Wyszukiwanie

handel zagraniczny

Liczba znalezionych aktów: 963. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2130 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 października 2023 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2023 poz. 1790 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Dz.U. 2022 poz. 1137 obowiązujący Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 633 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Dz.U. 2020 poz. 994 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Dz.U. 2018 poz. 1980 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej V Protokołu do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), sporządzonego w Genewie dnia 27 lutego 1998 r.
Dz.U. 2018 poz. 1979 obowiązujący V Protokół do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), sporządzony w Genewie dnia 27 lutego 1998 r.
Dz.U. 2016 poz. 1441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 278 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2006 r. uzupełniające Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 2007 nr 42 poz. 274 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1588 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r.
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1587 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2448 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisanej w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 244 poz. 2447 obowiązujący Umowa Ramowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu, podpisana w Rijadzie dnia 11 października 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2360 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia o tematyce handlu zagranicznego
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1367 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia zmieniającego Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bled dnia 4 lipca 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1366 wygaśnięcie aktu Porozumienie zmieniające Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisane w Bled dnia 4 lipca 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1363 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1362 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1361 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1360 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1359 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1357 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1356 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1221 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1220 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy Nr 14 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1219 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1218 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy Nr 13 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1217 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1216 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy Nr 12 podpisany w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1213 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2004 nr 117 poz. 1212 wygaśnięcie aktu Umowa o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzona w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2170 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN)
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 697 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 696 wygaśnięcie aktu Porozumienie Uzupełniające sporządzone w Bernie dnia 11 września 1995 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 695 Oświadczenie rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.
Dz.U. 2003 nr 78 poz. 694 obowiązujący Decyzja Nr 1/2000 WSPÓLNEGO KOMITETU Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 321 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego nr 3, sporządzonego w Warszawie dnia 21 grudnia 1995 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 320 wygaśnięcie aktu Protokół Dodatkowy Nr 3, sporządzony w Warszawie dnia 21 grudnia 1995 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 319 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego nr 2, sporządzonego w Warszawie dnia 18 sierpnia 1995 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2003 nr 37 poz. 318 wygaśnięcie aktu Protokół Dodatkowy Nr 2, sporządzony w Warszawie dnia 18 sierpnia 1995 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczącego zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzonego w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 2003 nr 13 poz. 127 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), dotyczący zmian Protokołów od 1 do 6, sporządzony w Budapeszcie dnia 29 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2031 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1711 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1709 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 202 poz. 1708 wygaśnięcie aktu Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1651 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1650 obowiązujący Protokół Dodatkowy Nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1649 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji Ministerialnej o handlu towarami technologii informatycznej (ITA), podpisanej w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.
Dz.U. 2002 nr 195 poz. 1648 obowiązujący Deklaracja Ministerialna o handlu produktami technologii informatycznej (ITA) podpisana w Singapurze dnia 13 grudnia 1996 r.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1489 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1488 obowiązujący Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzona w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.
Dz.U. 2002 nr 168 poz. 1381 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2002 nr 168 poz. 1380 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzony w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2002 nr 149 poz. 1236 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Rumunii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Bukareszcie dnia 12 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 2002 nr 149 poz. 1235 wygaśnięcie aktu Umowa o akcesji Rumunii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Bukareszcie dnia 12 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1701 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1610 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 4/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska-Turcja umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, dotyczącej tymczasowego skompensowania koncesji na bydło domowe żywe ustanowionej w załączniku B do Protokołu 2.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1609 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 3/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska-Turcja Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1608 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1607 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 2/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską,wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1606 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 1/99 z dnia 1 lipca 1999 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia.
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1134 Oświadczenie rządowe z dnia 5 marca 2001 r. dotyczące mocy obowiązującej Decyzji Nr 2/99 Wspólnego Komitetu, sporządzonej w Wilnie dnia 23 listopada 1999 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 dotyczącego reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1133 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2001 r. dotyczące mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/99 Wspólnego Komitetu, sporządzonej w Wilnie dnia 21 stycznia 1999 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 dotyczącego reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27czerwca 1996 r.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 419 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Słowenii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r.
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 418 wygaśnięcie aktu Umowa o akcesji Republiki Słowenii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r.
Dz.U. 2000 nr 21 poz. 264 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Budapeszcie dnia 20 października 1999 r. Protokołu dodatkowego nr 8 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 178 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN)
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 892 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 710 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 709 uchylony Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 708 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 707 uchylony Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzona w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 706 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1137 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 659 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii.
Dz.U. 1998 nr 105 poz. 657 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Wilnie dnia 8 maja 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 1 do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1998 r.
Dz.U. 1998 nr 74 poz. 472 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 maja 1998 r. o ratyfikacji IV Protokołu do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, sporządzonego w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1998 nr 42 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1998 nr 26 poz. 147 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.
Dz.U. 1998 nr 11 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 722 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi oraz sposobu ich ewidencjonowania.
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 342 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia wzorów upoważnień do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 287 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 286 obowiązujący Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu o zmianie Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów z 1974 r., sporządzonego w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 284 obowiązujący Protokół sporządzony w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. o zmianie Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 283 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1997 nr 45 poz. 282 obowiązujący Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1997 nr 40 poz. 248 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego obejmujących obszary Republiki Bośni i Hercegowiny będące pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich.
Dz.U. 1997 nr 8 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu obliczania i pobierania opłat.
Dz.U. 1997 nr 8 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 795 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie określenia na 1997 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 769 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 745 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów na potrzeby lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 743 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 741 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby straży pożarnej.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 739 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby żeglugi morskiej.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 738 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do budowy Systemu Gazociągów Tranzytowych.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 737 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji metanu z pokładów węgla kamiennego.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 736 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 735 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 733 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 732 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby ochrony środowiska oraz środki techniczne dla leśnictwa.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 731 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 730 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 729 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier i Republiki Słowenii.
Dz.U. 1996 nr 153 poz. 728 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 694 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1996 nr 145 poz. 671 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1996 nr 138 poz. 645 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 128 poz. 605 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 449 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 346 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzonej dnia 28 kwietnia 1987 r.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie trybu zwrotu należności celnych pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1996 nr 68 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 318 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1996 nr 40 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1996 nr 39 poz. 171 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 161 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych zbóż.
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 lutego 1996 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego tryb sprawowania nadzoru przez Ministra Finansów nad działalnością Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej w zakresie ubezpieczania kontraktów eksportowych.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 64 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie określenia na 1996 r. rodzajów kontraktów, które mogą być objęte ubezpieczeniem przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną, oraz wytycznych w zakresie ustalania wysokości stawek za ubezpieczenia kontraktów eksportowych.
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego obejmujących obszary Republiki Bośni i Hercegowiny będące pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich.
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 19 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu towarowego z Federalną Republiką Jugosławii (Serbią i Czarnogórą).
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 790 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1995 nr 152 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 744 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 743 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre gatunki mięsa przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 683 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 495 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 451 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 427 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1995 nr 73 poz. 366 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 9 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1995 nr 72 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 327 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia zawartego dnia 11 marca 1994 r. w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską, dotyczącego załącznika IVb Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 326 wygaśnięcie aktu Porozumienie zawarte dnia 11 marca 1994 r. w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską dotyczące załącznika IVb Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 325 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego do Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1995 nr 63 poz. 324 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 5 stycznia 1994 r. do Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzonych w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 267 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 266 uchylony Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzony w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 265 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską porozumień dwustronnych zawartych z 3 państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), podpisanych w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 263 obowiązujący Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Norwegii dotyczące handlu produktami rolnymi, podpisane w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 164 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 765 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 764 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 763 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 762 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 761 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych i więziennictwa.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 760 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów dla potrzeb lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 759 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 758 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 757 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce przywożone z zagranicy dla przemysłu kablowego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 756 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu komputerowego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 755 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia technologiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 753 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 744 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1995 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 726 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 724 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 723 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre urządzenia i aparaturę na potrzeby ochrony powietrza przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 722 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na wyposażenie oczyszczalni ścieków, aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze i urządzenia techniczne dla leśnictwa, przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 721 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 720 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 719 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 718 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 715 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu brojlerów.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 695 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych i policyjnych.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 694 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 687 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 681 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 669 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 668 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 658 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 642 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1994 nr 128 poz. 632 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 14 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1994 nr 125 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 584 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 568 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 563 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 559 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1994 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 496 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 100 poz. 491 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na taśmę stalową przywożoną z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 473 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 463 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 462 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu z zagranicą towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 461 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia danych, które powinien zawierać protokół ustalający wynik kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 95 poz. 460 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wzorów upoważnień do przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków obrotu towarami i technologiami objętymi szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 452 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 451 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 450 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na części do montażu urządzeń telekomunikacyjnych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 438 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków oraz zasad zwrotu podatku od towarów i usług jednostkom dokonującym zakupu (importu) towarów finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 428 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których czynności wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym nie wymagają zezwolenia.
Dz.U. 1994 nr 87 poz. 407 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 400 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na skrobię kukurydzianą przywożoną z zagranicy na potrzeby produkcji żywności bezglutenowej.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 398 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 351 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej i Ukrainy.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na wyposażenie oczyszczalni ścieków, aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze dla leśnictwa, przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 349 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu używanych kombajnów zbożowych.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 72 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie wykazu grup towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania ceny progu, ceny zagranicznej i stawki opłaty wyrównawczej na towary rolne i spożywcze.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 11 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 61 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów do Libii.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 226 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu cementu.
Dz.U. 1994 nr 53 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 6 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zwrotu należności pobranych od towarów przywiezionych z zagranicy i zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów spirytusowych i tytoniowych.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom wytwarzającym niektóre wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na nasiona grochu przywożone z zagranicy do siewu.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 160 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o opłacie wyrównawczej od niektórych towarów rolnych i spożywczych przywożonych z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 39 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 32 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.
Dz.U. 1994 nr 26 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 88 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy do naprawy taboru kolejowego.
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 21 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego.
Dz.U. 1994 nr 11 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe.
Dz.U. 1994 nr 5 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie wykazu towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1994 nr 3 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 652 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 649 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 626 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 621 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 620 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 619 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 618 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 617 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 616 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre wyroby przemysłu elektronicznego oraz niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu komputerowego.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 615 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 614 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 613 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 612 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre tworzywa sztuczne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 611 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na pszenicę Durum przywożoną z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 610 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych i policyjnych.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 609 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 599 uchylony Ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 597 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 596 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 595 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 594 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu brojlerów.
Dz.U. 1993 nr 128 poz. 593 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 590 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1993 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 581 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1994 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.
Dz.U. 1993 nr 126 poz. 580 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 551 uznany za uchylony Ustawa z dnia 25 listopada 1993 r. o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 499 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 listopada 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii.
Dz.U. 1993 nr 108 poz. 485 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 października 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 107 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii.
Dz.U. 1993 nr 107 poz. 483 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1993 nr 102 poz. 469 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 października 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 466 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1993 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 461 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 100 poz. 460 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 456 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 września 1993 r. w sprawie minimalnego udziału audycji producentów krajowych w programach radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 425 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 418 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 78 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego dotyczących obszarów Republiki Chorwackiej, będących pod ochroną Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz obszarów Republiki Bośni i Hercegowiny, będących pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Finlandii.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1993 nr 60 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 58 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 256 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 238 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary elektroniczne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 51 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.
Dz.U. 1993 nr 48 poz. 218 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie uchylenia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1993 nr 39 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 173 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 kwietnia 1993 r. o głoszeniu Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Finlandii w sprawie wzajemnego znoszenia przeszkód w handlu.
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1993 nr 30 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera leków w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz ich kontroli seryjnej.
Dz.U. 1993 nr 29 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1993 nr 21 poz. 90 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 19 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 8 poz. 38 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania w 1993 r. kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn, olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przywozu z zagranicy paliw płynnych, alkoholu skażonego, niektórych napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1993 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1993 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 515 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 514 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 513 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 512 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 511 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 510 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 509 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 508 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 98 poz. 494 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 449 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania w 1992 r. kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 448 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 437 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 389 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 września 1992 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na przywóz benzyn i olejów napędowych.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 382 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 368 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych.
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 364 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych.
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie zakazu obrotu towarowego z Federalną Republiką Jugosławii (Serbią i Czarnogórą).
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz wyrobów tytoniowych, benzyn i olejów napędowych.
Dz.U. 1992 nr 27 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 106 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu gazu.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1992 r. w sprawie wejścia w życie Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzonej w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 15 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 26 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1992 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 561 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 125 poz. 560 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 550 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 536 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1991 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 533 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 532 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 530 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 505 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 listopada 1991 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 452 uchylony Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 412 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 386 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1991 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu gazu, ropy naftowej oraz paliw do silników nisko- i wysoko-prężnych.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1991 nr 74 poz. 327 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1991 nr 74 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 74 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 320 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.
Dz.U. 1991 nr 70 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.
Dz.U. 1991 nr 68 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 67 poz. 289 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 60 poz. 253 uchylony Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1991 nr 54 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 13 czerwca 1991 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 54 poz. 231 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa i napojów winnych.
Dz.U. 1991 nr 50 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1991 r. w sprawie zmian stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 38 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem oraz z Kuwejtem.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.
Dz.U. 1991 nr 27 poz. 112 obowiązujący Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 69 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 30 uchylony Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 26 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1991 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 25 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzanych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy.
Dz.U. 1991 nr 5 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 544 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 543 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu piwa, napojów winnych i wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 542 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1991 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 91 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 538 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych i niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 458 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 77 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1990 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu środków ochrony roślin oraz ich komponentów.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub czasowego wywozu za granicę.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 349 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem oraz Kuwejtem.
Dz.U. 1990 nr 52 poz. 305 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 302 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 282 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 262 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 259 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 240 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwarantanny roślin.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 177 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie uprawnienia organów celnych do wydawania pozwoleń na wywóz ziemniaków.
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 156 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1990 nr 20 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. w sprawie ustanowienia w 1990 r. czasowego ograniczenia przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie zmiany stawek ceł na niektóre towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o odprzedaży walut obcych na jednostki rozrachunkowe stosowane w handlu zagranicznym.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie określenia spraw, w których pozwolenia na przywóz i wywóz będą wydawały organy celne.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 450 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 449 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 442 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1989 nr 70 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz zasad klasyfikacji taryfowej tych towarów.
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 329 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 października 1989 r. w sprawie podwyższenia niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz zasad klasyfikacji taryfowej tych towarów.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów o przetargach na waluty obce na wpływy podmiotów gospodarczych w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć proeksportowych.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1989 nr 38 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 159 uchylony Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 148 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 11 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 32 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 325 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.