Wyszukiwanie

pracownicy samorządowi

Liczba znalezionych aktów: 137.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1102 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2022 poz. 2302 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Dz.U. 2022 poz. 1481 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Dz.U. 2022 poz. 530 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2021 poz. 1960 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2021 poz. 1834 obowiązujący Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1723 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2021 poz. 791 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2020 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2019 poz. 1282 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2018 poz. 2437 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2018 poz. 1260 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2018 poz. 936 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2017 poz. 1930 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2017 poz. 1621 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2017 poz. 653 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2016 poz. 902 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1786 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2014 poz. 1202 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2014 poz. 958 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2014 poz. 136 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt P 26/12
Dz.U. 2013 poz. 1218 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2013 poz. 1050 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2013 poz. 645 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 167 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Dz.U. 2012 poz. 190 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1183 obowiązujący Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 858 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 777 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1494 obowiązujący Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1721 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2009 nr 50 poz. 398 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Dz.U. 2009 nr 11 poz. 66 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2009 r. sygn. akt P 40/07
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 431 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2007 nr 55 poz. 361 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 549 obowiązujący Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2006 nr 39 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 261 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1343 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2005 nr 146 poz. 1223 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2005 nr 146 poz. 1222 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1020 obowiązujący Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 308 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 192 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2005 r. sygn. akt K 25/04
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 448 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2004 nr 47 poz. 447 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1785 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1784 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1308 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1593 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 971 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1165 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 35/99.
Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1084 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2000 r. sygn. akt K. 7/2000 r.
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 708 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 707 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 504 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1044 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1999 nr 5 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych.
Dz.U. 1999 nr 5 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 349 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
Dz.U. 1998 nr 49 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 856 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 96 poz. 444 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 622 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1995 nr 8 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu dla nieetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 782 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
Dz.U. 1994 nr 117 poz. 562 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 471 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 285 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 36 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1994 nr 33 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Dz.U. 1994 nr 19 poz. 70 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze.
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 69 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 631 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991-1993.
Dz.U. 1993 nr 111 poz. 493 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991-1993.
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991-1993 r.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 180 obowiązujący Ustawa z dnia 12 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 stycznia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 506 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r. i 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 486 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 428 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 274 uchylony Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r. i 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 3 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 396 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 151 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1991 nr 25 poz. 103 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 541 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 506 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 434 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami.
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 253 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 124 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.
M.P. 1997 nr 21 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
M.P. 1996 nr 47 poz. 455 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
M.P. 1996 nr 16 poz. 214 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 54 poz. 599 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 października 1995 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
M.P. 1995 nr 37 poz. 444 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1995 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
M.P. 1995 nr 36 poz. 434 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1995 nr 4 poz. 65 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
M.P. 1995 nr 4 poz. 62 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 58 poz. 498 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 12 poz. 102 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 12 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 12 poz. 100 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 28 poz. 299 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1992 nr 29 poz. 201 uchylony Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1992 nr 23 poz. 171 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1991 nr 35 poz. 255 uchylony Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1991 nr 7 poz. 49 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1949 nr 21 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1949 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia pracowników państwowych i samorządowych.