Wyszukiwanie

ceny umowne

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2013 poz. 385 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cenach
Dz.U. 2005 nr 46 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 815 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 778 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okresu obowiązywania ceny obniżonej.
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 689 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 227 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu podwyższania cen umownych energii cieplnej.
M.P. 1997 nr 7 poz. 59 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1996 nr 61 poz. 569 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1996 nr 61 poz. 568 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowych maksymalnych wskaźników wzrostu cen umownych paliw silnikowych produkcji krajowej.
M.P. 1996 nr 54 poz. 491 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1996 nr 24 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1996 nr 15 poz. 202 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.