Search

pozwolenia na wywóz i przywóz

Number of acts found: 123.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2021 poz. 1161 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu
Dz.U. 2021 poz. 399 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
Dz.U. 2019 poz. 1983 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
Dz.U. 2019 poz. 475 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu
Dz.U. 2017 poz. 1693 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury
Dz.U. 2017 poz. 1236 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem
Dz.U. 2017 poz. 1212 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur
Dz.U. 2017 poz. 1211 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 czerwca 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz z kraju trzeciego lub wywóz do kraju trzeciego niektórych towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur
Dz.U. 2017 poz. 686 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
Dz.U. 2015 poz. 519 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu
Dz.U. 2014 poz. 1434 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
Dz.U. 2014 poz. 775 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywania zmian w tym pozwoleniu
Dz.U. 2013 poz. 873 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
Dz.U. 2011 nr 188 poz. 1123 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
Dz.U. 2004 nr 165 poz. 1734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu leczniczego oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1404 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1403 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 131 poz. 1402 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1043 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1042 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1040 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Dz.U. 2004 nr 22 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych
Dz.U. 2004 nr 16 poz. 145 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2089 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Dz.U. 2003 nr 144 poz. 1403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty wywozowej od zbóż i produktów przemysłu młynarskiego
Dz.U. 2003 nr 94 poz. 867 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych
Dz.U. 2003 nr 40 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych
Dz.U. 2003 nr 12 poz. 125 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1912 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1908 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1906 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych.
Dz.U. 2002 nr 228 poz. 1905 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1889 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1888 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postepowaniu ochronnym.
Dz.U. 2002 nr 226 poz. 1886 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów udzielanych w ramach kontyngentu taryfowego.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1502 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1761 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1759 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1756 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie żelatyny.
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej w 2001 r.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 647 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania.
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 565 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz niektórych olejów ropy naftowej.
Dz.U. 2001 nr 35 poz. 412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 2001 nr 35 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.
Dz.U. 2001 nr 29 poz. 320 obowiązujący Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1337 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1281 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1280 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1279 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1274 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1273 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 768 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych.
Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie procedur uproszczonych.
Dz.U. 1999 nr 80 poz. 910 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 276 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1184 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 1999.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 622 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o realizacji obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 325 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.
Dz.U. 1998 nr 27 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, policyjnych, więziennictwa i obsługi granicznej.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 137 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórymi towarami.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dokonanie wpisu do rejestru, za wydanie promesy pozwolenia, pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą oraz świadectwa o końcowym użytkowniku.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą, określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do tych wniosków, oraz trybu postępowania z pozwoleniami.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1134 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub na wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1126 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1125 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1114 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1059 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1997 nr 159 poz. 1058 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1053 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.
Dz.U. 1997 nr 156 poz. 1020 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny.
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 937 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 935 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 83 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi oraz sposobu ich ewidencjonowania.
Dz.U. 1997 nr 65 poz. 416 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.
Dz.U. 1997 nr 44 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie zakazu przywozu zwierząt, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego z Królestwa Holandii.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 794 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1997 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 693 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 692 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 691 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.
Dz.U. 1996 nr 104 poz. 480 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowego ograniczenia wywozu palet.
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego obejmujących obszary Republiki Bośni i Hercegowiny będące pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1996 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 maja 1995 r. w sprawie określenia niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 17 grudnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 1977 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1977 nr 17 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 9 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1975 nr 25 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 1975 r. w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.
Dz.U. 1936 nr 36 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 893 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1934 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.
M.P. 2000 nr 43 poz. 852 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji przywozu w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny glin ogniotrwałych palonych pochodzących z Ukrainy.
M.P. 1998 nr 1 poz. 32 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie określenia terminów składania rozliczeń na przywóz samochodów oraz wydawania pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
M.P. 1997 nr 78 poz. 749 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków przywozu z zagranicy, wywozu za granicę oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.
M.P. 1997 nr 72 poz. 690 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
M.P. 1997 nr 67 poz. 663 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów.
M.P. 1997 nr 67 poz. 658 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego oraz dokumentów, które należy dołączyć do tego wniosku.
M.P. 1937 nr 127 poz. 201 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 21 maja 1937 r. L.D.IV.9870/2/37 w sprawie uzupełnienia wykazu środków leczniczych dozwolonych do przywozu na podstawie zaświadczeń wojewódzkiej władzy administracji ogólnej
M.P. 1937 nr 110 poz. 163 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 kwietnia 1937 r. L.D.IV.9808/2/37 w sprawie wykazu alkaloidów i ich pochodnych.
M.P. 1936 nr 64 poz. 128 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 lutego 1936 r. L. D. IV. 3654/3/36 w sprawie uwzględniania nadwyżek ponad wagę, wskazaną w pozwoleniu przywozu.
M.P. 1936 nr 54 poz. 106 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o warunkach udzielania pozwoleń Ministra Skarbu na zastosowanie ceł zniżonych przy przywozie z zagranicy niewyrabianych w kraju maszyn i aparatów, półfabrykatów oraz gotowych części, sprowadzanych przez przemysł wyrobu samochodów i podwozi samochodowych.
M.P. 1935 nr 211 poz. 239 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 6 września 1935 r. L. D. IV. 21730/3/35 w sprawie częściowego wykorzystywania pozwoleń przywozu Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
M.P. 1934 nr 251 poz. 324 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1934 r. o ustaleniu wzoru pozwolenia przywozu.
M.P. 1933 nr 138 poz. 180 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o warunkach uzyskania pozwoleń na przywóz ze cłem ulgowem olejów roślinnych