Wyszukiwanie

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1641 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.
Dz.U. 2018 poz. 1640 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.
Dz.U. 2018 poz. 1639 obowiązujący Uchwała nr 138 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 30 września 2011 r. Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia wykorzystania funduszy specjalnych w krajach odbiorcach i potencjalnych krajach odbiorcach
Dz.U. 2018 poz. 1638 obowiązujący Uchwała nr 137 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 30 września 2011 r. Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia operacji w krajach Południowego i Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego
Dz.U. 2018 poz. 1618 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r., wprowadzonych Uchwałą Nr 90 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, podjętą dnia 30 stycznia 2004 r. w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji
Dz.U. 2012 poz. 755 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 484 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu w dniu 29 maja 1990 r.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 483 obowiązujący Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzona w Paryżu w dniu 29 maja 1990 r.