Wyszukiwanie

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Liczba znalezionych aktów: 10.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1881 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
Dz.U. 2020 poz. 257 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino
Dz.U. 2019 poz. 309 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
Dz.U. 2019 poz. 50 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej
Dz.U. 2016 poz. 1971 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
M.P. 2016 poz. 288 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2011 nr 87 poz. 912 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2008 nr 89 poz. 777 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2006 nr 67 poz. 690 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2005 nr 52 poz. 722 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej