Wyszukiwanie

ceny i stawki taryfowe

Liczba znalezionych aktów: 907. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1695 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Dz.U. 2023 poz. 1693 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1385 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2022 poz. 1074 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Dz.U. 2021 poz. 716 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2020 poz. 833 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2019 poz. 755 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne
Dz.U. 2018 poz. 121 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2017 poz. 2500 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2016 poz. 2147 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2015 poz. 1774 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2015 poz. 782 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2014 poz. 518 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2013 poz. 1200 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2013 poz. 820 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
Dz.U. 2012 poz. 535 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2008 nr 53 poz. 318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną
Dz.U. 2008 nr 28 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 407 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.
Dz.U. 2001 nr 1 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 555 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
Dz.U. 1999 nr 102 poz. 1188 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 805 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 788 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej.
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1067 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej.
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1002 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.
Dz.U. 1998 nr 150 poz. 985 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór ciepła.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1085 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy o cenach.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1055 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1051 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1035 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/98 "Paliwa gazowe do dystrybucji".
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1034 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/98 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny".
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1028 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 959 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła.
Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dz.U. 1997 nr 102 poz. 647 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 601 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia wielkości progowych i ceny progu dla towarów celnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 91 poz. 560 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 532 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Dz.U. 1997 nr 49 poz. 318 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 778 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 515 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie określenia wielkości progowych i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 14 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.
Dz.U. 1995 nr 135 poz. 663 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1995 nr 119 poz. 575 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 106 poz. 523 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 445 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.
Dz.U. 1995 nr 84 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej interwencyjnego skupu trzody chlewnej.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie form regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi.
Dz.U. 1995 nr 80 poz. 405 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.
Dz.U. 1995 nr 57 poz. 299 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej skupu mleka, według której będzie realizowany interwencyjny skup masła i mleka odtłuszczonego w proszku.
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1995 nr 28 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej interwencyjnego skupu trzody chlewnej.
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.
Dz.U. 1995 nr 9 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 793 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 788 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 776 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 602 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 560 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1994 r. w sprawie ustalenia minimalnej ceny cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 536 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1994 nr 104 poz. 508 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 września 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 473 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Dz.U. 1994 nr 83 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej skupu mleka.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania ceny progu, ceny zagranicznej i stawki opłaty wyrównawczej na towary rolne i spożywcze.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1994 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 207 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 181 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 160 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 652 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 443 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym.
Dz.U. 1993 nr 76 poz. 361 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1993 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 242 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie okresowego zakazu podwyższania niektórych cen umownych towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 108 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie stawek dopłat do produkcji rolniczej, rekompensujących częściowo skutki zmian cen oleju napędowego, zasad obliczania, trybu przekazywania i rozliczania dopłat oraz kosztów ich wypłacania.
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na wrzesień 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 281 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na sierpień 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 238 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lipiec 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartał 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 18 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 535 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej oraz wysokości opłat egzaminacyjnych.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 467 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie ilości leku recepturowego sporządzonego w aptece, za który wnosi się opłatę ryczałtową.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1991 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 455 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż.
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442 uchylony Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Dz.U. 1991 nr 43 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1991 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 106 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na kwiecień i maj 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 60 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1991 r.
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464 uchylony Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup wyrobów i usług dotowanych z budżetu w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 71 poz. 419 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego wskaźnik wzrostu cen.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określenia zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 242 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie odpłatności za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 167 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 68 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 1990 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie taryfy za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1989 r. w sprawie odpłatności za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych.
Dz.U.1989 nr 56 poz. 330 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 16 października 1989 r. o zmianie ustawy o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 279 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1989 r. w sprawie terminu i trybu wpłacania do budżetu państwa kwot niezależnych, kwot dodatkowych oraz innych kwot z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 261 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 31 lipca 1989 r. o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 224 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie zamrożenia cen oraz zakazu podwyższania wynagrodzeń za pracę w lipcu 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 345 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie przeszacowania zasobów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 341 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 195 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 112 uchylony Ustawa z dnia 26 maja 1988 r. o zmianie ustawy o cenach.
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 52 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1986 nr 47 poz. 226 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 1986 r. o zmianie niektórych ustaw określających funkcjonowanie gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 211 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wprowadzania dopłat do cen biletów wstępu do obiektów zabytkowych i muzeów oraz usług hotelarskich i turystycznych.
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 146 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 96 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1985 r. w sprawie zasad kwalifikowania ceny jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1985 nr 49 poz. 261 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 października 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1985 nr 38 poz. 183 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Dz.U. 1984 nr 48 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1984 r. w sprawie listy związków zawodowych i innych organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady do Spraw Cen.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie szczególnych zasad obliczania i uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa objęte rachunkiem wyrównawczym cen wewnętrznych, nadzorowane przez Ministra Górnictwa i Energetyki.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 59 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra do Spraw Cen z dnia 15 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1984 nr 6 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 20 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określenia zasad ustalania cen regulowanych.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.
Dz.U. 1983 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad szczególnych obliczania i uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa przemysłu cementowego objęte rachunkiem wyrównawczym cen cementu.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 10 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 30 lipca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania inspekcji cen, jej organizacji wewnętrznej oraz zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli cen.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1982 r. w sprawie trybu i terminu płatności należności budżetowej z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Cen.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 53 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o utworzeniu urzędu Ministra do Spraw Cen.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1979 r. w sprawie zasad wprowadzania dopłat do cen biletów wstępu do obiektów zabytkowych i muzeów oraz usług hotelarskich i turystycznych.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1970 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 327 uchylony Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 442 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 maja 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. o taryfie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 619 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach w rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1927 r. o wprowadzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską, jako też Bułgarją, Jugosławją, Rumunją, Węgrami, Austrją oraz Czechosłowacją z jednej strony a stacjami kolei Orjentalnych w Turcji z drugiej strony.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 618 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o zmianach taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o przedłużeniu terminu ważności zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-włoskiej.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 602 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 601 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 542 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 maja 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o zmianach taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1928 nr 49 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 kwietnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1928 nr 15 poz. 112 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 lutego 1928 r. o przeliczeniu stawek obowiązującej taryfy celnej na nową jednostkę pieniężną.
Dz.U. 1927 nr 112 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianie taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 110 poz. 938 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 110 poz. 937 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu w Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o otwarciu ruchu tymczasowego i zatwierdzeniu taryf na elektrycznej kolei dojazdowej Warszawa-Grodzisk.
Dz.U. 1927 nr 106 poz. 912 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częściowej zmiany taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy.
Dz.U. 1927 nr 104 poz. 905 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 listopada 1927 r. o zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1927 nr 100 poz. 870 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.
Dz.U. 1927 nr 94 poz. 844 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu i zmianach "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".
Dz.U. 1927 nr 94 poz. 843 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 811 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 85 poz. 767 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 80 poz. 696 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 691 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 78 poz. 684 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 sierpnia 1927 r. o częściowej zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej z dnia 24 lipca 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 129 poz. 779 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wydaniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1926 nr 129 poz. 778 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 744 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 listopada 1926 r. o komisji szacunkowej dla ustalenia ceny wykupu przedmiotów, służących do wyrobu zapałek.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1926 r. wydanego w celu wykonania ustawy z dnia 25 marca 1926 r. o uiszczaniu podatków bezpośrednich i niektórych opłat skarbowych w naturze zbożem i węglem.
Dz.U. 1925 nr 52 poz. 356 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 maja 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 8 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 stycznia 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej Polskich Kolei Żelaznych.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1157 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień w części I "Przepisy przewozowe" Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1150 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1131 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 grudnia 1923 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1130 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 grudnia 1923 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1096 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (prace przy recepturze).
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1095 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1093 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 grudnia 1923 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowej kolei dojazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1092 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych, oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1091 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1090 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 grudnia 1923 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązujących na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1088 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego wąskotorowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1087 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach: wilanowskiej i grójeckiej towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1084 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 130 poz. 1059 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych, jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 129 poz. 1057 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 listopada 1923 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określenia ich ceny.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1032 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 1 grudnia 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach rozporządzenia z dnia 20 października 1923 r. o czasowej uldze taryfowej przy przewozie węgla kamiennego opałowego, objętego akcją Nadzwyczajnego Komisarza zwalczania drożyzny.
Dz.U. 1923 nr 125 poz. 1017 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 1013 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 990 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 989 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. o czasowej uldze taryfowej przy przewozie kolejami soli, nafty i węgla, objętych akcją zapomogową za pośrednictwem Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 988 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 986 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na otwartej do tymczasowego ruchu kolei wąskotorowej Wawer-Wiązowna.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 984 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 120 poz. 972 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 963 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego wąskotorowych Łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 962 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 961 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 listopada 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 119 poz. 959 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 15 listopada 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 118 poz. 949 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 listopada 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 114 poz. 918 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 5 listopada 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 111 poz. 890 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 października 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 884 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego wąskotorowych Łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 883 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 882 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 881 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 110 poz. 880 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 października 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 868 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 867 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 1923 r. o zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 864 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 października 1923 r. o wprowadzeniu na polskich kolejach górnośląskich postanowień taryfowych, zawartych w części II "Taryfy polskich normalnotorowych kolei państwowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 857 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 18 października 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 108 poz. 856 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 17 października 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 103 poz. 808 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 7 października 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 102 poz. 803 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 października 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 99 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 września 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 99 poz. 782 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 września 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 95 poz. 760 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 10 września 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 758 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 września 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 757 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 września 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 września 1923 r. w sprawie tymczasowego ruchu osobowego na linji Kutno-Strzałków.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 755 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 września 1923 r. o podwyżce taryfy osobowej na normalnotorowej kolei podjazdowej Warszawa Gdańska - Młociny.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 754 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 września 1923 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i we Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 753 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 września 1923 r. o zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 18 września 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 742 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 września 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 91 poz. 715 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 września 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 693 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 sierpnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 686 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 685 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 684 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1923 r. o zmianie cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych, jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 674 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego wąskotorowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na normalnotorowej kolei dojazdowej Warszawa Gdańska - Młociny.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 sierpnia 1923 r. o zmianie taryfy stacyjnej na wywóz produktów naftowych do punktów granicznych i do Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 85 poz. 667 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 sierpnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 663 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 sierpnia 1923 r. o zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązujących na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 643 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 642 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 82 poz. 640 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 sierpnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 81 poz. 634 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 7 sierpnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 628 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 sierpnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 627 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1923 r. o zmianie cennika sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 lipca 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na normalnotorowej kolei dojazdowej Warszawa Gdańska - Młociny.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 lipca 1923 r. o zmianie taryfy osobowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 73 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 lipca 1923 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 567 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie ustalenia wykładnika wzrostu przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego na obszarze b. dzielnicy pruskiej do określenia wysokości państwowego podatku dochodowego, wymierzonego na rok podatkowy 1923, od wszystkich dochodów z wyłączeniem dochodów i uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę.
Dz.U. 1923 nr 72 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1923 r. w przedmiocie ustalenia wykładnika wzrostu przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego na obszarach b. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej do określenia wysokości państwowego podatku dochodowego na rok podatkowy 1923, od wszystkich dochodów z wyłączeniem dochodów z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę.
Dz.U. 1923 nr 70 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 69 poz. 546 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak rządowych jak i prywatnych fabryk.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na normalnotorowej kolei dojazdowej Warszawa Gdańska - Młociny.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 7 lipca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 63 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 czerwca 1923 r. o zmianach taryfy osobowej i bagażowej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 63 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 czerwca 1923 r. o zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 63 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 16 czerwca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 61 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie opustu od cen oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa wydawane na koszt kas chorych i wydawania tych lekarstw.
Dz.U. 1923 nr 59 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 czerwca 1923 r. o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 59 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 czerwca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 57 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 1 czerwca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 55 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 maja 1923 r. o taryfie osobowej i bagażowej na kolejach obszaru W.M. Gdańska, zarządzanych przez Polskę w komunikacjach bezpośrednich między Polską a W.M. Gdańskiem oraz między W.M. Gdańskiem a Niemcami przez Polskę.
Dz.U. 1923 nr 55 poz. 396 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 maja 1923 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 55 poz. 395 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 maja 1923 r. o otwarciu tymczasowego ruchu osobowego i ustalenia taryfy na normalnotorowej kolei dojazdowej Warszawa Gdańska - Młociny.
Dz.U. 1923 nr 54 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 maja 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 52 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 28 kwietnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 49 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Skarbu dnia 2 maja 1923 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak z fabryk rządowych, jak i z fabryk prywatnych.
Dz.U. 1923 nr 45 poz. 309 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 10 kwietnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 43 poz. 295 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 kwietnia 1923 r. w przedmiocie wysokości opłat pobieranych przez stowarzyszenie dozoru kotłów w Poznaniu za sprawdzanie urządzeń wymagających dozoru.
Dz.U. 1923 nr 40 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 11 kwietnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej, na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 40 poz. 277 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 kwietnia 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 33 poz. 220 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 33 poz. 219 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 marca 1923 r. w sprawie obrotu przesyłek pocztowych za pobraniem do 500.000 mk. z polską częścią Górnego Śląska.
Dz.U. 1923 nr 33 poz. 217 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 marca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 31 poz. 193 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 5 marca 1923 r. o taryfie osobowej i bagażowej na kolejach normalnotorowych i szerokotorowych.
Dz.U. 1923 nr 30 poz. 187 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 10 marca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 28 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 marca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 24 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 5 marca 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach: Kutno-Strzałków, Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.
Dz.U. 1923 nr 24 poz. 152 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 marca 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 23 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 5 marca 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 23 poz. 141 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 lutego 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 22 poz. 139 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 1923 r. w sprawie obowiązku posiadaczy przedsiębiorstw sprzedaży ujawniania cen przedmiotów powszechnego użytku, sporządzania faktur przy zawieraniu interesów i przedstawianie ich na żądanie władzy.
Dz.U. 1923 nr 21 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 lutego 1923 r. o podwyżce taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 21 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 27 lutego 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1923 nr 18 poz. 126 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 lutego 1923 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 18 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 lutego 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1923 nr 18 poz. 124 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 17 lutego 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej wąskotorowych kolei państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.
Dz.U. 1923 nr 18 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 lutego 1923 r. dotyczące zmian w rozporządzeniach z dnia 20 stycznia i 9 sierpnia 1922 r. w przedmiocie wydawanych z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny.
Dz.U. 1923 nr 17 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 lutego 1923 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1923 nr 15 poz. 103 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 lutego 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1923 nr 15 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 19 lutego 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1923 nr 14 poz. 95 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 lutego 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 14 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 3 lutego 1923 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 13 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taksy komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.
Dz.U. 1923 nr 13 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1923 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1923 nr 10 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 stycznia 1923 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1923 nr 10 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1922 r. w przedmiocie opustu od cen oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa wydawane na koszt kas chorych i wydawania tych lekarstw na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1923 nr 4 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 stycznia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 964 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 25 listopada 1922 r. o podwyżce taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 963 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 listopada 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach tow. akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 934 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 16 listopada 1922 r. o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 listopada 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 930 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 97 poz. 894 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 listopada 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 95 poz. 881 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 października 1922 r. w sprawie taryfy, według której związki ubogich na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego mają zwracać koszty utrzymania ubogich.
Dz.U. 1922 nr 94 poz. 874 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 26 października 1922 r. w przedmiocie zmiany wysokości mnożnika celnego normalnego.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 865 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1922 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz o ściągnięciu dodatkowej opłaty monopolowej od zapasów tychże wyrobów, jakoteż w sprawie nowego ustalenia wysokości zysku monopolowego i rabatu dla sprzedawców.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 858 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 25 października 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej wąskotorowych kolei państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie dyrekcji kolei państwowych w Warszawie, Radomiu, Wilnie i Lwowie.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 856 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 października 1922 r. o podwyżce taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1922 nr 92 poz. 855 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 października 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 91 poz. 847 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 października 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 października 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 840 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 września 1922 r. w przedmiocie zmiany cen w taksie aptekarskiej na obszarze górnośląskim województwa śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 839 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 października 1922 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 827 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie skutków prawnych zatajenia części ceny w umowach o sprzedaż lub zamianę.
Dz.U. 1922 nr 84 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień rosyjskiego Zbioru ustaw o opłatach.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 747 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1922 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży cygar, cygaretek, tabaki do zażywania i tytoniu do żucia, wyprodukowanych w prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 738 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 września 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.
Dz.U. 1922 nr 82 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 21 września 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 80 poz. 721 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu należytości telefonicznych.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 680 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 2 września 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 666 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 665 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 sierpnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu taryfy osobowej wąskotorowych kolei państwowych oraz prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, Radomiu i Wilnie.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 657 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia należytości znawców lekarzy i weterynarzy w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1922 nr 72 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 sierpnia 1922 r. o podwyższeniu opłat pocztowych i telegraficznych.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 648 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1922 r. o zmianie cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz o ściągnięciu dodatkowej opłaty monopolowej od zapasów tychże wyrobów.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 646 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 8 sierpnia 1922 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 624 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 9 sierpnia 1922 r. o zmianie tablic opłat za przewóz towarów kolejami wąskotorowemi.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 sierpnia 1922 r. dotyczące zmian w rozporządzeniu z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 622 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 sierpnia 1922 r. o zmianie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1922 nr 69 poz. 620 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1922 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 68 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 sierpnia 1922 r. o taksie aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 64 poz. 580 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 lipca 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach rozporządzenia z dnia 30 maja 1922 r. o czasowych ulgach taryfowych przy przewozie kolejami artykułów żywnościowych i opału domowego.
Dz.U. 1922 nr 63 poz. 567 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1922 r. w przedmiocie ustanowienia cen detalicznej sprzedaży wyrobionych przez fabryki prywatne cygar, cygaretek, tabaki do zażywania i tytoniu do żucia.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1922 r. w przedmiocie ustanowienia cennika detalicznej sprzedaży papierosów, tytoniu krajanego i machorki wyprodukowanych przez fabryki prywatne na obszarze b. Królestwa Polskiego i Ziem Wschodnich, tudzież w przedmiocie ściągnięcia dodatkowej opłaty monopolowej od zapasów tychże wyrobów.
Dz.U. 1922 nr 62 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw stemplowych pruskiej i niemieckiej.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 545 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 lipca 1922 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej na kolejach normalnotorowych i szerokotorowych.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 538 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 524 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 lipca 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 523 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 czerwca 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1922 nr 58 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 czerwca 1922 r. o podwyższeniu wewnętrznej taryfy telegraficznej i częściowej zmianie zagranicznej taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 lipca 1922 r. o podwyższeniu "Taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych".
Dz.U. 1922 nr 55 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 lipca 1922 r. w sprawie nowego brzmienia części IV i VI Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1922 nr 52 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lipca 1922 r. w sprawie obowiązku posiadania faktur handlowych i uwidaczniania cen.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 czerwca 1922 r. o podwyższeniu opłat pocztowych.
Dz.U. 1922 nr 30 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 kwietnia 1922 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.
Dz.U. 1922 nr 28 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1922 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1922 nr 28 poz. 230 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1922 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu jaj.
Dz.U. 1922 nr 22 poz. 187 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1922 r. w przedmiocie zmiany należytości za jednorazowe wypożyczenie i użycie cysterny.
Dz.U. 1922 nr 18 poz. 154 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 marca 1922 r. w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.
Dz.U. 1922 nr 10 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 2 stycznia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Skarbu w przedmiocie ustanowienia cen drzewa budulcowego zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 698 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 listopada 1921 r. w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 695 uchylony Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 października 1921 r. dotyczące taryfy opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 690 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 listopada 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych i prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie dyrekcji kolei państwowych w Warszawie i Radomiu.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 689 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 listopada 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 93 poz. 688 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 12 listopada 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 679 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 1 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Ministrem Skarbu w przedmiocie ustanowienia cen drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 667 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 listopada 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1921 nr 89 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 27 października 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz wydawania środków leczniczych.
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 655 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 listopada 1921 r. w sprawie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach "T-wa Akc. Budowy i Eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem".
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 652 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 października 1921 r. w przedmiocie zmiany taryfy opłat dla lekarzy dentystów.
Dz.U. 1921 nr 86 poz. 634 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 25 października 1921 r. w sprawie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1921 nr 86 poz. 631 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 października 1921 r. o rozciągnięciu na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 624 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 października 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 618 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 września 1921 r. w przedmiocie zniesienia przymusowej gospodarki drzewem opałowem i cen maksymalnych na drzewo opałowe.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 604 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 598 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 13 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy za czynności związane z badaniem urządzeń, wymagających nadzoru technicznego.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 593 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 10 października 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień przepisów przewozowych, stanowiących część I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 października 1921 r. w sprawie zmiany opłat pocztowych za paczki do Czechosłowacji i do Austrji.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 580 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 29 września 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień w ogólnej taryfie towarowej.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych i prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie dyrekcji kolei państwowych w Radomiu i Wilnie.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 576 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolejach wąskotorowych dyrekcji kolei państwowych w Warszawie.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 565 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 26 września 1921 r. w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 562 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawieszenia stosowania przepisów, dotyczących cen maksymalnych na przetwory naftowe.
Dz.U. 1921 nr 80 poz. 555 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 września 1921 r. o podwyższeniu odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu.
Dz.U. 1921 nr 80 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 września 1921 r. o podwyższeniu zawartych w taryfie osobowej i bagażowej opłat za przewóz bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz czasopism, broszur i książek.
Dz.U. 1921 nr 80 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 września 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na kolejach normalnotorowych.
Dz.U. 1921 nr 78 poz. 539 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 września 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 78 poz. 538 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 września 1921 r. w przedmiocie zmian i podwyższenia taryfy osobowej.
Dz.U. 1921 nr 78 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 września 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 78 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 września 1921 r. w przedmiocie zmian w ogólnej taryfie towarowej.
Dz.U. 1921 nr 77 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1921 r. w przedmiocie ustalenia cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów wódczanych, oraz opłat od nich na obszarach b. zaboru rosyjskiego i zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 526 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 24 sierpnia 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze.
Dz.U. 1921 nr 74 poz. 508 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 26 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia taksy aptekarskiej na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1921 nr 72 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 sierpnia 1921 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 489 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 5 sierpnia 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 68 poz. 446 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 27 lipca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1921 nr 68 poz. 445 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 418 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie ustalenia cen przetworów naftowych.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych i Ministrem Skarbu z dnia 5 lipca 1921 r. o częściowem rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 lipca 1919 r. w przedmiocie ustanowienia cen drewna, oraz rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1921 r. w przedmiocie ustanowienia cen targowych drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy na województwa: Nowogródzkie, Poleskie i Wołyńskie, oraz na powiaty: Białowieski, Grodzieński i Wołkowyski, województwa Białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 15 lipca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 56 poz. 355 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 czerwca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 347 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1921 r. w przedmiocie ustalenia cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów wódczanych, oraz opłat od nich na obszarach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 55 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 16 czerwca 1921 r. o zmianie rozporządzenia b. austr. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1873 r. o egzaminach lekarzy i weterynarzy dla uzyskania stałej posady w publicznej służbie zdrowia przy urzędach administracyjnych.
Dz.U. 1921 nr 54 poz. 341 Ustawa z dnia 14 czerwca 1921 r. w przedmiocie unormowania podstaw wymiaru państwowego podatku dochodowego i podatku majątkowego na rok podatkowy 1921.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 337 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 52 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 czerwca 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 306 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze byłego zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 46 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1921 r. w przedmiocie podwyższenia agio od cła na towary o charakterze zbytkowym.
Dz.U. 1921 nr 43 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 maja 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 43 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 maja 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 2 maja 1921 r. w sprawie podwyższenia zawartych w taryfie osobowej i bagażowej opłat za przewóz bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz czasopism, broszur i książek.
Dz.U. 1921 nr 41 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Robót Publicznych w przedmiocie ustanowienia cen targowych drzewa budulcowego, zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.
Dz.U. 1921 nr 40 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 30 kwietnia 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej, oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych.
Dz.U. 1921 nr 39 poz. 240 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 kwietnia 1921 r. w sprawie podwyższenia taryf na drodze żelaznej dojazdowej Piotrków-Sulejów.
Dz.U. 1921 nr 38 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie opłat za czynności urzędów celnych na obszarze b. zaboru pruskiego, dokonywane poza obrębem placu urzędowego lub w czasie pozaurzędowym.
Dz.U. 1921 nr 35 poz. 208 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 marca 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach T-wa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.
Dz.U. 1921 nr 33 poz. 202 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 kwietnia 1921 r. w sprawie zmiany taryfy kwaterunkowej.
Dz.U. 1921 nr 31 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 marca 1921 r. w sprawie zaokrąglenia należności, pobieranych według taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej.
Dz.U. 1921 nr 26 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia o opłatach za czynności Urzędów Miar na terytorjum b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 26 poz. 153 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy adwokackiej dla b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 25 poz. 140 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 25 lutego 1921 r. w sprawie taryfy na bilety dodatkowe na miejsca numerowane (plackarty) w pociągach, wyznaczonych do przewozu osób.
Dz.U. 1921 nr 23 poz. 132 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 lutego 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryf kolejowych na kolejach żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1921 nr 21 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie ustalania i ujawniania cen oraz ograniczania konsumcji i sprzedaży.
Dz.U. 1921 nr 18 poz. 108 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 19 lutego 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1921 nr 14 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 5 lutego 1921 r. w przedmiocie cen za naczynia do wydawanych z aptek lekarstw i opłaty za ekspedycję nocną.
Dz.U. 1921 nr 14 poz. 82 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1921 r. w przedmiocie statystyki cen artykułów pierwszej potrzeby.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 79 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 stycznia 1921 r. w przedmiocie wykonania na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej.
Dz.U. 1921 nr 9 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 stycznia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.
Dz.U. 1921 nr 9 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Zdrowia Publicznego tudzież Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie podwyższenia należytości znawców lekarzy weterynarzy w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1921 nr 5 poz. 28 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.
Dz.U. 1921 nr 3 poz. 10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie zmiany taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1921 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1920 r. o opłatach za czynności Urzędów Miar.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 777 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie zatwierdzenia cennika skór gotowych surowcowych.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 772 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie ustanowienia cen drewna opałowego, zajętego i przygotowanego w lasach prywatnych, na okres zimowy 1920/21.
Dz.U. 1920 nr 116 poz. 767 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 29 listopada 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1920 nr 98 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej.
Dz.U. 1920 nr 96 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji uzupełniające rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1920 r. w przedmiocie obrotu ziemiopłodami i przetworami, pozostałemi u producentów po dokonaniu świadczeń na rzecz Państwa.
Dz.U. 1920 nr 88 poz. 582 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie cen na ziemiopłody odstawione na poczet kontyngentu w okresie od dnia 15 września 1920 r. do dnia 1 stycznia 1921 r.
Dz.U. 1920 nr 84 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Aprowizacji, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie cen na ziemiopłody, odstawione na poczet kontyngentu.
Dz.U. 1920 nr 82 poz. 551 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie ustalenia ceny ropy i przetworów naftowych.
Dz.U. 1920 nr 81 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie ustanowienia cen maksymalnych za przemiał ziemiopłodów.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 379 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie zmian i uzupełnień obowiązującej taryfy osobowej i bagażowej.
Dz.U. 1920 nr 60 poz. 374 Rozporządzenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór surowcowych.
Dz.U. 1920 nr 49 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1920 r. o przyznaniu dla byłych wojskowych armji rosyjskiej i austrjackiej, jak też dla wdów i sierot po nich pozostałych, nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego do zasiłków emerytalnych.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 293 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie opłat jednostkowych za przejazd osób i przewóz bagażu, oraz przesyłek nadzwyczajnych w pociągach luksusowych (ekspresowych).
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 292 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych dotyczące zastosowania rozporządzenia z dnia 27 maja 1920 roku w przedmiocie podwyższenia opłat, zawartych w Ogólnopolskiej Taryfie osobowej i bagażowej.
Dz.U. 1920 nr 46 poz. 284 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie taksy aptekarskiej, oraz w przedmiocie wydawania środków leczniczych.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór gotowych.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 275 Rozporządzenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie ustalenia cennika skór surowych.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 269 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia Ogólnopolskiej Taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 268 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie podwyższenia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 253 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1920 r. w przedmiocie zatwierdzenia cennika skór gotowych i surowcowych dla obszarów b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 40 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie czasowego zawieszenia, zmiany oraz uzupełnienia niektórych artykułów "Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich", oraz "Przepisów Przewozowych" stanowiących część I Taryfy, na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych i Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dnia 1 czerwca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 40 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie wprowadzenia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.
Dz.U. 1920 nr 40 poz. 242 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych, dotyczące wprowadzenia Ogólnopolskiej Taryfy osobowej i bagażowej.
Dz.U. 1920 nr 39 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o tymczasowej bezpośredniej komunikacji osobowej, bagażowej i towarowej między stacjami kolei polskich i stacjami, położonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska oraz między stacjami kolei polskich przez obszar W. M. Gdańska.
Dz.U. 1920 nr 33 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.
Dz.U. 1920 nr 30 poz. 176 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowego uregulowania ruchu tranzytowego i sąsiedzkiego między Polską a Niemcami.