Wyszukiwanie

ogrody działkowe

Liczba znalezionych aktów: 24.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1073 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Dz.U. 2020 poz. 471 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 2176 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Dz.U. 2017 poz. 1161 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2015 poz. 909 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2015 poz. 528 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 40 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
Dz.U. 2013 poz. 1205 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2012 poz. 837 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. sygn. akt K 8/10
Dz.U. 2009 nr 72 poz. 620 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1475 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt K 61/07
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419 uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1039 obowiązujący Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 184 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2002 r. sygn. akt K. 39/2000.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 734 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2000 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 390 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 486 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1981 nr 12 poz. 58 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.
M.P. 1983 nr 17 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.
M.P. 1982 nr 9 poz. 57 uznany za uchylony Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.
M.P. 1982 nr 9 poz. 56 uznany za uchylony Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie rozwoju ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r.