Wyszukiwanie

handel nieuspołeczniony

Liczba znalezionych aktów: 59.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 250 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie zasad sprzedaży przez osoby wykonujące rzemiosło wyrobów własnych i obcej produkcji.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie zasad tworzenia, łączenia i likwidacji zrzeszeń prywatnego handlu i usług oraz sprawowania nadzoru nad ich działalnością.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie wykonywania handlu oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wykonywania działalności gospodarczej.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Dz.U. 1984 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 193 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1983 nr 31 poz. 147 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 23 poz. 100 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 17 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.
Dz.U. 1981 nr 5 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej.
Dz.U. 1978 nr 19 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 lipca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1977 nr 6 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 lutego 1977 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie finansowania ubezpieczenia społecznego rzemieślników i niektórych innych grup ludności.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 235 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1976 r. w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wykonywania działalności gospodarczej.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 lipca 1975 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów i sprzedaży dzieł sztuki przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie wydawania osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej o celach religijnych.
Dz.U. 1974 nr 44 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 28 października 1974 r. w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 158 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany kompetencji władz odnośnie do obrotu nawozami sztucznemi, amoniakalnemi i fosforowemi na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.
M.P. 1991 nr 3 poz. 13 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej spółdzielni.
M.P. 1984 nr 12 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie regulaminu wzorcowego targowisk.
M.P. 1982 nr 16 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 czerwca 1982 r. w sprawie zaopatrywania jednostek gospodarki nie uspołecznionej w artykuły mięsne i obrotu tymi artykułami.
M.P. 1936 nr 271 poz. 482 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 14 listopada 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego na terenie gmin Chwostek, Droniowiczki, Kalety, Kochanowice, Łagiewniki Wielkie, Lisów, Lubsza, Olszyna, Piasek, Steblów, Strzebiń i Strzebińska Kolonia w powiecie lublinieckim.
M.P. 1936 nr 270 poz. 480 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 14 listopada 1936 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Mysłowicach
M.P. 1935 nr 54 poz. 74 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 lutego 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Piekarach Rudnych.
M.P. 1935 nr 54 poz. 73 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 21 lutego 1935 r. w sprawie ograniczenia wykonywania przemysłu okrężnego w Świerklańcu.
M.P. 1934 nr 118 poz. 161 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 18 maja 1934 r. w sprawie ograniczenia przemysłu okrężnego na obszarze miasta Bielska.
M.P. 1934 nr 107 poz. 150 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 maja 1934 r. w sprawie ograniczenia przemysłu okrężnego na terenie gmin Brzeziny Śl. Brzozowice-Kamień, Chropaczów, Godula, Lipiny, Łagiewniki, Nowy Bytom, Nowe Hajduki, Orzechów, Piekary Śląskie, Ruda. Świętochłowice i Wielkie Hajduki w powiecie świętochłowickim.
M.P. 1934 nr 89 poz. 131 Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 13 kwietnia 1934 r. w sprawie przemysłu okrężnego w Miasteczku.
M.P. 1933 nr 293 poz. 321 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 grudnia 1933 r. w sprawie ograniczenia przemysłu okrężnego na terenie miasta Tarnowskie Góry.
M.P. 1933 nr 32 poz. 45 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 31 stycznia 1933 r. o ograniczeniu przemysłu okrętowego w Kościerzynie.
M.P. 1932 nr 268 poz. 309 Zarządzenie Wojewody Poznańskiego z dnia 18 listopada 1932 r. w sprawie terytorjalnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem.
M.P. 1932 nr 256 poz. 290 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1932 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich działających na terytorjum Czechosłowacji.
M.P. 1932 nr 256 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1932 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich działających na terytorjum Grecji.
M.P. 1932 nr 256 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1932 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich działających na terytorjum Szwajcarji.
M.P. 1932 nr 30 poz. 36 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 stycznia 1932 r. w sprawie uprawiania przemysłu okrężnego w Brusach pow. chojnicki
M.P. 1931 nr 174 poz. 255 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1931 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorium Estonji
M.P. 1931 nr 109 poz. 161 Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie uprawiania przemysłu okrężnego w Kartuzach
M.P. 1931 nr 23 poz. 41 Zarządzenie z dnia 20 stycznia 1931 r. w sprawie terytorjalnego ograniczenia w wykonywaniu przemysłu okrężnego w województwie poznańskiem
M.P. 1931 nr 10 poz. 19 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Norwegji
M.P. 1931 nr 10 poz. 18 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Bułgarji
M.P. 1931 nr 10 poz. 17 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Szwecji
M.P. 1931 nr 10 poz. 16 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Holandji
M.P. 1931 nr 10 poz. 15 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Węgier
M.P. 1931 nr 10 poz. 14 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Jugosławji
M.P. 1931 nr 10 poz. 13 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Finlandji
M.P. 1931 nr 10 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Danji
M.P. 1931 nr 10 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Begji i Wielkiego Księstwa Luksemburskiego
M.P. 1931 nr 10 poz. 10 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Królestwa Włoskiego
M.P. 1931 nr 10 poz. 9 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Austrji
M.P. 1931 nr 10 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających na terytorjum Szwajcarji
M.P. 1931 nr 10 poz. 7 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1930 r. o uchyleniu obowiązujących rozporządzeń w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających zagranicą