Search

Komitet Integracji Europejskiej

Number of acts found: 29.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1068 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2429 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 600 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1578 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1498 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 712 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 558 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1998 nr 66 poz. 434 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1998 nr 5 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 861 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1997 nr 81 poz. 516 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 154 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.
M.P. 2009 nr 48 poz. 707 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2009 nr 4 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2008 nr 68 poz. 609 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2008 nr 56 poz. 508 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2007 nr 87 poz. 946 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. nr 1131-49-07 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2007 nr 33 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2006 nr 34 poz. 371 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2006 r. nr 113-23-06 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2006 nr 4 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2005 nr 56 poz. 765 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2005 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2004 nr 27 poz. 455 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2004 r. nr 113-25-04 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2004 nr 19 poz. 337 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2004 r. nr 113-17-04 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2001 nr 37 poz. 603 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. nr 113-22-01 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.
M.P. 1998 nr 25 poz. 371 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 25 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 63 poz. 574 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.