Wyszukiwanie

Naczelny Sąd Administracyjny

Liczba znalezionych aktów: 135.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 250 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dz.U. 2023 poz. 217 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2022 poz. 1492 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dz.U. 2022 poz. 329 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2020 poz. 2072 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 1202 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2019 poz. 2325 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2019 poz. 1980 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2019 poz. 1004 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Dz.U. 2019 poz. 236 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku
Dz.U. 2018 poz. 1028 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2017 poz. 2188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2016 poz. 1066 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2015 poz. 638 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2014 poz. 1647 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2012 poz. 772 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2012 poz. 270 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1650 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2007 r. sygn. akt SK 16/05
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1776 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 679 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 36/03
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1928 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1288 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. sygn. akt K 4/03
Dz.U. 2004 nr 26 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 504 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Dz.U. 2002 nr 175 poz. 1437 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej.
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1269 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1177 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1352 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1188 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1113 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. sygn. akt P. 3/2001.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1080 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 477 uchylony Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 552 obowiązujący Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 5 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 940 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej.
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 939 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego działania.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 494 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 11 poz. 62 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 563 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.
Dz.U. 1995 nr 112 poz. 541 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej.
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1980 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz tymczasowego uregulowania właściwości tego sądu.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 2023 poz. 865 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr 127.3.2023 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2023 poz. 220 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. nr 127.2.2023 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2023 poz. 202 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2023 r. nr 127.1.2023 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2022 poz. 1047 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2022 r. nr 127.6.2022 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2022 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. nr 1130.17.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 680 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2022 r. nr 127.4.2022 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2022 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. nr 1130.24.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 489 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr 1131.15.2022 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2022 poz. 488 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr 1131.14.2022 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2022 poz. 415 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr 127.3.2022 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2022 poz. 358 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2022 r. nr 127.2.2022 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2022 poz. 227 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2022 r. nr 1131.3.2022 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2021 poz. 978 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2021 r. nr 1130.71.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 328 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr 127.2.2021 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2020 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. nr 1131.25.2020 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2020 poz. 857 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. Nr 127.3.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2020 poz. 842 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. nr 127.2.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2020 poz. 831 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2020 r. nr 127.1.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2018 poz. 832 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. nr 127.4.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2018 poz. 634 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2018 r. nr 127.2.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2018 poz. 123 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2018 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2018 poz. 14 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2017 poz. 1058 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2017 poz. 985 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2017 poz. 914 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2017 poz. 521 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2017 poz. 320 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2017 poz. 85 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2016 poz. 1126 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2016 poz. 900 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia
M.P. 2016 poz. 689 obowiązujący Postanowienie nr 1131.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2016 poz. 641 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia
M.P. 2016 poz. 401 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia
M.P. 2016 poz. 271 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2016 r. nr 1131.3.2016 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2015 poz. 1100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. nr 1130.13.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 971 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2015 poz. 970 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2015 poz. 922 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2015 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. nr 1130.6.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 547 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2015 poz. 545 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2015 poz. 544 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2015 poz. 485 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2015 poz. 403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. nr 1130.5.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 397 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. nr 1131.2.2015 o powołaniu Wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2015 poz. 215 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2015 poz. 44 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2015 poz. 35 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2014 poz. 1075 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2014 poz. 1013 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2014 poz. 511 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2014 poz. 119 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2013 poz. 578 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2013 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2013 poz. 148 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2013 poz. 4 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2013 poz. 2 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 1009 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 511 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 507 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 500 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 421 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 286 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2011 nr 104 poz. 1055 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2011 nr 67 poz. 665 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2011 nr 18 poz. 189 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2011 nr 18 poz. 188 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2011 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2011 nr 2 poz. 21 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2010 nr 86 poz. 1007 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2010 nr 53 poz. 725 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. nr 1131-16-2010 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2010 nr 44 poz. 621 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. nr 1131-14-2010 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2009 nr 47 poz. 696 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2009 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2006 nr 80 poz. 802 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2006 r. nr 113-46-06 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2005 nr 34 poz. 472 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2005 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2004 nr 29 poz. 528 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. nr 113-22-04 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2004 nr 29 poz. 527 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. nr 113-21-04 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2004 nr 23 poz. 397 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. nr 113-19-04 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2004 nr 11 poz. 176 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2004 nr 5 poz. 82 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. nr 112-17-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2002 nr 33 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2002 r. nr 112-7-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 47 poz. 768 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. nr 112-19-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 47 poz. 767 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2001 r. nr 112-18-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.