Search

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Number of acts found: 11.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 178 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 1998 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych.
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 177 akt jednorazowy Akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń dotyczących wyłączenia obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązkowego arbitrażu, które Polska złożyła przy ratyfikacji lub przystąpieniu do niektórych umów międzynarodowych.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 289 obowiązujący Traktat koncyliacyjny i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzony w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 186 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 185 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90 obowiązujący Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1937 nr 38 poz. 297 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 14 września 1929 r., dotyczącego rewizji Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej.
Dz.U. 1936 nr 86 poz. 604 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Boliwię dokumentu ratyfikacyjnego protokołu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, z dnia 16 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 475 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 314 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie złożenia przez Persję oraz Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych protokółu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 432 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. w przedmiocie ratyfikacji protokułu podpisania statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1920 roku.