Wyszukiwanie

Papua i Nowa Gwinea

Liczba znalezionych aktów: 7.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1978 nr 5 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia państwa Kuwejtu do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję, przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej i Królestwa Lesotho do Protokołu haskiego z 1955 r. i ratyfikacji tego protokołu przez Królestwo Maroka oraz potwierdzenia przez Papuę-Nową Gwineę uczestnictwa w Konwencji warszawskiej lotniczej z 1929 r. i w Protokole haskim z 1955 r.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1938 r. w sprawie stosowania w Papuazji i Nowej Gwinei międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. o odszkodowaniu na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
M.P. 2022 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.31.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 16 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. nr 110.100.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 10 poz. 118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-58-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2002 nr 5 poz. 84 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. nr Z. 110-2-02 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.