Search

Rada Europy

Number of acts found: 43.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2021 poz. 1880 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r.
Dz.U. 2021 poz. 1879 obowiązujący Protokół nr 15 zmieniający konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r.
Dz.U. 2019 poz. 343 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.
Dz.U. 2019 poz. 342 obowiązujący Trzeci Protokół do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzony w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.
Dz.U. 2018 poz. 2189 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.
Dz.U. 2018 poz. 1621 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.
Dz.U. 2017 poz. 2100 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 października 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 2099 obowiązujący Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzona w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
Dz.U. 2015 poz. 729 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.
Dz.U. 2015 poz. 728 obowiązujący Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.
Dz.U. 2014 poz. 1623 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r.
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 576 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.
Dz.U. 2008 nr 104 poz. 666 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzonej w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r.
Dz.U. 2008 nr 104 poz. 665 obowiązujący Europejska Konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzona w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r.
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1445 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Szóstego Protokołu sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r.
Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1444 obowiązujący Szósty Protokół sporządzony w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r.
Dz.U. 2001 nr 55 poz. 576 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 15 grudnia 1956 r., Czwartego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 16 grudnia 1961 r., oraz Piątego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 18 czerwca 1990 r.
Dz.U. 2001 nr 55 poz. 575 obowiązujący Protokoły do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r.: Drugi Protokół, sporządzony w Paryżu dnia 15 grudnia 1956 r., Czwarty Protokół, sporządzony w Paryżu dnia 16 grudnia 1961 r. oraz Piąty Protokół, sporządzony w Strasburgu dnia 18 czerwca 1990 r.
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 271 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r., oraz Protokołu dodatkowego do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r.
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 270 obowiązujący Porozumienie Ogólne w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzone w Paryżu dnia 2 września 1949 r. oraz Protokół dodatkowy do Porozumienia ogólnego, sporządzony w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r.
Dz.U. 1994 nr 124 poz. 608 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.
Dz.U. 1994 nr 124 poz. 607 obowiązujący Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r.
Dz.U. 1994 nr 118 poz. 566 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Statutu Rady Europy, przyjętego w dniu 5 maja 1949 r. w Londynie.
Dz.U. 1994 nr 118 poz. 565 obowiązujący Statut Rady Europy, przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 310 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Drugiego protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonego w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 309 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 308 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o ekstradycji, sporządzonej w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r.
Dz.U. 1994 nr 70 poz. 307 obowiązujący Europejska konwencja o ekstradycji, sporządzona w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r., Protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. i Drugi protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 275 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu dodatkowego do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 marca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 274 obowiązujący Protokół dodatkowy do Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzony w Strasburgu dnia 15 marca 1978 r.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 273 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonej w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1994 nr 64 poz. 272 obowiązujący Konwencja europejska o informacji o prawie obcym, sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.
M.P. 2020 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2020 r. nr 110.29.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.22.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.23.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 95 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-57-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 81 poz. 813 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie Biura Rady Europy w Warszawie i jego statusu prawnego, podpisanym w Strasburgu dnia 14 czerwca 2011 r.
M.P. 2011 nr 81 poz. 812 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie Biura Rady Europy w Warszawie i jego statusu prawnego, podpisane w Strasburgu dnia 14 czerwca 2011 r.
M.P. 2011 nr 9 poz. 84 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. nr 110-1-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-34-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 34 poz. 499 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2009 r. w związku z 60-leciem Rady Europy
M.P. 1999 nr 18 poz. 241 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1999 r. w 50 rocznicę utworzenia Rady Europy.
M.P. 1991 nr 46 poz. 322 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Rady Europy.