Wyszukiwanie

organizacja instytutów

Liczba znalezionych aktów: 111.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 498 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych
Dz.U. 2021 poz. 177 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2018 poz. 1735 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1087 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 602 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2010 nr 79 poz. 522 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Dz.U. 2007 nr 63 poz. 424 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2001 nr 33 poz. 388 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dz.U. 1991 nr 44 poz. 194 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytutu Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci Narodowej.
Dz.U. 1951 nr 41 poz. 314 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1951 r. o poddaniu niektórych instytutów naukowo-badawczych działaniu ustawy o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Hematologii.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 154 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Psycho-Neurologicznego.
Dz.U. 1951 nr 19 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 123 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Matki i Dziecka.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 122 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gruźlicy.
Dz.U. 1951 nr 15 poz. 120 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Reumatologicznego.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 212 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 211 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.
Dz.U. 1950 nr 24 poz. 210 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki.
Dz.U. 1950 nr 17 poz. 139 obowiązujący Ustawa z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 479 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Sztuki.
Dz.U. 1948 nr 56 poz. 443 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Matematycznego.
Dz.U. 1946 nr 6 poz. 55 uznany za uchylony Dekret z dnia 5 lutego 1946 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.
Dz.U. 1945 nr 25 poz. 154 akt jednorazowy Dekret z dnia 6 czerwca 1945 r. o Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.
M.P. 2010 nr 75 poz. 951 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów wskazującego kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej
M.P. 2007 nr 61 poz. 695 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2007 r. Nr 1131-26-07 o powołaniu członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2000 nr 19 poz. 402 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
M.P. 1984 nr 17 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1984 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.
M.P. 1984 nr 15 poz. 103 uznany za uchylony Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie nadania Instytutowi Żywności i Żywienia imienia prof. dra med. Aleksandra Szczygła.
M.P. 1983 nr 38 poz. 221 uznany za uchylony Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1983 r. w sprawie nadania Instytutowi Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym imienia prof. dra med. Jerzego Notera.
M.P. 1983 nr 26 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1983 r. w sprawie utworzenia Instytutu Badań Problemów Młodzieży.
M.P. 1983 nr 10 poz. 55 uznany za uchylony Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia Instytutu Handlu Wewnętrznego i Instytutu Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości w Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P. 1982 nr 32 poz. 279 obowiązujący Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych atomistyki.
M.P. 1982 nr 31 poz. 269 uznany za uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnej oraz Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego w Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
M.P. 1982 nr 23 poz. 198 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 3 września 1982 r. w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.
M.P. 1982 nr 11 poz. 80 uznany za uchylony Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1982 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Materiałowej.
M.P. 1981 nr 33 poz. 295 uznany za uchylony Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Narodowej.
M.P. 1981 nr 12 poz. 92 akt jednorazowy Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Metali Nieżelaznych.
M.P. 1979 nr 15 poz. 87 uznany za uchylony Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1979 r. w sprawie nadania Śląskiemu Instytutowi Naukowemu imienia Jacka Koraszewskiego.
M.P. 1979 nr 9 poz. 58 uznany za uchylony Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1979 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kardiologii.
M.P. 1979 nr 4 poz. 37 uznany za uchylony Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.
M.P. 1978 nr 39 poz. 153 uznany za uchylony Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1978 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Magazynowej.
M.P. 1978 nr 33 poz. 125 uznany za uchylony Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1978 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Instytutu Sadownictwa.
M.P. 1977 nr 28 poz. 138 uznany za uchylony Zarządzenie nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Sportu.
M.P. 1977 nr 26 poz. 127 uznany za uchylony Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów.
M.P. 1977 nr 11 poz. 66 uznany za uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1977 nr 9 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1977 r. w sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych.
M.P. 1977 nr 4 poz. 29 uznany za uchylony Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Systemów Sterowania.
M.P. 1976 nr 42 poz. 202 uchylony Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1976 r. w sprawie zmiany zakresu działania i nazwy Instytutu Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej.
M.P. 1976 nr 41 poz. 180 uchylony Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1976 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb.
M.P. 1976 nr 19 poz. 85 uznany za uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1976 r. w sprawie połączenia Instytutu Handlu Wewnętrznego i Instytutu Ekonomiki Usług i Drobnej Wytwórczości w Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług.
M.P. 1976 nr 1 poz. 2 akt jednorazowy Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
M.P. 1975 nr 27 poz. 168 uznany za uchylony Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Przemysłu Mięsnego i Instytutu Przemysłu Tłuszczowego w Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego.
M.P. 1974 nr 26 poz. 155 uznany za uchylony Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1974 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.
M.P. 1974 nr 24 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Włókien Sztucznych i Syntetycznych.
M.P. 1974 nr 9 poz. 68 uznany za uchylony Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Problematyki Przestępczości.
M.P. 1974 nr 9 poz. 67 uznany za uchylony Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kultury.
M.P. 1974 nr 8 poz. 58 uznany za uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1974 nr 6 poz. 45 uznany za uchylony Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Maszyn Spożywczych.
M.P. 1974 nr 5 poz. 31 uchylony wykazem Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1974 r. w sprawie połączenia Instytutów: Ochrony Środowiska, Urbanistyki i Architektury, Gospodarki Mieszkaniowej oraz Gospodarki Komunalnej w Instytut Kształtowania Środowiska.
M.P. 1974 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
M.P. 1973 nr 43 poz. 256 uznany za uchylony Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Badania Prawa Sądowego.
M.P. 1973 nr 32 poz. 196 uznany za uchylony Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1973 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1973 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Psychoneurologicznego.
M.P. 1973 nr 2 poz. 7 uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1973 r. w sprawie utworzenia Instytutu Doskonalenia Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej.
M.P. 1972 nr 41 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała nr 218 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.
M.P. 1972 nr 36 poz. 198 uznany za uchylony Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
M.P. 1972 nr 32 poz. 176 uznany za uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kształcenia Zawodowego.
M.P. 1972 nr 32 poz. 175 uznany za uchylony Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Instytutu Programów Szkolnych.
M.P. 1972 nr 26 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1972 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej w Instytut Turystyki.
M.P. 1971 nr 54 poz. 351 uznany za uchylony Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie połączenia Instytutu Antybiotyków i Instytutu Farmaceutycznego w Instytut Przemysłu Farmaceutycznego.
M.P. 1971 nr 48 poz. 310 uznany za uchylony Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 11 września 1971 r. w sprawie utworzenia Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu.
M.P. 1971 nr 14 poz. 105 uznany za uchylony Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie zmiany zakresu działania i nazwy oraz podziału Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej.
M.P. 1971 nr 13 poz. 96 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1971 r. w sprawie utworzenia instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Śląski Instytut Naukowy.
M.P. 1971 nr 8 poz. 51 uznany za uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1971 r. w sprawie połączenia Instytutu Chemii Ogólnej i Instytutu Tworzyw Sztucznych w Instytut Chemii Przemysłowej.
M.P. 1968 nr 24 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie obowiązku zatwierdzania typu niektórych geodezyjnych narzędzi pomiarowych oraz upoważnienia Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie do zatwierdzania typu tych narzędzi.
M.P. 1967 nr 47 poz. 236 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 7 sierpnia 1967 r. w sprawie upoważnienia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, do zatwierdzania typu niektórych narzędzi pomiarowych elektronicznych.
M.P. 1960 nr 64 poz. 303 akt jednorazowy Uchwała nr 234 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie utworzenia Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie.
M.P. 1958 nr 50 poz. 292 obowiązujący Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1958 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Naukowo-Badawczego Kolejnictwa w Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.
M.P. 1957 nr 93 poz. 546 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 468 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1957 r. w sprawie likwidacji Instytutu Dermatologii i Wenerologii.
M.P. 1956 nr 27 poz. 376 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 25 stycznia 1956 r. w sprawie organizacji Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych.
M.P. 1953 nr 28 poz. 327 uchylony wykazem Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie podporządkowania Instytutu Torfowego Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
M.P. 1953 nr 20 poz. 267 akt jednorazowy Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1953 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłu Mleczarskiego.
M.P. 1953 nr 12 poz. 172 obowiązujący Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1953 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Technologii Drewna.
M.P. 1953 nr 11 poz. 155 obowiązujący Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Laboratorium Badawczego Przemysłu Gumowego w Instytut Przemysłu Gumowego oraz nadania mu statutu.
M.P. 1952 nr 105 poz. 1626 akt jednorazowy Uchwała Nr 1120 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie utworzenia Instytutu Pedagogiki.
M.P. 1952 nr 68 poz. 1033 obowiązujący Zarządzenie nr 183 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie przekazania uprawnień władzy naczelnej w stosunku do Instytutu Geologicznego i przydzielenia majątku temu instytutowi.
M.P. 1952 nr 65 poz. 995 akt jednorazowy Uchwała nr 391 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie utworzenia Instytutu Geologicznego.
M.P. 1952 nr 44 poz. 622 uznany za uchylony Uchwała nr 393 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie powołania Instytutu Leków.
M.P. 1952 nr 44 poz. 621 obowiązujący Uchwała nr 392 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie powołania Instytutu Balneoklimatycznego.
M.P. 1952 nr 30 poz. 446 obowiązujący Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 marca 1952 r. w sprawie przystosowania organizacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu Instytutów Naukowo-Badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.
M.P. 1952 nr 17 poz. 209 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Metaloznawstwa i Aparatury Naukowo-Laboratoryjnej.
M.P. 1952 nr 17 poz. 208 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 28 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Metali Nieżelaznych.
M.P. 1952 nr 16 poz. 199 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem.
M.P. 1952 nr 16 poz. 198 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Techniki Cieplnej.
M.P. 1952 nr 16 poz. 197 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Spawalnictwa.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1559 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 8 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Drewna.
M.P. 1951 nr 106 poz. 1557 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie dostosowania organizacji Głównego Instytutu Odlewnictwa do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1531 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Celulozowo-Papierniczego.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1529 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Chemii Nieorganicznej.
M.P. 1951 nr 105 poz. 1527 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie przystosowania organizacji instytutu specjalnego pod nazwą Instytut Włókien Syntetycznych i Sztucznych do wymagań ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej.
M.P. 1951 nr 102 poz. 1491 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 19 września 1951 r. w sprawie zmiany organizacji Instytutu Badawczego Leśnictwa.
M.P. 1951 nr 95 poz. 1325 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 września 1951 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Przemysłowego Telekomunikacji.
M.P. 1951 nr 91 poz. 1261 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Łączności.
M.P. 1951 nr 73 poz. 965 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 19 czerwca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Przemysłowego Telekomunikacji.
M.P. 1950 nr 62 poz. 722 obowiązujący Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 24 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Głównych Instytutów: Górnictwa, Naftowego i Torfowego.
M.P. 1949 nr 49 poz. 689 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 29 lipca 1949 r. o utworzeniu Instytutu Techniki Budowlanej.