Wyszukiwanie

Krajowy Fundusz Kapitałowy

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 892 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym
Dz.U. 2016 poz. 901 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym
Dz.U. 2016 poz. 615 obowiązujący Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 465 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy
Dz.U. 2015 poz. 1767 obowiązujący Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
Dz.U. 2015 poz. 1663 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy
Dz.U. 2015 poz. 1308 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym
Dz.U. 2015 poz. 562 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym
Dz.U. 2014 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy
Dz.U. 2013 poz. 1646 obowiązujący Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 129 poz. 731 uchylony Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 796 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy
Dz.U. 2005 nr 57 poz. 491 uchylony Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym