Wyszukiwanie

Ministerstwo Środowiska

Liczba znalezionych aktów: 29.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 1731 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 497 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska
Dz.U. 2019 poz. 2289 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska
Dz.U. 2015 poz. 2095 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2015 poz. 1904 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1899 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1017 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu
M.P. 2020 poz. 329 obowiązujący Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2019 poz. 469 uchylony Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2018 poz. 542 uchylony Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2018 poz. 191 obowiązujący Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Środowiska
M.P. 2018 poz. 178 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska
M.P. 2018 poz. 145 uchylony Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2017 poz. 1142 uchylony Zarządzenie nr 190 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2014 poz. 434 uchylony Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2013 poz. 561 uchylony Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2013 poz. 380 uchylony Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2012 poz. 202 uchylony Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2011 nr 32 poz. 386 uchylony Zarządzenie Nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2010 nr 61 poz. 795 uchylony Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2008 nr 77 poz. 690 uchylony Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2008 nr 41 poz. 374 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska
M.P. 2008 nr 22 poz. 215 uchylony Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2006 nr 28 poz. 307 uchylony Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2003 nr 47 poz. 700 uchylony Zarządzenie Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2003 nr 36 poz. 510 uchylony Zarządzenie Nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2003 nr 32 poz. 425 uchylony Zarządzenie Nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2002 nr 47 poz. 693 uchylony Zarządzenie Nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.
M.P. 2001 nr 47 poz. 778 uchylony Zarządzenie Nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.