Wyszukiwanie

podatek od nieruchomości

Liczba znalezionych aktów: 60.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2291 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2023 r. sygn. akt SK 23/19
Dz.U. 2023 poz. 70 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. 2022 poz. 1452 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. 2022 poz. 1387 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
Dz.U. 2021 poz. 2472 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
Dz.U. 2021 poz. 401 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. sygn. akt SK 39/19
Dz.U. 2019 poz. 1185 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2019 poz. 1170 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. 2019 poz. 1104 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Dz.U. 2019 poz. 931 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa
Dz.U. 2019 poz. 297 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
Dz.U. 2018 poz. 45 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną
Dz.U. 2017 poz. 2455 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Dz.U. 2017 poz. 559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa
Dz.U. 2016 poz. 2083 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2012 poz. 824 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2011
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1089 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 927 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1023 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2804 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1489 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1683 obowiązujący Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 361 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1246 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot części utraconych dochodów z tytułu przysługujących, a niepobranych kwot podatku od nieruchomości, które uległy zniszczeniu wskutek powodzi.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1200 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 891 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 890 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 463 uchylony Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1990 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 77 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 45 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 221 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy uczestnikom walk o niepodległość i będących w posiadaniu związków samorządowych.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 104 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 384 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od nieruchomości.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 383 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali.
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od nieruchomości.
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 14 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 168 Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. o przejęciu przez władze skarbowe wymiaru i poboru niektórych podatków.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 189 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 878 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 877 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień przepisów o państwowym podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 239 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. w sprawie wymiaru i poboru państwowego podatku gruntowego od gruntów użytkowych i lasów położonych na obszarze powiatu mołodeczańskiego w województwie wileńskiem.
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 6 Ustawa z dnia 30 grudnia 1929 r. zmieniająca niektóre postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej i uzupełnieniu ustawy z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie wymiaru i poboru państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich.
Dz.U. 1928 nr 31 poz. 292 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej i uzupełnieniu ustawy z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie wymiaru i poboru państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich.
Dz.U. 1920 nr 61 poz. 389 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o podwyższeniu podatku gruntowego na obszarze b. zaboru austrjacko węgierskiego.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Skarbu dotyczące wymiaru i poboru państwowego podatku od nieruchomości w miastach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 11 poz. 128 Dekret w przedmiocie poboru jednorazowej państwowej daniny od nieruchomości i majątku w kapitale.
M.P. 1990 nr 48 poz. 365 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń.
M.P. 1937 nr 265 poz. 420 Zarządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 10 listopada 1937 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Wyższej Użytecznosci "Polski Biały Krzyż" od podatku od nieruchomości i od lokali.
M.P. 1933 nr 178 poz. 214 Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1933 r. w sprawie przyznania dodatkowego kredytu w budżecie Ministerstwa Skarbu na koszty wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, lokali i placów budowlanych.