Wyszukiwanie

izby gospodarcze

Liczba znalezionych aktów: 12.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 579 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2017 poz. 1218 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych
Dz.U. 2016 poz. 1228 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1662 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 710 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach gospodarczych
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1369 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych
Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 368 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1989 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru izb gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 195 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.