Wyszukiwanie

bezpieczeństwo żeglugi i wypadki morskie

Liczba znalezionych aktów: 372.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 469 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Policji i Służby Ochrony Państwa
Dz.U. 2023 poz. 261 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2257 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2022 poz. 2185 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2022 poz. 2115 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu ekspertyz technicznych w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy na systemy obronności państwa oraz na system ochrony granicy państwowej na morzu
Dz.U. 2022 poz. 1604 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Dz.U. 2022 poz. 1474 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego
Dz.U. 2022 poz. 1454 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego
Dz.U. 2022 poz. 1018 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
Dz.U. 2022 poz. 515 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2022 poz. 147 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2021 poz. 2380 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń
Dz.U. 2021 poz. 2110 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają statki pasażerskie typu ro-ro
Dz.U. 2021 poz. 1840 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie
Dz.U. 2021 poz. 1811 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
Dz.U. 2021 poz. 1190 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2021 poz. 234 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
Dz.U. 2020 poz. 2135 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Dz.U. 2020 poz. 1779 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych
Dz.U. 2020 poz. 1500 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Dz.U. 2020 poz. 1496 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji
Dz.U. 2020 poz. 1019 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji
Dz.U. 2020 poz. 894 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie
Dz.U. 2020 poz. 760 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych
Dz.U. 2020 poz. 680 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2020 poz. 451 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej
Dz.U. 2020 poz. 350 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2020 poz. 159 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2020 poz. 153 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego
Dz.U. 2020 poz. 90 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie inspekcji państwa portu
Dz.U. 2019 poz. 2391 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie liczenia osób odbywających podróż na statkach
Dz.U. 2019 poz. 2303 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2019 poz. 2197 obowiązujący Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich
Dz.U. 2019 poz. 2169 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Dz.U. 2019 poz. 1702 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2019 poz. 1452 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2019 poz. 1374 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Dz.U. 2019 poz. 384 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji
Dz.U. 2018 poz. 1934 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji
Dz.U. 2018 poz. 1883 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie uznania za obowiązujące przepisów w zakresie budowy stałych platform wiertniczych oraz ich urządzeń i wyposażenia
Dz.U. 2018 poz. 1482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2018 poz. 1137 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Dz.U. 2018 poz. 925 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Dz.U. 2018 poz. 888 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych
Dz.U. 2018 poz. 802 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
Dz.U. 2018 poz. 607 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu uznawania przepisów technicznych w zakresie budowy statków i stałych platform wiertniczych, wydanych przez uznane organizacje, za spełniające wymagania bezpieczeństwa
Dz.U. 2018 poz. 490 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania
Dz.U. 2018 poz. 189 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
Dz.U. 2018 poz. 181 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2018 poz. 38 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego
Dz.U. 2017 poz. 2008 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
Dz.U. 2017 poz. 1215 obowiązujący Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 867 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
Dz.U. 2017 poz. 849 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ramowych programów dodatkowych szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej
Dz.U. 2017 poz. 785 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 358 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim
Dz.U. 2017 poz. 223 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych
Dz.U. 2017 poz. 222 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych
Dz.U. 2017 poz. 212 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej
Dz.U. 2017 poz. 167 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
Dz.U. 2017 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętymi w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia 11 czerwca 2015 r.
Dz.U. 2017 poz. 141 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych
Dz.U. 2017 poz. 84 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym
Dz.U. 2016 poz. 2145 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Dz.U. 2016 poz. 2030 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej zmianami do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętymi w Londynie dnia 22 maja 2014 r. i dnia 21 listopada 2014 r.
Dz.U. 2016 poz. 2029 obowiązujący Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie dnia 22 maja 2014 r. i dnia 21 listopada 2014 r.
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1407 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego
Dz.U. 2016 poz. 1357 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inspekcji państwa portu
Dz.U. 2016 poz. 1319 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych
Dz.U. 2016 poz. 1312 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych
Dz.U. 2016 poz. 1207 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2016 poz. 870 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjętych w Londynie w okresie od dnia 21 kwietnia 1988 r. do dnia 30 listopada 2012 r.
Dz.U. 2016 poz. 869 obowiązujący Zmiany do załącznika do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte w Londynie w okresie od dnia 21 kwietnia 1988 r. do dnia 30 listopada 2012 r.
Dz.U. 2016 poz. 656 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2016 poz. 340 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego
Dz.U. 2016 poz. 338 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego
Dz.U. 2016 poz. 281 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2016 poz. 220 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym
Dz.U. 2016 poz. 49 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2015 poz. 1846 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
Dz.U. 2015 poz. 1642 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1320 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1139 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego
Dz.U. 2015 poz. 1118 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie
Dz.U. 2015 poz. 1089 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego
Dz.U. 2015 poz. 779 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2015 poz. 735 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2015 poz. 611 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2015 poz. 534 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego
Dz.U. 2015 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów
Dz.U. 2015 poz. 127 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych
Dz.U. 2015 poz. 51 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego
Dz.U. 2015 poz. 48 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie
Dz.U. 2014 poz. 1711 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego
Dz.U. 2014 poz. 1531 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego
Dz.U. 2014 poz. 1529 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim
Dz.U. 2014 poz. 1524 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego
Dz.U. 2014 poz. 1511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu
Dz.U. 2014 poz. 1378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie
Dz.U. 2014 poz. 1349 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
Dz.U. 2014 poz. 1335 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi
Dz.U. 2014 poz. 1334 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej
Dz.U. 2014 poz. 1230 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego
Dz.U. 2014 poz. 1211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
Dz.U. 2014 poz. 935 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2014 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2014 poz. 768 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Dz.U. 2014 poz. 698 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych
Dz.U. 2014 poz. 651 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)
Dz.U. 2014 poz. 609 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2014 poz. 536 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego
Dz.U. 2014 poz. 499 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim
Dz.U. 2014 poz. 467 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego
Dz.U. 2014 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji
Dz.U. 2014 poz. 258 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego
Dz.U. 2014 poz. 239 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich
Dz.U. 2013 poz. 1647 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich
Dz.U. 2013 poz. 1552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich
Dz.U. 2013 poz. 1517 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe
Dz.U. 2013 poz. 1437 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem
Dz.U. 2013 poz. 1385 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego
Dz.U. 2013 poz. 937 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
Dz.U. 2013 poz. 934 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Dz.U. 2013 poz. 852 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 798 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS
Dz.U. 2013 poz. 599 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie
Dz.U. 2013 poz. 586 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską
Dz.U. 2013 poz. 552 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu realizacji uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych
Dz.U. 2013 poz. 497 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeglądów, prób i uznawania kontenerów
Dz.U. 2013 poz. 132 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami
Dz.U. 2013 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego
Dz.U. 2013 poz. 57 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich
Dz.U. 2012 poz. 1412 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji
Dz.U. 2012 poz. 1208 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)
Dz.U. 2012 poz. 1176 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie zabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego
Dz.U. 2012 poz. 1165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku
Dz.U. 2012 poz. 1159 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu raportów sporządzanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich
Dz.U. 2012 poz. 1157 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Dz.U. 2012 poz. 1068 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Dz.U. 2012 poz. 1044 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej
Dz.U. 2012 poz. 955 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro
Dz.U. 2012 poz. 821 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Dz.U. 2012 poz. 761 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich
Dz.U. 2012 poz. 733 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Dz.U. 2012 poz. 679 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich
Dz.U. 2012 poz. 597 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa portu
Dz.U. 2012 poz. 575 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich
Dz.U. 2012 poz. 326 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie
Dz.U. 2012 poz. 320 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej
Dz.U. 2012 poz. 310 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
Dz.U. 2012 poz. 296 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku
Dz.U. 2012 poz. 261 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
Dz.U. 2012 poz. 241 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyposażenia statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT)
Dz.U. 2012 poz. 215 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich
Dz.U. 2012 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego
Dz.U. 2012 poz. 180 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu
Dz.U. 2012 poz. 178 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach
Dz.U. 2012 poz. 168 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności
Dz.U. 2012 poz. 120 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży
Dz.U. 2012 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS)
Dz.U. 2012 poz. 108 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego
Dz.U. 2012 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku
Dz.U. 2012 poz. 79 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m
Dz.U. 2012 poz. 60 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1590 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Dz.U. 2011 nr 119 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego
Dz.U. 2011 nr 119 poz. 688 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 496 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 307 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wolnej burty statków morskich
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy
Dz.U. 2010 nr 224 poz. 1460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji państwa portu
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji
Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1368 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wyposażenia statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1741 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i środków szkoleniowych
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817 obowiązujący Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Dz.U. 2009 nr 63 poz. 519 uchylony Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2009 nr 44 poz. 355 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 315 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji ochrony
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 314 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1174 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z 1988 r. dotyczącego Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 11 listopada 1988 r.
Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1173 obowiązujący Protokół z 1988 r. dotyczący Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzony w Londynie dnia 11 listopada 1988 r.
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 633 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej
Dz.U. 2008 nr 97 poz. 631 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro
Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1260 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2007 r. w sprawie planu udzielania statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie schronienia na polskich obszarach morskich
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2007 nr 175 poz. 1228 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego
Dz.U. 2006 nr 99 poz. 693 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 515 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie
Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1452 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie
Dz.U. 2005 nr 173 poz. 1445 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Dz.U. 2005 nr 144 poz. 1211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego
Dz.U. 2005 nr 120 poz. 1017 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 120 poz. 1016 obowiązujący Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalona przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 594 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie przygotowania dla izb morskich materiałów do dochodzeń w sprawach wypadków morskich
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 593 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie obowiązków kapitanatów (bosmanatów) portów w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie sposobu uznawania i upoważniania instytucji klasyfikacyjnej do wykonywania zadań administracji morskiej
Dz.U. 2005 nr 47 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 405 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania kapitana statku wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej
Dz.U. 2004 nr 262 poz. 2610 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych oraz kryteriów, którymi powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego i członków tych komisji
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1801 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1502 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1091 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego
Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1078 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji portu
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1048 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1045 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1044 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 899 uchylony Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 895 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 575 obowiązujący Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2004 nr 6 poz. 41 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2277 obowiązujący Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2088 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu działania dowódców jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej oraz Policji w razie zderzenia się tych jednostek z innymi statkami
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1936 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1516 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 832 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS
Dz.U. 2003 nr 81 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych pilotów morskich
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami morskimi
Dz.U. 2003 nr 20 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2060 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie o ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1874 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.
Dz.U. 2002 nr 222 poz. 1867 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1788 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań organu inspekcyjnego instytucji klasyfikacyjnej.
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1388 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawaniu kontenerów oraz organów uprawnionych do dokonania tych czynności oraz do kontroli stanu kontenerów.
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 956 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej.
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 679 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi.
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 639 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu bezpiecznej obsługi statku morskiego.
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 574 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia podmiotów upoważnionych do wydawania i zatwierdzania dokumentów uprawniających statek do przewozu ziarna luzem.
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym, sporządzonego w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.
Dz.U. 2002 nr 22 poz. 211 obowiązujący Protokół w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym, sporządzony w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1845 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1829 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1441 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim.
Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad i sposobu zapewniania osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1156 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 541 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 581 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.
Dz.U. 1998 nr 10 poz. 36 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 879 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 462 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu.
Dz.U. 1996 nr 34 poz. 145 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 636 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzonej w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 635 obowiązujący Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzona w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie powoływania dyspaszerów oraz postępowania dyspaszerskiego.
Dz.U. 1991 nr 65 poz.. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 49 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków organów obowiązanych do utrzymywania przejść granicznych oraz źródeł finansowania tych przedsięwzięć, a także określenia organów zobowiązanych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 73 uchylony Ustawa z dnia 4 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1989 nr 33 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 185 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzonej w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 184 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzona w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1987 nr 32 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 14 października w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich.
Dz.U. 1986 nr 22 poz. 112 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 321 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu z 1978 r., dotyczącego Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonego w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 320 obowiązujący Protokół z 1978 r. dotyczący Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 319 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1984 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 318 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzona w Londynie dnia 1 listopada 1974 r.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1984 r. w sprawie ustalenia składu załóg niezbędnego do bezpiecznej żeglugi polskich statków morskich.
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 40 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1978 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Wojsk Ochrony Pogranicza i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1978 r. w sprawie wejścia w życie Poprawek do Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 33 obowiązujący Poprawki do Konwencji o Międzynarodowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 15 poz. 61 obowiązujący Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzona w Londynie dnia 20 października 1972 r.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1976 r. w sprawie bezpiecznej żeglugi statków morskich w rejonach skupienia tras żeglugowych i nasilonego ruchu statków.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1974 r. w sprawie bezpiecznego przewozu rud, koncentratów i ładunków podobnych luzem na statkach morskich.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1974 r. w sprawie budowy i wyposażenia zbiornikowców przewożących niebezpieczne ciekłe chemikalia luzem.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz w Protokołem podpisania i Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne.
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 grudnia 1971 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich wód morskich.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z mieniem wydobytym z morza.
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1970 nr 24 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Mauritius i Tunezję Konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 marca 1970 r. w sprawie zadań i organizacji służby ratownictwa morskiego i brzegowego.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 września 1969 r. w sprawie opłat za inspekcje i dokumenty bezpieczeństwa statków morskich.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania, do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, sporządzonej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1967 nr 41 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1967 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Konga do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1967 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń wraz z Protokołem podpisania oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 września 1966 r. w sprawie powoływania dyspaszerów i postępowania dyspaszerskiego.
Dz.U. 1966 nr 34 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 sierpnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 marca 1964 r. w sprawie bezpieczeństwa statków morskich.
Dz.U. 1965 nr 36 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 sierpnia 1965 r. w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1965 r. dotyczące uczestnictwa Jamajki i Malty w międzynarodowej konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1964 nr 15 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 marca 1964 r. w sprawie bezpieczeństwa statków morskich.
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1963 r. w sprawie postępowania z mieniem wydobytym z morza.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 11 lipca 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 279 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 sierpnia 1962 r. w sprawie trybu ustalania właściciela mienia wydobytego z morza.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski.
Dz.U. 1960 nr 15 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie przystąpienia Australii i Kuwejtu do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r., oraz rozciągnięcia mocy obowiązującej tej Konwencji na Portugalskie Terytoria Zamorskie.
Dz.U. 1959 nr 9 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1954 nr 37 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1954 r. w sprawie przystąpienia Szwajcarii do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 398 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1951 r. w sprawie przystąpienia Haiti do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1950 nr 30 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji nr 8 dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genewie na II sesji Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach od 15 czerwca do 10 lipca 1920 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Chile, Republiki Dominikańskiej, Republiki Filipińskiej oraz Unii Południowo-Afrykańskiej do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 493 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1939 r. w sprawie stosowania w Indochinach Francuskich międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 671 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i innych Państw do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń, podpisanej w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w sprawie złożenia przez inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych tej konwencji.
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 670 obowiązujący Konwencja o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń, podpisana w Brukseli dnia 23 września 1920 r. (przystąpienie do konwencji zatwierdzone zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r.).
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 432 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Grecji do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 376 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 czerwca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 349 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 216 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1938 r. w sprawie stosowania w Papuazji i Nowej Gwinei międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. o odszkodowaniu na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 października 1937 r. o upoważnieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do wydawania szczegółowych przepisów technicznych w zakresie bezpieczeństwa statków morskich.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 525 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 162 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o zatwierdzeniu zgłoszonych przez Rząd przystąpień do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego oraz do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów, dotyczących zderzeń, - podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 598 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie złożenia przez Norwegię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, z dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1936 nr 83 poz. 578 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1936 r. w sprawie przystąpienia Panamy do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 32 poz. 252 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 25 poz. 207 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 stycznia 1936 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Koreę, Formozę i Terytorjum Dzierżawne Kwantungu międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Argentyny i rozciągnięcia na Libję, Erytreę, Somalję i włoskie wyspy egejskie międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Iraku do układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 571 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Estonji do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 560 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Belgję, Japonję i Z. S. R. R. dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 556 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Australję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku z dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1935 nr 73 poz. 462 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 sierpnia 1935 r. o sprostowaniu błędu w tekście międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 443 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1935 r. w sprawie rozciągnięcia na Hongkong, Osady Cieśninowe i Wschodnie Indje holenderskie międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 marca 1935 r. o wyjęciu niektórych rodzajów statków morskich z pod działania ogólnych przepisów o bezpieczeństwie statków.
Dz.U. 1935 nr 22 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1925 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1935 nr 15 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 30 listopada 1931 r. o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej.
Dz.U. 1935 nr 13 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 1935 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zejandji do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1935 nr 2 poz. 14 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 815 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych krajów do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1934 nr 88 poz. 813 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Nikaraguę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1934 nr 30 poz. 268 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie przystąpienia Polski do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. wraz z załącznikami I i II oraz aktem końcowym międzynarodowej konferencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1929 r.
Dz.U. 1934 nr 25 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Argentyńskiej dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1934 nr 18 poz. 153 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1933 nr 95 poz. 739 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 października 1933 r. o wolnej (nadwodnej) burcie statków morskich i o międzynarodowych świadectwach wolnej burty.
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję międzynarodowej konwencji dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1931 nr 18 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Łotwę międzynarodowej konwencji dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 546 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rządy Jugosławji i Irlandji Konwencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Niemiecki Konwencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genui w roku 1920.
Dz.U. 1926 nr 102 poz. 596 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1926 r. o ratyfikacji przez Grecję Międzynarodowej Konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 489 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Wielką Brytanję Konwencji w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej na Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genui w roku 1920.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, której tekst został przyjęty na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1925 nr 54 poz. 372 wygaśnięcie aktu Międzynarodowa Konwencja w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjęta jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).
Dz.U. 1924 nr 7 poz. 54 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu międzynarodowej konwencji, dotyczącej odszkodowań na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętego na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów w Genui dnia 15 czerwca 1920 r.
M.P. 2022 poz. 1288 obowiązujący Uchwała nr 273 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"
M.P. 2003 nr 15 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zakresie ratownictwa załóg okrętów podwodnych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 6 lutego 2002 r.
M.P. 2003 nr 15 poz. 216 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zakresie ratownictwa załóg okrętów podwodnych, sporządzona w Sztokholmie dnia 6 lutego 2002 r.
M.P. 1997 nr 47 poz. 461 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 47 poz. 460 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 27 poz. 253 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 32 poz. 328 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 24 poz. 294 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 1995 r. w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich przyległych do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 46 poz. 371 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 25 poz. 210 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 1994 r. w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 21 poz. 226 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 1993 r. w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 15 poz. 124 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 20 poz. 154 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie określenia zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej.
M.P. 1992 nr 14 poz. 104 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 14 poz. 103 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 5 poz. 30 obowiązujący Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia wzorów tablic oznaczających strefę nadgraniczną oraz pas drogi granicznej.
M.P. 1991 nr 39 poz. 280 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1981 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1970 nr 7 poz. 69 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 11 lutego 1970 r. w sprawie alarmów na statkach morskich.
M.P. 1964 nr 33 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 kwietnia 1964 r. w sprawie podziału wynagrodzenia za ratownictwo pomiędzy członków załogi statku.
M.P. 1963 nr 97 poz. 459 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie podawania przez jednostki pływające marynarki wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej danych dotyczących tych jednostek po zderzeniu się na morzu lub wodach śródlądowych ze statkami lub wodnosamolotami.
M.P. 1961 nr 36 poz. 167 uznany za uchylony Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1961 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki oraz sportów wioślarskich i żeglarskich na morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych.