Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
akt indywidualny
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2014-09-22
Date of announcement:
2014-09-22
Date of entry into force:
2014-09-22
Date of binding force:
2014-09-22
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
Repeals arising from (1)