Search

powszechny spis ludności

Number of acts found: 10.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2021 poz. 1143 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2021 poz. 818 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2021 poz. 615 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 1486 obowiązujący Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 837 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 737 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2019 poz. 1775 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Dz.U. 2010 nr 47 poz. 277 obowiązujący Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1026 obowiązujący Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 1 poz. 1 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.