Wyszukiwanie

Ministerstwo Gospodarki

Liczba znalezionych aktów: 19.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1880 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1327 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 880 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 814 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki i zniesienia Ministerstwa Łączności.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 999 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1021 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki.
Dz.U. 1998 nr 119 poz. 772 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.
M.P. 2017 poz. 23 obowiązujący Zarządzenie nr 183 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych zniesionego Ministerstwa Gospodarki oraz przekształconego Ministerstwa Rozwoju
M.P. 2014 poz. 24 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2012 poz. 56 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2009 nr 16 poz. 197 obowiązujący Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2007 nr 82 poz. 873 uchylony Zarządzenie Nr 122 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2007 nr 54 poz. 613 uchylony Zarządzenie Nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2007 nr 23 poz. 259 uchylony Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2007 nr 5 poz. 68 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2006 nr 9 poz. 122 uchylony Zarządzenie Nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2005 nr 79 poz. 1121 uchylony Zarządzenie Nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Ministerstwu statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2002 nr 5 poz. 96 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.