Wyszukiwanie

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Liczba znalezionych aktów: 15.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 220 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Dz.U. 2021 poz. 1634 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Dz.U. 2021 poz. 1029 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Dz.U. 2013 poz. 565 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych
Dz.U. 2012 poz. 634 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2011 nr 135 poz. 790 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 506 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1706 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.
M.P. 2020 poz. 592 obowiązujący Zarządzenie nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2019 poz. 1011 obowiązujący Zarządzenie nr 179 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2018 poz. 150 obowiązujący Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2012 poz. 820 obowiązujący Zarządzenie Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2010 nr 101 poz. 1184 uchylony Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2009 nr 62 poz. 826 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2003 nr 50 poz. 776 uchylony Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego