37
Torba polowa podoficerska
84600203000000
szt.
   
1
5
1
5
   
1
5
   
1
5
       
38
Torba podróżna
84600501000000
szt.
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5
       
39
Walizka
84600301000000
szt.
1
6
1
6
   
1
6
1
6
1
6
1
6
       
40
Oznaki do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych
 
kpl.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
                                           

Uwagi:

1.

Za przedmiot określony w lp. 22 wypłaca się równoważnik.

2.

Szeregowemu zawodowemu - kobiecie wymienionej w pkt 1 ppkt 2, pkt 2 ppkt 2 oraz pkt 3 ppkt 2 przedmioty wydane z lp. 1, 29-33, 37, 38 i 40 zalicza się na poczet bieżącej należności.

3.

Przedmioty wskazane w kolumnach 5-22 tworzą podzestawy.
Zestaw nr 5
normy umundurowania i wyekwipowania dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką- mężczyzn

 
Kolumna
  1.   Żołnierz pełniący służbę kandydacką w szkole i uczelni wojskowej:
 
  1)   o okresie nauczania do 12 miesięcy
5-6
  2)   o okresie nauczania od 12 do 24 miesięcy
7-8
  3)   o trzyletnim okresie nauczania
9-10
  4)   o czteroletnim okresie nauczania
11-12
  5)   o pięcioletnim okresie nauczania
13-14
  6)   o sześcioletnim okresie nauczania
15-16
  2.   Żołnierz pełniący służbę kandydacką w szkole i uczelni wojskowej, kierowany na praktyki
17-18
  3.   Żołnierz pełniący służbę kandydacką w szkole i uczelni wojskowej, kierowany na praktyki do jednostek specjalnych, powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony terytorialnej, rozpoznania i piechoty górskiej - na czas wykonywania zadania
19-20
   


Lp.
Nazwa przedmiotu
Klasyfikator hierarchiczny JIM
JM
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
Liczba
Okres używalności
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Dres sportowy
84050605000000
szt.
1
1
 
2
 
3
 
2
1
2,5
1
3
       
2
Beret
84050502
szt.
     
2
 
3
 
2
1
2,5
1
3
       
3
Czapka zimowa futrzana Wojsk Lądowych
84050501040101
szt.
     
6
 
6
 
6
1
6
1
6
       
4
Krawat koloru khaki
84400301000000
szt.
     
2
 
3
 
4
1
2,5
1
3
       
5
Kurtka wyjściowa Wojsk Lądowych
84050204020800
szt.
     
4
 
3
 
4
1
5
1
6
       
6
Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych
84050902010200
kpl.
     
2
 
3
 
4
1
2,5
1
6
       
7
Rękawiczki zimowe koloru czarnego
84401602000000
para
     
2
 
3
 
4
1
2,5
1
3
       
8
Szalik zimowy koloru khaki
84401403000000
szt.
     
2
 
3
 
4
1
2,5
1
3
       
9
Spodnie wyjściowe letnie Wojsk Lądowych
84050208010200
szt.
     
2
 
3
 
4
1
2,5
1
6
       
10
Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki
84051202020000
szt.
   
2
2
2
3
2
2
2
2,5
2
3
       
11
Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki
84051202010000
szt.
   
2
2
2
3
2
2
2
2,5
2
3
       
12
Półbuty wyjściowe
84300101000000
para
   
2
2
2
3
2
2
2
2,5
2
3
       
13
Trzewiki zimowe - botki
84300202000000
para
   
1
2
1
3
1
4
1
2,5
1
3
       
14
Karimata
72100201020000
szt.
                           
1
6
15
Śpiwór
84651613000000
szt.
                           
1
6
16
Buty sportowe
84300304000000
para
1
1
 
1
 
1
1
1
1
1
 
1
       
17
Pantofle kąpielowe
84300405000000
para
1
2
 
2
 
3
1
2
1
2,5
 
2
       
18
Pasek skórzany do spodni
84400706000000
szt.
     
2
 
3
1
2
1
2,5
 
3
       
19
Pas żołnierski
84400704010000
szt.
1
5
 
5
 
5
1
5
1
5
 
5
       
20
Szelki do przenoszenia oporządzenia
84651902000000
szt.
1
8
 
8
 
8
1
8
1
8
 
8
       
21
Torba na wyposażenie
84651503010300
szt.
1
8
 
8
 
8
1
8
1
8
 
8
       
22
Torba polowa brezentowa
84600204000000
szt.
1
4
 
4
 
4
1
4
1
5
 
4
       
23
Zasobnik piechoty górskiej
84651501040000
szt.
1
6
 
6