Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1989-02-10
Date of announcement:
1989-01-30
Date of entry into force:
1989-03-01
Date of binding force:
1989-03-01
Date of repeal:
1997-01-05
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)