Wyszukiwanie

deklaracja celna

Liczba znalezionych aktów: 8.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 1815 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów
Dz.U. 2017 poz. 1807 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów
Dz.U. 2016 poz. 1299 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1928 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 508 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1285 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
M.P. 1997 nr 72 poz. 690 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.