Wyszukiwanie

administracyjny podział kraju

Liczba znalezionych aktów: 541. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 2769 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2022 poz. 1597 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2021 poz. 2434 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2020 poz. 1668 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2020 poz. 713 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym
Dz.U. 2019 poz. 512 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2019 poz. 511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2019 poz. 506 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym
Dz.U. 2019 poz. 339 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2018 poz. 1432 obowiązujący Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim
Dz.U. 2017 poz. 2248 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2016 poz. 1916 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2015 poz. 2266 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2013 poz. 594 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym
Dz.U. 2012 poz. 1390 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2012 poz. 1389 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1727 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1386 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1577 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2006 nr 214 poz. 1576 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2086 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
Dz.U. 2004 nr 98 poz. 998 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 630 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany granic województw małopolskiego i śląskiego.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 720 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie określenia obszarów, na których występują szkodliwe uciążliwości dla środowiska.
Dz.U. 2000 nr 58 poz. 685 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1148 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1147 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży, których kierownicy są właściwi do wykonywania zadań dla powiatu sąsiedniego, na którego obszarze przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych, oraz obszaru ich działania.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1031 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 743 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich w województwach: białostockim, bielskim, ciechanowskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1998 nr 109 poz. 688 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału powiatów i województw na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.
Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin wchodzących w skład województw.
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 742 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie utworzenia gminy, ustalenia granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz zmiany granic niektórych miast w województwach: białostockim, bydgoskim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, jeleniogórskim, katowickim, kieleckim, konińskim, krośnieńskim, lubelskim, nowosądeckim, opolskim, pilskim, poznańskim, przemyskim, rzeszowskim, siedleckim, suwalskim, tarnobrzeskim i zamojskim.
Dz.U. 1996 nr 130 poz. 612 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw.
Dz.U. 1996 nr 17 poz. 85 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 779 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 778 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib władz gmin w niektórych województwach.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 642 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.
Dz.U. 1995 nr 124 poz. 601 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o spisie ludności i mieszkań w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 796 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 671 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 314 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 26 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 231 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1993 nr 129 poz.607 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 606 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 554 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 262 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i terytorialnego zakresu działania.
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania oraz siedzib inspektorów farmaceutycznych.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 74 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 501 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 500 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib gmin w niektórych województwach oraz nadania gminie statusu miasta.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania.
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 365 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 67 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 260 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: chełmskim, katowickim, krośnieńskim, pilskim, skierniewickim, słupskim i tarnowskim.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 44 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 523 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 497 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: warszawskim, białostockim, bielskim, częstochowskim, katowickim, kieleckim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim i zielonogórskim oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 121 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statusu miasta.
Dz.U. 1991 nr 23 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 12 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 9 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie podziału wspólnych organów dla miast i sąsiadujących z nimi gmin oraz ustalenia granic, nazw gmin i ich siedzib.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 8 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statutu miasta.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów rejonowych.
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 253 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 199 obowiązujący Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 123 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 385 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1988 nr 7 poz. 55 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 11 marca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 226 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 listopada 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1984 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 63 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 3 marca 1984 r. w sprawie utworzenia gminy Międzyzdroje w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1984 nr 8 poz. 32 uchylony Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych.
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 314 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 17 grudnia 1983 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin w województwach: bialskopodlaskim, ciechanowskim, chełmskim, częstochowskim, gdańskim, kaliskim, kieleckim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, skierniewickim, suwalskim, słupskim, tarnobrzeskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 74 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: ciechanowskim, konińskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, słupskim, tarnowskim i wałbrzyskim.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 166 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych gmin w województwach: ciechanowskim, częstochowskim, kaliskim, krośnieńskim, leszczyńskim, nowosądeckim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, skierniewickim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 165 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 139 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 października 1981 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim oraz utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin, a także ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bialskopodlaskim, częstochowskim, gdańskim, katowickim, lubelskim, nowosądeckim, ostrołęckim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim, włocławskim, wrocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 71 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 1981 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: częstochowskim, krośnieńskim, leszczyńskim, lubelskim i suwalskim.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 161 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1979 r. w sprawie utworzenia miasta Połańca w województwie tarnobrzeskim.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 155 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 listopada 1979 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bialskopodlaskim, kaliskim, kieleckim, konińskim, lubelskim, ostrołęckim, pilskim, sieradzkim, tarnobrzeskim i włocławskim.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 119 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 1979 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Szpetel Górny oraz ustalenia siedziby gminnych organów władzy i administracji państwowej w Fabiankach, w województwie włocławskim.
Dz.U. 1977 nr 39 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach, łomżyńskim, nowosądeckim i tarnobrzeskim.
Dz.U. 1977 nr 27 poz. 116 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 1977 r. w sprawie połączenia, zniesienia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy administracji państwowej w województwach tarnobrzeskim i wrocławskim.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 82 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 16 czerwca 1977 r. w sprawie zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwie nowosądeckim.
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 32 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 1977 r. w sprawie zmiany granic gmin w województwach miejskim krakowskim i krośnieńskim.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 15 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 14 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwie katowickim.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zniesienia niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 12 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, krośnieńskim, legnickim, nowosądeckim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnowskim i włocławskim.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 11 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach krośnieńskim, nowosądeckim, olsztyńskim i piotrkowskim.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 10 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. w sprawie utworzenia miasta Zagórza w województwie krośnieńskim.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, włocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 244 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bielskim, częstochowskim, kieleckim, konińskim, pilskim, sieradzkim, skierniewickim, tarnowskim.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 194 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. w sprawie zniesienia gminy Tarnobrzeg oraz zmiany granic niektórych gmin w województwie tarnobrzeskim.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 193 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. w sprawie zmiany granic miasta Tarnobrzega w województwie tarnobrzeskim.
Dz.U. 1976 nr 24 poz. 144 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bielskim, jeleniogórskim, kaliskim, płockim i toruńskim.
Dz.U. 1976 nr 24 poz. 143 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, włocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1976 nr 23 poz. 142 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, słupskim, suwalskim, tarnowskim.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 12 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bydgoskim, częstochowskim, jeleniogórskim, konińskim, koszalińskim, miejskim krakowskim, lubelskim, nowosądeckim i olsztyńskim.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 10 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: gdańskim, gorzowskim, leszczyńskim, włocławskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 197 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin w województwie opolskim.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania terenowych jednostek organizacyjnych do nowego podziału administracyjnego Państwa.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 92 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim.
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 87 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1975 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach katowickim i opolskim.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 79 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i gdańskiego.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 74 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Konstantynowa Łódzkiego w powiecie i województwie łódzkim.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 73 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zmiany granic powiatów łęczyckiego i łódzkiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 305 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany granic powiatów brodnickiego i rypińskiego w województwie bydgoskim oraz ostródzkiego i olsztyńskiego w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 291 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany granic miasta Zduńskiej Woli oraz powiatów kutnowskiego i łęczyckiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1973 nr 40 poz. 234 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic województw łódzkiego i poznańskiego.
Dz.U. 1973 nr 39 poz. 230 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie zmiany granic miasta Stalowa Wola oraz zmiany siedziby i nazwy powiatu niżańskiego w województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 326 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Świnoujście, zniesienia powiatu wolińskiego oraz zmiany granic powiatu kamieńskiego w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów.
Dz.U. 1972 nr 50 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 337 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zniesienia osiedla Wapno w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 293 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic powiatów bartoszyckiego i braniewskiego w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 291 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim.
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 256 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie zmiany granic powiatów wołowskiego i lubińskiego w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz zmiany granic miasta Kielc w województwie kieleckim.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 262 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic powiatów choszczeńskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego oraz w sprawie zniesienia osiedla Kluczewo w powiecie stargardzkim, województwie szczecińskim.
Dz.U. 1961 nr 49 poz. 261 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie zmiany granic województw kieleckiego, rzeszowskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 246 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie zmiany granic osiedla Zawadzkie w powiecie strzeleckim oraz zniesienia osiedla Otmęt w powiecie krapkowickim, województwie opolskim.
Dz.U. 1959 nr 68 poz. 422 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach bydgoskim, kieleckim i łódzkim oraz zmiany granic miasta Zgierza w województwie łódzkim.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 390 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach białostockim, koszalińskim, poznańskim, wrocławskim oraz miasta Jelenia Góra w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1958 nr 76 poz. 391 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany granic województwa łódzkiego i miasta Łodzi.
Dz.U. 1957 nr 24 poz. 113 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1957 r. w sprawie zmiany granic m.st. Warszawy oraz zmiany granic osiedla Zielonka w powiecie wołomińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1957 nr 8 poz. 33 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Opole Lubelskie w powiecie opolsko-lubelskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1956 nr 39 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1956 r. w sprawie zmiany granic miasta Szprotawy w powiecie szprotawskim, województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1954 nr 6 poz. 16 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie zmiany granic województw zielonogórskiego i wrocławskiego.
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 186 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1952 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Mszana Dolna I i zmiany nazwy gminy Mszana Dolna II w powiecie limanowskim, województwie krakowskim oraz w sprawie zmiany granic niektórych gmin w powiatach: tarnobrzeskim, województwie rzeszowskim, rypińskim i włocławskim, województwie bydgoskim.
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 181 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w powiatach warszawskim i radzymińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 179 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin w powiatach grodziskomazowieckim, grójeckim, pułtuskim i sochaczewskim, województwie warszawskim oraz w sprawie zmiany granic miasta Milanówek w powiecie grodziskomazowieckim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 177 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 97 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o zniesieniu powiatów: szczuczyńskiego i utworzeniu powiatu grajewskiego w województwie białostockim, stopnickiego i utworzeniu powiatu buskiego w województwie kieleckim, błońskiego i utworzeniu powiatu grodzisko-mazowieckiego w województwie warszawskim oraz nieszawskiego i lubawskiego i utworzenia powiatów aleksandrowskiego i nowomiejskiego w województwie pomorskim.
Dz.U. 1945 nr 17 poz. 92 uznany za uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 6 maja 1945 r. o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 194 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie błońskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 77 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1938 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie średzkim województwie poznańskim.
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 540 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1930 r. w sprawie przyłączenia części gminy wiejskiej Młociny w powiecie i województwie warszawskiem - do przyległego powiatu miejskiego Warszawa-Północ w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 181 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 marca 1930 r. o utworzeniu gmin wiejskich Kiwerce i Kniahininek w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1928 nr 84 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie utworzenia samoistnej gminy wiejskiej "Kobyłka" w powiecie radzymińskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1928 nr 26 poz. 237 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1928 r. o zmianie granic gminy miejskiej Szydłowiec w powiecie koneckim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 832 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1927 r. o zmianie granic obwodów wójtowskich Żabno i Rytel w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 831 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1927 r. o zmianie granic obwodów wójtowskich Tereszewo i Kurzętnik w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1927 nr 84 poz. 755 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o włączeniu obszaru dworskiego Mała Górka do gminy miejskiej Miejska Górka w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 638 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1927 r. w przedmiocie zmiany granic gmin wiejskich: Gałkówek, Popień i Broga Dolna w powiecie brzezińskim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1927 nr 70 poz. 620 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1927 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Worochta w powiecie nadwórniańskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 565 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1927 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Orły w powiecie przemyskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1927 nr 35 poz. 311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. w sprawie połączenia gmin wiejskich Krzycko Wielkie i Krzycko Nowe w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskiem, i utworzenia z nich gminy wiejskiej o nazwie Krzycko-Wielkie w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 35 poz. 310 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o zmianie granic powiatów: sokólskiego i białostockiego w województwie białostockiem.
Dz.U. 1927 nr 35 poz. 309 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wiśniewo w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem, i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Wałdyki w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 35 poz. 308 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Powałki w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem, i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kłodawa w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 35 poz. 307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o zniesieniu obszarów dworskich Starzyński Dwór i Radoszewo w powiecie morskim, województwie pomorskiem, i utworzeniu z ich terytorjum gminy wiejskiej pod nazwą Starzyński Dwór w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 35 poz. 306 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kurzętnik w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem, i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kurzętnik w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 283 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Trojanów, Ryki i Kłoczew w powiecie garwolińskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 282 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Górzno i Parysów w powiecie garwolińskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Poznania terenów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 271 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Polichno w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem, i o utworzeniu z jego terytorjum gminy wiejskiej o nazwie "Rozważyn".
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 270 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kamień w powiecie sępolneńskim, województwie pomorskiem, i włączeniu jego terytorjum do gminy miejskiej Kamień w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 269 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o rozszerzeniu granic m. Lwowa w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o zmianie granic powiatów łowickiego i skierniewickiego w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 266 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o zmianie granic powiatów słupeckiego i konińskiego w województwie łódzkiem.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o wyłączeniu gmin Przybradz, Graboszyce i Gierałtowice z powiatu oświęcimskiego, i włączeniu ich do powiatu wadowickiego.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o wyłączeniu gmin Błożew Górna, Koniów, Towarnia i Wołcza Dolna z powiatu starosamborskiego w województwie lwowskiem, i o włączeniu ich do powiatu dobromilskiego w temże województwie.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 261 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o połączeniu obszaru dworskiego (leśnego) Wesoła z obszarem dworskim (leśnym) Zgorzelec w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1927 r. o wyłączeniu lasów Koziegłowskich z gminy Poraj w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem, i o włączeniu do gminy Koziegłowy w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 249 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1927 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Pogwizdów Nowy w powiecie rzeszowskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 248 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Czyżów Szlachecki i Łasocin w powiecie opatowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 247 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1927 r. o zmianie granic gmin Rudnik i Gorzków w powiecie krasnostawskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 246 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Modliborzyce i Piórków w powiecie opatowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 245 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Juljanów i Ożarów w powiecie opatowskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 244 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1927 r. o zmianie granic gmin Jody i Przebrodzie w powiecie brasławskim, województwie wileńskiem.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1927 r. o wyłączeniu wsi Przybynów z gminy Poraj w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem i włączeniu jej do gminy Żarki w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 marca 1927 r. o wyłączeniu wsi i folwarku Bałtów z gminy Gołąb w powiecie puławskim, województwie lubelskiem, i o włączeniu ich do gminy Żyrzyn w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 240 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kąty Śląskie w powiecie odolanowskim, województwie poznańskiem, i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kąty Śląskie w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 239 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Marjanki w powiecie świeckim, województwie pomorskiem, i utworzeniu z jego terytorjum samoistnej gminy wiejskiej pod nazwą Marjanki w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 238 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kozłowo w powiecie świeckim, województwie pomorskiem, i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Przechowo w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 237 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1927 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Czarnogłów z powiatu węgrowskiego w województwie lubelskiem do powiatu mińsko-mazowieckiego w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1927 nr 27 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 marca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Przecław w powiecie mieleckim, województwie krakowskiem, przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1927 nr 27 poz. 223 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1927 r. o wyłączeniu wsi Jusaki z gminy Huszcza w powiecie bialskim, województwie lubelskiem, i o włączeniu jej do gminy Łomazy w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 27 poz. 222 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1927 r. o zmianie granic gmin Gortatowice i Góra w powiecie rawskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1927 nr 27 poz. 221 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Łyszkowice, Nieborów i Lubianków w powiecie łowickim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1927 nr 27 poz. 220 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1927 r. o wyłączeniu wsi Waganka z gminy Zabrodzie w powiecie radzymińskim, województwie warszawskiem, i o włączeniu jej do gminy Tłuszcz w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 27 poz. 219 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1927 r. o wyłączeniu wsi Brańce i Mociewczuki z gminy Orla w powiecie lidzkim, województwie nowogródzkiem, i włączeniu ich do gminy Żołudek w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 27 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1927 r. o wydzieleniu kolonji Żarnów-Kantorja z gminy Machory w powiecie opoczyńskim, województwie kieleckiem, i włączeniu jej do gminy Topolice w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 27 poz. 214 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Witkowo w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem, i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Dziemiony w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 25 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1927 r. o zmianie granic gminy miejskiej Żurawno w powiecie żydaczowskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1927 nr 24 poz. 189 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1927 r. o zniesieniu gmin wiejskich: Bystrzyca, Landwarowo i Rukojnie, utworzeniu gminy Michaliszki oraz o zmianach granic gmin w powiecie wileńsko-brockim, województwie wileńskim.
Dz.U. 1927 nr 23 poz. 183 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1927 r. o utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej pod nazwą Pawlikówka w powiecie kałuskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1927 nr 23 poz. 182 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1927 r. o wydzieleniu osady "Smutna A" z gminy Topolice w powiecie opoczyńskim, województwie kieleckiem, i o włączeniu jej do gminy Machory w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 23 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1927 r. o wydzieleniu osady Kluczewo z gminy Kszczonów w powiecie opoczyńskim, województwie kieleckim, i o włączeniu jej do gminy Goździków w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 23 poz. 175 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1927 r. w sprawie utworzenia gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze powiatów: białostockiego, bielskiego i sokólskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1927 nr 20 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 lutego 1927 r. o zmianie granic okręgów szkolnych białostockiego, poleskiego i wileńskiego.
Dz.U. 1927 nr 20 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Machory i Topolice w powiecie opoczyńskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1927 nr 20 poz. 155 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1927 r. o zmianie granic gmin wiejskich Lida i Lipniszki w powiecie lidzkim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1927 nr 19 poz. 146 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1927 r. o zmianie granic gmin Mackiszki i Żyrmuny w powiecie lidzkim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1927 nr 19 poz. 145 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1927 r. o wyłączeniu wsi Kozińce z gminy Żołudek w powiecie lidzkim, województwie nowogródzkiem, i o włączeniu jej do gminy Lebioda w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1927 nr 11 poz. 89 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o zmianie granic powiatów siedleckiego i sokołowskiego w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1927 nr 11 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grabie w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem, i utworzeniu z jego terytorjum gmin samodzielnych Grabie i Popioły.
Dz.U. 1927 nr 10 poz. 82 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 1927 r. o zmianie granic gmin Jasienica i Warchoły w powiecie ostrowskim, województwie białostockim.
Dz.U. 1927 nr 8 poz. 65 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1927 r. o zmianie granic gminy miejskiej Ostróg w powiecie zdołbunowskim, województwie wołyńskiem.
Dz.U. 1927 nr 8 poz. 62 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 marca 1926 r. o niektórych zmianach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1925 r. w przedmiocie zmiany granic powiatów na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1927 nr 7 poz. 49 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1927 r. w sprawie niektórych zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1926 r. o podziale powiatu będzińskiego i utworzeniu nowego powiatu zawierciańskiego z siedzibą władz powiatowych w Zawierciu.
Dz.U. 1926 nr 94 poz. 552 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Ligota w powiecie ostrzeszowskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Ligota w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 92 poz. 532 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. w sprawie ustalenia wykazu powiatów górskich.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie niektórych zmian granic powiatów: sochaczewskiego i łowickiego w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1926 nr 60 poz. 350 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Murowana Goślina w powiecie obornickim w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1926 nr 60 poz. 349 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Mogielnica w powiecie grójeckim w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1926 nr 56 poz. 329 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Krężoły w powiecie inowrocławskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Złotniki Kujawskie w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 56 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Rajgród w powiecie szczuczyńskim w województwie białostockiem.
Dz.U. 1926 nr 53 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1926 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Marjanka" w powiecie i województwie tarnopolskim.
Dz.U. 1926 nr 45 poz. 277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1926 r. o niektórych zmianach granic województwa wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1926 nr 43 poz. 267 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Jurkowice w powiecie inowrocławskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Jurancice w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 234 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 marca 1926 r. o zmianie granic okręgów szkolnych warszawskiego i krakowskiego.
Dz.U. 1926 nr 28 poz. 178 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 marca 1926 r. w sprawie zniesienia powiatowego urzędu ziemskiego w Buczaczu oraz zmian kompetencji terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich w Stanisławowie, Czortkowie, Rawie-Ruskiej, Lwowie, Brzeżanach i Kamionce-Strumiłowej.
Dz.U. 1926 nr 26 poz. 158 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1926 r. w sprawie niektórych zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1925 r. o zmianie granic powiatów na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1926 nr 26 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Nowy Folwark w powiecie krotoszyńskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Nowy Folwark w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 22 poz. 135 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1926 r. o zmianie granic gmin wiejskich Bobrowniki i Wojkowice-Kościelne w powiecie będzińskim w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1926 nr 22 poz. 134 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1926 r. o wydzieleniu wsi i folwarku Gózd oraz niezamieszkałych kolonij Gózd "A" i Gózd "B" z gminy wiejskiej Miastków w powiecie garwolińskim w województwie lubelskiem i wcieleniu ich do gminy wiejskiej Parysów w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 20 poz. 125 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Słonawy-Młyn w powiecie obornickim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy miejskiej Obornik w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 19 poz. 116 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1926 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Lutogniew w powiecie krotoszyńskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Lutogniew w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 16 poz. 92 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1926 r. o zaliczeniu osady Stołpce w powiecie stołpeckim w województwie nowogródzkiem w poczet miast.
Dz.U. 1926 nr 16 poz. 91 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Żelechów w powiecie garwolińskim w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1926 nr 7 poz. 46 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1926 r. o niektórych zmianach terytorjalnych w powiecie prużańskim, w województwie poleskiem.
Dz.U. 1926 nr 7 poz. 45 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1926 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Lubienka i Swory w powiecie bialskim w województwie lubelskiem i utworzeniu gminy wiejskiej Dubów w tymże powiecie i województwie oraz o zmianie nazwy gminy Lubienka na "Huszcza".
Dz.U. 1926 nr 7 poz. 44 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1925 r. o zniesieniu gmin wiejskich Czernichowo i Połoneczka w powiecie baranowickim w województwie nowogródzkiem i utworzeniu z ich terytorjum gminy wiejskiej "Wolna" w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 7 poz. 43 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1926 r. o zmianie granic powiatów na obszarze województwa nowogródzkiego.
Dz.U. 1926 nr 6 poz. 29 Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawie utworzenia województwa wileńskiego.
Dz.U. 1926 nr 1 poz. 10 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Krakówek w powiecie świeckim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Dąbrówka w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 1 poz. 9 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Potrzebowo w powiecie leszczyńskim, w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Potrzebowo w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 1 poz. 8 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Kowalewiec w powiecie pleszewskim, w województwie poznańskiem, do gminy Kowalew w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1926 nr 1 poz. 6 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Bzowo w powiecie świeckim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Bzowo w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1925 nr 133 poz. 947 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1925 r. o zmianie granic okręgów sądów powiatowych w Medenicach i Drohobyczu, w okręgach sądów okręgowych w Stryju i Samborze.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 942 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1925 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w powiecie sarneńskim w województwie poleskiem.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 941 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich Krześlin i Tarków w powiecie siedleckim w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 940 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich Lubień i Chodecz w powiecie włocławskim w województwie warszawskiem.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 934 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich święciańskiej, michałowskiej i zabłociskiej w powiecie święciańskim ziemi wileńskiej.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 933 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1925 r. o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie kossowskim w województwie poleskiem.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 932 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1925 r. o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie drohiczyńskim w województwie poleskiem.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 929 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1925 r. o wyłączeniu wsi Ostrówek (włościański) z gminy wiejskiej Repki w powiecie sokołowskim, w województwie lubelskiem i wcieleniu jej do gminy wiejskiej Wyrozęby w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 928 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1925 r. o rozwiązaniu gmin wiejskich: olkowickiej i rzeczkowskiej, oraz zmianie granic gmin wiejskich: dołhinowskiej, ilskiej, kurzenieckiej, kościeniewickiej i krzywickiej w powiecie wilejskim.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 906 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1925 r. o wyłączeniu wsi Siennica-Święchy z gminy Dmochy-Glinki w powiecie ostrowskim, a włączeniu do gminy Szepietowo w powiecie Wysokie Mazowieckie.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 883 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1925 r. o zmianie granic gminy miejskiej Tarnopol.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 882 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1925 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Żydowo w powiecie wrzesińskim w województwie poznańskiem do gminy Borzykowo w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 881 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1925 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Olszewko w powiecie bydgoskim w województwie poznańskiem do gminy wiejskiej Glinki w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1925 nr 120 poz. 865 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego "Nowa Wieś" w powiecie leszczyńskim w województwie poznańskiem i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej "Nowa Wieś" w tym samym powiecie.
Dz.U. 1925 nr 120 poz. 864 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Alteroda w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Rywald Szlachecki w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 838 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tłukomy w powiecie wyrzyskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 837 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Stare-Prusy w powiecie chojnickim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Łęg w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 836 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Przyrówko w powiecie tucholskim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy Przyrowa w tym samym powiecie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 835 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Zielątkowo w powiecie obornickim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 834 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Goczałki w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 814 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Zawady w powiecie obornickim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej o tej samej nazwie.
Dz.U. 1925 nr 115 poz. 813 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Dworzysko i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Osnowo w powiecie chełmińskim.
Dz.U. 1925 nr 113 poz. 801 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1925 r. w sprawie trybu postępowania karno-administracyjnego na obszarze powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej pow. bielskiego (b. białowieskiego) w województwie białostockiem.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 793 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Byszwałd w powiecie lubawskim, w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Byszwałd w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 792 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Mszanowo w powiecie lubawskim i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Bratjan w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 791 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wałdówko i włączeniu jego terytorjum do gminy Krzywka w powiecie grudziądzkim.
Dz.U. 1925 nr 111 poz. 790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Budy w powiecie grudziądzkim samoistnej gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Kierzkowo w powiecie żnińskim w województwie poznańskiem samoistnej gminy wiejskiej z tą samą nazwą.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 760 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Polska Wieś w powiecie poznańskiem samoistnej gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Pobórka Wielka w powiecie wyrzyskim w województwie poznańskiem samoistnej gminy wiejskiej pod nazwą "Pobórka-Wielka".
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 758 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1925 r. o zmianie właściwości miejscowej sądów powiatowych w Białej i Kętach w okręgu sądu okręgowego w Wadowicach.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 754 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 września 1925 r. o utworzeniu samodzielnej gminy wiejskiej pod nazwą "Stanisławówka" w powiecie sokalskim w województwie lwowskiem.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 753 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o połączeniu gmin wiejskich: Świba i Świbica w powiecie kępińskim w województwie poznańskiem w jedną gminę wiejską pod nazwą "Świba".
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 752 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o wcieleniu obszaru dworskiego Zalesie w powiecie Sępolno w województwie pomorskiem do gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 751 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Pomiany w powiecie kępińskim w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 750 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Mały Kuntersztyn w powiecie grudziądzkim w województwie pomorskiem i wcieleniu tego terytorjum do samoistnej gminy wiejskiej Małe Tarpno w powiecie grudziądzkim.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 749 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Jeleń Szlachecki w powiecie gniewskim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Jeleń Królewski w tym samym powiecie.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 748 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Wardęgówko w powiecie lubawskim w województwie pomorskiem i wcieleniu jej terytorjum do gminy wiejskiej Rywałdzik tegoż powiatu.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 747 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Smieszkowiec w powiecie czarnkowskim w województwie poznańskiem i wcieleniu go do gminy Smieszkowo w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 746 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Gorczeniczka w powiecie brodnickim w województwie pomorskiem nowej samoistnej gminy wiejskiej z tą samą nazwą.
Dz.U. 1925 nr 106 poz. 745 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Ławki w powiecie mogileńskim w województwie poznańskiem samoistnej gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 105 poz. 735 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1925 r. o utworzeniu z obszaru dworskiego Lęgniszewo w powiecie wągrowieckim w województwie poznańskiem gminy wiejskiej pod tą samą nazwą.
Dz.U. 1925 nr 105 poz. 734 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Otorowo w powiecie szamotulskim w województwie poznańskiem i włączenie jego terytorjum do gminy wiejskiej tej samej nazwy.
Dz.U. 1925 nr 105 poz. 733 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego "Dalkowo" w powiecie inowrocławskim w województwie poznańskiem i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Jacewo w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 104 poz. 730 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. w sprawie wyłączenia wsi Wieluń z gminy Zbirogi w powiecie kobryńskim i włączeniu do gminy Kosicze w powiecie brzeskim.
Dz.U. 1925 nr 104 poz. 729 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Opalenie i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Opalenie w powiecie gniewskim.
Dz.U. 1925 nr 104 poz. 728 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Moraczewo i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Moraczewo w powiecie Leszno.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 692 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kuchorek i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Biskupie-Papowo w powiecie toruńskim.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 661 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Wojdal i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Dźwierzchno w powiecie inowrocławskim.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 660 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Folwark pod Radzynem (Janowo) w powiecie grudziądzkim i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Radzyn-wieś tegoż powiatu.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 659 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kawka i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Goryszewo w powiecie mogileńskim.
Dz.U. 1925 nr 93 poz. 658 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Skubarczewo osady Kinno i przyłączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Skubarczewo w powiecie mogileńskim.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 644 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kruszewiec i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kruszewo w powiecie czarnkowskim.
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 605 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 sierpnia 1925 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1925 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Kamieńczyk w powiecie radzymińskim.
Dz.U. 1925 nr 67 poz. 472 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1925 r. o zmianie granic powiatów na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1925 nr 57 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1925 r. o rozciągnięciu na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 394 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich: Bagienica i Odporyszów w powiecie dąbrowskim w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r. o wyłączeniu gminy Żurawiczki z powiatu politycznego jarosławskiego, a wcieleniu jej do powiatu politycznego przeworskiego.
Dz.U. 1925 nr 49 poz. 335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1925 r. w sprawie wyłączenia wsi Czatachowa z gminy Olsztyn w powiecie częstochowskim i włączenia do gminy Żarki w powiecie będzińskim.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 320 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 1925 r. o zmianie granic gmin wiejskich: Chlebiotki i Kosaki-Rutki, utworzenia gminy wiejskiej Rutki oraz zmianie nazwy gminy wiejskiej Kosaki-Rutki na: "Kołaki" - w powiecie łomżyńskim.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 317 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1925 r. w sprawie włączenia gmin: Ruda brodzka, Monastyrek brodzki, Stanisławczyk i Bordulaki do powiatu Brody.
Dz.U. 1925 nr 21 poz. 150 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Przyłubie Polskie w powiecie bydgoskim i wcieleniu go do gminy miejskiej Solec w tymże powiecie.
Dz.U. 1925 nr 13 poz. 89 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1925 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej "Wołomin" w powiecie radzymińskim.
Dz.U. 1925 nr 8 poz. 61 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1925 r. w sprawie zniesienia starostwa grodzkiego w Poznaniu.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1057 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Łańcuta w powiecie łańcuckim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1056 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Strzyżowa w powiecie strzyżowskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1054 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Opoczna w powiecie opoczyńskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1053 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Krosna w powiecie krośnieńskim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1052 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1924 r. o zniesieniu powiatu sejneńskiego.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1046 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1924 r. o rozszerzeniu granic gminy miejskiej Myślenice w powiecie myślenickim.
Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1044 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów województwa poznańskiego.
Dz.U. 1924 nr 101 poz. 936 Obwieszczenie z dnia 31 października 1924 r. o sprostowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1924 r. w sprawie podziału powiatu rówieńskiego na dwie jednostki administracyjne i kreowania powiatu kostopolskiego tudzież regulacyj granic powiatów: rówieńskiego, dubnowskiego, łuckiego, ostrogskiego, krzemienieckiego i horochowskiego.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 674 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. o rozszerzeniu obszaru gminy miejskiej Szydłowiec w powiecie koneckim.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 656 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1924 r. o utworzeniu gminy miejskiej Łapy w powiecie wysoko-mazowieckim.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 655 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1924 r. w sprawie podziału powiatu rówieńskiego na dwie jednostki administracyjne i kreowania powiatu kostopolskiego tudzież regulacji granic powiatów: rówieńskiego, dubnowskiego, łuckiego, ostrogskiego, krzemienieckiego i horochowskiego.
Dz.U. 1924 nr 60 poz. 601 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1924 r. o uregulowaniu pod względem prawnym granic powiatu warszawskiego.
Dz.U. 1924 nr 36 poz. 389 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu i Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 12 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany podziału województw: poznańskiego i pomorskiego na okręgi i obwody inspekcji pracy.
Dz.U. 1924 nr 32 poz. 328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. o wyłączeniu wsi Ludwikowa, Stróży i Wiśniowej Góry z gminy Gałkówka w powiecie brzezińskim i włączeniu tychże do gminy Brójce w powiecie łódzkim.
Dz.U. 1924 nr 32 poz. 325 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1924 r. w przedmiocie zmiany okręgów probierczych: lwowskiego i krakowskiego.
Dz.U. 1924 nr 26 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1924 r. o zmianie granic powiatów: makowskiego i przasnyskiego.
Dz.U. 1924 nr 22 poz. 238 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. w przedmiocie właściwości sądu dla uznania zaginionego cudzoziemca za zmarłego.
Dz.U. 1923 nr 122 poz. 992 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. o zniesieniu powiatu podgórskiego.
Dz.U. 1923 nr 122 poz. 991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r. o utworzeniu powiatu makowskiego.
Dz.U. 1923 nr 61 poz. 447 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1923 r. o zmianie właściwości terytorialnej sądów okręgowych w Białej i Siedlcach.
Dz.U. 1923 nr 59 poz. 429 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, oraz Robót Publicznych z dnia 30 maja 1923 r. w przedmiocie zmiany właściwości terytorjalnej Komisji Szacunkowej Głównej w Warszawie.
Dz.U. 1923 nr 53 poz. 369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1923 r. o włączeniu gminy Przesmyki powiatu konstantynowskiego do powiatu siedleckiego.
Dz.U. 1923 nr 45 poz. 308 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1923 r. o zmianie właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Łucku i Pińsku.
Dz.U. 1923 nr 45 poz. 307 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1923 r. o zmianie właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Kielcach i Radomiu.
Dz.U. 1923 nr 43 poz. 293 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1923 r. w sprawie odłączenia folwarku Sabaszczew od obszaru dworskiego Murzynowo kościelne w powiecie średzkim województwa poznańskiego i utworzenia z Sabaszczewa samoistnego obszaru dworskiego.
Dz.U. 1923 nr 28 poz. 172 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1923 r. o zniesieniu gminy orzechowskiej w powiecie dziśnieńskim.
Dz.U. 1923 nr 28 poz. 170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1923 r. o włączeniu części gminy Majdan-Sopocki do powiatu tomaszewskiego.
Dz.U. 1923 nr 28 poz. 167 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. o włączeniu gminy Swory powiatu konstantynowskiego do powiatu bialskiego.
Dz.U. 1923 nr 27 poz. 161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. o włączeniu do powiatu włoszczowskiego gm. Dobromierz powiatu koneckiego.
Dz.U. 1923 nr 27 poz. 160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. o włączeniu wsi Hruszew gminy Korczew powiatu sokołowskiego do powiatu konstantynowskiego.
Dz.U. 1923 nr 25 poz. 155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. w przedmiocie wyłączenia gminy Bitków i nie wcielonego jeszcze do tej gminy obszaru dworskiego Bitków z powiatu politycznego i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej Bohorodczany i obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej Nadwórna.
Dz.U. 1923 nr 24 poz. 149 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 1923 r. o podziale gminy Kamienica-Polska i utworzeniu gminy Poczesna w powiecie częstochowskim.
Dz.U. 1923 nr 18 poz. 122 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 1923 r. o skasowaniu gminy Łukowiec i o utworzeniu gmin: Jeruzal i Wielgolas oraz zmianie granic gmin: Kuflew i Latowicz w powiecie mińsko-mazowieckim.
Dz.U. 1923 nr 18 poz. 113 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1923 r. o włączeniu gminy Grodziec powiatu słupeckiego do powiatu konińskiego.
Dz.U. 1923 nr 17 poz. 108 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1923 r. o utworzeniu miasta Ruda Pabjanicka w powiecie łódzkim.
Dz.U. 1923 nr 5 poz. 26 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1922 r. o utworzeniu miasta Kamienna w powiecie koneckim.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. o utworzeniu powiatu stolińskiego oraz włączeniu gmin dobrosławskiej i pohostskiej do powiatu pińskiego.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1020 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1922 r. w przedmiocie wyłączenia powiatów: brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego z pod kompetencji izby skarbowej w Brześciu n/B. i włączenia ich do okręgu administracyjnego izby skarbowej w Wilnie.
Dz.U. 1922 nr 91 poz. 846 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie ustanowienia Dyrekcji ceł, jako okręgowych władz II instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 771 uchylony Ustawa z dnia 23 września 1922 r. o zmianie niektórych przepisów o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770 uchylony Ustawa z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1922 nr 86 poz. 769 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustaw o postępowaniu sądowo-cywilnem, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1922 nr 80 poz. 722 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 września 1922 r. w sprawie organizacji władz górniczych i określenia granic okręgów górniczych w b. Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 705 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 697 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1922 r. o włączeniu do miasta Rychwała lasów rychwalskich oraz miejscowości: folwark Starawieś Rychwalska, Odpadki, Starawieś Rychwalska, kolonja Michałów i folwark Józefów.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 692 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. o rozciągnięciu na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszarów działania samorządowych reprezentacji powiatowych.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustaw i rozporządzeń w przedmiocie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 689 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 77 poz. 688 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1922 r. w sprawie rozciągnięcia na obszar Spisza i Orawy mocy obowiązującej ustaw o państwowych podatkach bezpośrednich obowiązujących na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 684 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwowej z dnia 6 września 1922 r. w przedmiocie utworzenia okręgowej izby Kontroli Państwowej w Wilnie.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 653 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami, grożącemi Państwu klęską powszechną, na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz na powiaty grodzieński i wołkowyski i na gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 584 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1922 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 13 kwietnia 1920 r. w przedmiocie ustanowienia odznak służbowych dla wójtów gmin i sołtysów na Ziemiach Wschodnich.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1922 r. w przedmiocie zmian właściwości terytorjalnej zarządów okręgowych lasów państwowych w Warszawie, Radomiu, Białowieży i Łucku.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 570 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 544 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1922 r. dotyczące wykonania ustawy w przedmiocie sądów doraźnych na obszarach b. dzielnicy pruskiej i górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 533 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 10 lipca 1922 r. w przedmiocie utworzenia powiatowych urzędów ziemskich na obszarze okręgowych urzędów ziemskich: wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień o notarjacie w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1922 r. w przedmiocie utworzenia sądów pokoju w sądach powiatowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 484 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia wykonawczego z dnia 12 października 1921 r. do ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich.
Dz.U. 1922 nr 46 poz. 388 Ustawa z dnia 16 czerwca 1922 r. o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie województwa śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian w ustawodawstwie, na tych ziemiach obowiązującem.
Dz.U. 1922 nr 45 poz. 380 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1922 r. w przedmiocie złączenia gmin wiejskich Paterek I i Paterek II powiatu wyrzyskiego województwa poznańskiego w jedną samoistną gminę Paterek.
Dz.U. 1922 nr 45 poz. 379 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej tymczasowych przepisów o udzielaniu pozwoleń na przedsiębiorstwa przewozowe na obszarze b. zaboru rosyjskiego na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 45 poz. 378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej tymczasowych przepisów o udzielaniu pozwoleń na przedsiębiorstwa przewozowe na obszarze b. zaboru rosyjskiego na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 41 poz. 345 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1922 r. w przedmiocie utworzenia okręgowych i powiatowych urzędów ziemskich na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego, województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 28 poz. 229 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1922 r. w sprawie przyłączenia gminy wiejskiej Pniewy w powiecie szamotulskim do gminy miejskiej Pniewy w powiecie szamotulskim w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1922 nr 24 poz. 201 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1922 r. w przedmiocie zniesienia okręgowych urzędów ziemskich w Kaliszu, Łomży i Radomiu, oraz zmiany właściwości okręgowych urzędów ziemskich w Piotrkowie, Białymstoku i Kielcach.
Dz.U. 1922 nr 22 poz. 185 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1922 r. o włączeniu gminy Piotrkowice do powiatu Konińskiego.
Dz.U. 1922 nr 13 poz. 119 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1922 r. o utworzeniu gminy lisuńskiej.
Dz.U. 1922 nr 13 poz. 116 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1922 r. o włączeniu gminy Miastków do powiatu Garwolińskiego.
Dz.U. 1922 nr 12 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminu wstrzymania eksmisji (wysiedlenia) małorolnych dzierżawców rolnych w powiatach, na które rozciągał się zakres działania b. zarządu cywilnego ziem Wołynia i frontu podolskiego i b. zarządu cywilnego ziem wschodnich.
Dz.U. 1922 nr 11 poz. 95 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1922 r. w przedmiocie włączenia gminy Kiernozia do powiatu Łowickiego.
Dz.U. 1922 nr 10 poz. 77 Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 18 stycznia 1922 r. o zniesieniu powiatowego urzędu ziemskiego w Borszczowie i włączeniu powiatów Borszczów i Husiatyn do kompetencji powiatowego urzędu ziemskiego w Czortkowie.
Dz.U. 1922 nr 10 poz. 69 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1922 r. o włączeniu do powiatu lwowskiego gminy "Rokitno" oraz niewcielonego jeszcze do tej gminy obszaru dworskiego Rokitno.
Dz.U. 1922 nr 1 poz. 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie zmiany właściwości terytorjalnej sądów apelacyjnych i sądów okręgowych na terenie b. Królestwa Polskiego.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 693 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1921 r. w przedmiocie zmiany w przepisach prawnych o organizacji władz administracyjnych I instancji, obowiązujących na obszarze województwa: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 616 Rozporządzenie wykonawcze z dnia 12 października 1921 r. do ustawy z dnia 8 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych dla województw: Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400 uchylony Ustawa z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 18 maja 1921 r. w przedmiocie terytorjalnego podziału województw Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego na obwody Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw z dnia 6 lipca 1920 r. i z dnia 18 marca 1921 r. o opłacie stemplowej od kart do gry na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 337 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 336 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 335 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 325 Rozporządzenie wykonawcze Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1921 r. o stosowaniu rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich na obszarze województw nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 30 kwietnia 1921 r. w przedmiocie utworzenia Powiatowych Urzędów Ziemskich na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1921 r. w przedmiocie wykonania art. 3 ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie tymczasowego ustroju władz i urzędów celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 234 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1921 r. do ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych na obszarze b. zaboru pruskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1921 r. w przedmiocie strawnego i drogowego dla organów sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Zdrowia Publicznego tudzież Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie podwyższenia należytości znawców lekarzy i weterynarzy w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 212 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 1921 r. w przedmiocie wymiaru i uiszczania należytości ryczałtowej za postępowanie spadkowe w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 181 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany przepisów o wymiarze grzywien, nawiązek i wynagrodnego w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 30 poz. 169 Ustawa z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie zmian w ustawodawstwie karnem, obowiązującem w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1921 nr 29 poz. 166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1921 r. w przedmiocie niektórych zmian w przepisach prawnych, obowiązujących na Ziemiach Wschodnich.
Dz.U. 1921 nr 27 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 16 marca 1921 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1921 nr 26 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia o opłatach za czynności Urzędów Miar na terytorjum b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 26 poz. 143 Ustawa z dnia 1 marca 1921 r. o podwyższeniu opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 23 poz. 131 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1921 r. w przedmiocie nowego podziału b. Królestwa Kongresowego i b. Obwodu Białostockiego na okręgi i obwody pracy, stosownie do podziału tego obszaru na województwa i starostwa.
Dz.U. 1921 nr 23 poz. 125 Ustawa z dnia 25 lutego 1921 r. zmieniająca ustawę z dnia 16 marca 1920 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw karnych obowiązujących w b. zaborze austrjackim, tudzież § 7 austrjackiej ustawy o postępowaniu karnem.
Dz.U. 1921 nr 18 poz. 100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1921 r. w przedmiocie wydzielenia powiatu Jaworowskiego z okręgu podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu w Przemyślu i przyłączenia go do okręgu podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu we Lwowie.
Dz.U. 1921 nr 16 poz. 97 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarze b. Galicji.
Dz.U. 1921 nr 16 poz. 95 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy o obywatelstwie Państwa Polskiego z dnia 20 stycznia 1920 r. na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 79 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 stycznia 1921 r. w przedmiocie wykonania na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 75 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. o podwyższeniu opłat pisarskich w postępowaniu przed sędziami polubownymi, kosztów postępowania przed sądami przemysłowemi i kosztów w przymusowem postępowaniu administracyjnem w byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 9 poz. 44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Skarbu zarządu spraw celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 9 poz. 42 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia okresu organizacji sądownictwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 7 poz. 38 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego spraw szkolnych i oświatowych na obszarach b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 7 poz. 37 Ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. w przedmiocie umów, zawartych przez b. władze austrjackie lub austro-węgierskie co do majątku państwowego i funduszu religijnego na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 1 poz. 1 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o ujednostajnieniu na obszarze b. zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o podatku przemysłowym.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 768 Ustawa z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 685 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1920 r. w przedmiocie utworzenia Okręgowych Urzędów Ziemskich na ziemiach b. Królestwa Kongresowego i b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 461 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie utworzenia Komisji Okręgowych Ziemskich na terenie b. Królestwa Kongresowego oraz wyznaczenia delegatów okręgowych i powiatowych Głównego Urzędu Ziemskiego na ziemiach b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 20 poz. 111 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie podziału Województwa Pomorskiego na okręgi wyborcze.
Dz.U. 1920 nr 20 poz. 106 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowej organizacji władzy administracyjnej I instancji w miastach Warszawie, Łodzi i Lublinie.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 520 Ustawa z dnia 19 grudnia 1919 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień pruskiej ustawy o podatku dochodowym z dnia 19 czerwca 1906 r. obowiązującej w b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 519 Ustawa z dnia 19 grudnia 1919 r. o obrocie ziemniakami i nasionami oleistymi w b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 518 Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o przedłużeniu terminów przedawnienia, oraz przedstawienia do zapłaty kuponów procentowych, rentowych i dywidendowych na terytorjum byłej Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 517 Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie amnestji przy przekroczeniach przepisów o państwowych podatkach i opłatach stemplowych, obowiązujących na terenie b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 516 Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o ochronie lokatorów w byłej Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 93 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące ograniczenia zużycia prądu elektrycznego.
Dz.U. 1919 nr 91 poz. 492 Ustawa z dnia 20 listopada 1919 r. o walucie w obrębie byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 90 poz. 489 Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych pierwszej instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1919 nr 88 poz. 480 Ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie częściowej zmiany § 23 obowiązującej w b. Królestwie Galicji i Lodomerji z Wielkim Księstwem Krakowskiem ustawy o reprezentacji powiatowej.
Dz.U. 1919 nr 87 poz. 473 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1919 r. o postępowaniu uproszczonem w sprawach o zbrodnie i występki na ziemiach b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1919 nr 87 poz. 472 Ustawa z dnia 21 października 1919 r. o wieku pełnoletności w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1919 nr 85 poz. 466 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o zmianie postanowienia § 81 Regulaminu Ruchu na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1919 nr 82 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie zakazu polowania na kuropatwy w sezonie 1919/1920.
Dz.U. 1919 nr 80 poz. 445 Rozporządzenie Kierownika Ministerstwa Kolei Żelaznych o zmianie postanowienia § 81 Regulaminu Ruchu na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1919 nr 76 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie zniesienia miejscowej taryfy węglowej dla Małopolski i Śląska.
Dz.U. 1919 nr 72 poz. 426 Rozporządzenie Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 404 Ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. o połączeniu obszarów dworskich z gminami, obowiązująca na terytorjum b. Galicji.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 403 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 1919 r. zmieniająca postanowienia galicyjskiej ustawy gminnej, obowiązująca na terytorjum b. Galicji.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 175 Dekret o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 13 poz. 141 Dekret o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego.
M.P. 2010 nr 48 poz. 654 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw
M.P. 2001 nr 16 poz. 249 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa.
M.P. 2001 nr 2 poz. 24 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa.
M.P. 1999 nr 35 poz. 534 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 1999 r. sygn. akt K. 13/99.
M.P. 1998 nr 27 poz. 388 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
M.P. 1998 nr 27 poz. 387 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadań.
M.P. 1998 nr 10 poz. 182 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu prac nad reformą administracji publicznej i zasad jej wdrażania.
M.P. 1996 nr 25 poz. 258 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie polityki regionalnej państwa.
M.P. 1996 nr 21 poz. 245 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, kaliskim, opolskim, ostrołęckim, przemyskim, radomskim, siedleckim, suwalskim i zamojskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie bielskim.
M.P. 1995 nr 66 poz. 744 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1995 nr 48 poz. 551 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia o utworzeniu ośrodków zamiejscowych prokuratur wojewódzkich w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie.
M.P. 1995 nr 43 poz. 500 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1995 nr 42 poz. 491 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 27 lipca 1995 r. w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.
M.P. 1995 nr 15 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia okręgowych i obwodowych urzędów probierczych, a także określenia ich obszaru działania i siedzib.
M.P. 1995 nr 15 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia okręgowych i obwodowych urzędów miar, a także określenia ich obszaru działania i siedzib.
M.P. 1995 nr 15 poz. 183 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1995 nr 12 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu wyników wyborów w okręgu wyborczym, stosowanego w wyborach do rad gmin przeprowadzanych na skutek zmian w podziale terytorialnym państwa.
M.P. 1995 nr 9 poz. 123 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1994 nr 53 poz. 446 obowiązujący Deklaracja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1994 r. w sprawie obszaru "Zielone Płuca Polski".
M.P. 1994 nr 51 poz. 437 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1994 nr 24 poz. 202 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie wzorów pieczęci terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1994 nr 24 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu działania wojewódzkich komisarzy wyborczych.
M.P. 1994 nr 19 poz. 147 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1994 nr 6 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1993 nr 54 poz. 505 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1993 nr 44 poz. 436 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1993 nr 21 poz. 228 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1993 nr 14 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 21 stycznia 1993 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komend rejonowych Policji.
M.P. 1993 nr 4 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1992 nr 28 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1992 nr 9 poz. 64 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur wojewódzkich w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie.
M.P. 1991 nr 28 poz. 203 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia w Chełmie Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie.
M.P. 1991 nr 11 poz. 75 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.