Wyszukiwanie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Liczba znalezionych aktów: 20.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1951 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dz.U. 2021 poz. 1931 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1329 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1162 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1014 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2022 poz. 343 obowiązujący Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
M.P. 2021 poz. 1205 obowiązujący Zarządzenie nr 358 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2021 poz. 1019 obowiązujący Zarządzenie nr 240 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2018 poz. 461 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2018 poz. 264 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2017 poz. 243 uchylony Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2016 poz. 685 uchylony Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2014 poz. 243 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2010 nr 66 poz. 847 uchylony Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2008 nr 67 poz. 597 uchylony Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2006 nr 68 poz. 698 uchylony Zarządzenie Nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2006 nr 6 poz. 99 uchylony Zarządzenie Nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2001 nr 22 poz. 373 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr 113-8-01 o powołaniu w skład Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 22 poz. 372 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. nr 113-7-01 o odwołaniu ze składu Rady Ministrów.