Wyszukiwanie

izby morskie

Liczba znalezionych aktów: 67.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 515 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2020 poz. 2425 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich
Dz.U. 2020 poz. 680 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2020 poz. 159 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2019 poz. 1374 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Dz.U. 2018 poz. 2151 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia zakresu udziału przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich w pracy sądów
Dz.U. 2018 poz. 925 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Dz.U. 2016 poz. 1207 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2015 poz. 1711 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ławników izb morskich
Dz.U. 2015 poz. 1320 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 735 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2015 poz. 611 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2014 poz. 531 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich
Dz.U. 2013 poz. 852 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 758 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2012 poz. 1068 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1393 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2009 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 888 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych warunków wynagradzania pracowników izb morskich
Dz.U. 2009 nr 69 poz. 599 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1178 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2007 nr 4 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2006 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich
Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2192 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich
Dz.U. 2005 nr 126 poz. 1057 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 594 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie przygotowania dla izb morskich materiałów do dochodzeń w sprawach wypadków morskich
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2437 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie ławników izb morskich
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2436 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2394 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań przez delegatów, sprawowania nadzoru nad ich działalnością oraz zakresu pokrywania kosztów tej działalności
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1603 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich
Dz.U. 2004 nr 62 poz. 575 obowiązujący Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1879 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1675 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 853 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 967 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wynagradzania przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich.
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 647 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1082 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich.
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1055 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczenia należności z tytułu kosztów tego postępowania.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 426 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1977 nr 3 poz. 16 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1976 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.
Dz.U. 1975 nr 32 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 września 1975 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1974 r. w sprawie zmiany stawek opłat stałych pobieranych przez izby morskie w postępowaniu rejestrowym.
Dz.U. 1973 nr 42 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 27 września 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.
Dz.U. 1966 nr 54 poz. 330 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 grudnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.
Dz.U. 1963 nr 31 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 czerwca 1963 r. w sprawie kondemnacji statków morskich.
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1962 nr 35 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 czerwca 1962 r. w sprawie uposażenia pracowników izb morskich.
Dz.U. 1962 nr 22 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1962 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku.
Dz.U. 1962 nr 8 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1951 r. w sprawie wysokości diet i kosztów przejazdu dla ławników izb morskich.
Dz.U. 1949 nr 41 poz. 295 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 117 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich.
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 600 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich.
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 126 uchylony Ustawa z dnia 21 lutego 1930 r. o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich.
Dz.U. 1925 nr 36 poz. 243 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1925 r. o izbach morskich.