Wyszukiwanie

prasowe prawo

Liczba znalezionych aktów: 138.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 805 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2019 poz. 1595 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej
Dz.U. 2018 poz. 1914 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo prasowe
Dz.U. 2018 poz. 1570 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe
Dz.U. 2017 poz. 2173 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe
Dz.U. 2017 poz. 1414 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2017 poz. 643 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej
Dz.U. 2014 poz. 1191 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym
Dz.U. 2014 poz. 966 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2013 poz. 771 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe
Dz.U. 2012 poz. 1209 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2012 poz. 1136 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe
Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1660 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1204 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 934 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2011 r. sygn. akt K 25/09
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 459 obowiązujący Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1643 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1551 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r. sygn. akt K 41/07
Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1531 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1103 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2008 r. sygn. akt SK 52/05
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 337 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2007 nr 36 poz. 234 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2007 r. sygn. akt P 1/06
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 47 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2023 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1965 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 942 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 559 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe
Dz.U. 2005 nr 39 poz. 377 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 2005 r. sygn. akt K 10/04
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1181 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2004 r. sygn. akt P 2/03
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1509 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 985 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 2002 nr 4 poz. 36 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 947 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru dzienników i czasopism.
Dz.U. 1997 nr 107 poz. 687 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 542 obowiązujący Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1995 nr 144 poz. 710 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 642 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 280 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1993 nr 52 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1992 nr 70 poz. 352 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1992 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 38 poz. 163 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 442 uchylony Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 275 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 173 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe.
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 187 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 209 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1985 nr 62 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1984 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu powoływania i działania Rady Prasowej.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zezwoleń, rejestracji i kontroli przedsiębiorstw oraz zakładów i urządzeń poligraficznych.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie rozgłośni oraz tele- i radiowęzłów zakładowych.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji państwowej.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 23 lutego 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1983 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia dziennikarzom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 204 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zasięgu działania okręgowych urzędów kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 367 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zmian organizacji wydawniczej i kolportażu prasy.
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1959 nr 59 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 1959 r. w sprawie reklamowania leków.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 305 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1939 r. o warunkach udzielania zezwoleń na uliczną sprzedaż druków nie będących czasopismami.
Dz.U. 1938 nr 96 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1938 r. o ustaleniu wzoru księgi druków dla zakładów graficznych.
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 608 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. - Prawo prasowe.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 92 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 lutego 1930 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Sejmu uchylającej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 63 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 1929 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 roku o prawie prasowem.
Dz.U. 1928 nr 51 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1928 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibljotecznych i urzędów rejestracji.
Dz.U. 1928 nr 1 poz. 1 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie prasowem.
Dz.U. 1927 nr 118 poz. 1010 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. zmieniające prawo prasowe.
Dz.U. 1927 nr 67 poz. 595 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1927 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji.
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowem.
Dz.U. 1927 nr 45 poz. 398 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowem.
Dz.U. 1922 nr 87 poz. 780 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o ogłoszeniach, dokonywanych w Orędowniku Rzeszy Niemieckiej i w Orędowniku Państwa Pruskiego.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 437 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1922 r. dotyczące zmiany rozporządzenia z dnia 12 lutego 1919 r. w przedmiocie dostarczania bezpłatnych egzemplarzy obowiązkowych druków.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego przepisów prasowych, o zakładach drukarskich, składach druków, widowiskach i zmianie nazwisk.
Dz.U. 1920 nr 33 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1919 r.
Dz.U. 1919 nr 74 poz. 432 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie ogłoszeń treści lekarskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 186 uchylony Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych.
M.P. 1997 nr 54 poz. 518 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie obecności przedstawicieli prasy, radia, telewizji i filmu w lokalach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 1997 r.
M.P. 1995 nr 23 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie sposobu i szczegółowego zakresu stosowania ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski kursów waluty krajowej w stosunku do walut obcych.
M.P. 1985 nr 43 poz. 278 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1985 nr 23 poz. 170 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 31 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1983 nr 34 poz. 189 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli, publikacji i widowisk.
M.P. 1983 nr 26 poz. 150 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 14 lipca 1983 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1983 nr 26 poz. 141 uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie służby prasowej w administracji państwowej.
M.P. 1983 nr 16 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Kontroli Publikacji i Widowisk oraz okręgowym urzędom kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1983 nr 1 poz. 4 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1982 nr 11 poz. 86 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 16 kwietnia 1982 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1982 nr 5 poz. 32 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1981 nr 25 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Kontroli Publikacji i Widowisk oraz okręgowym urzędom kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1980 nr 31 poz. 172 uchylony Uchwała nr 139 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1980 r. w sprawie zakresu i trybu działania Rzecznika Prasowego Rządu.
M.P. 1980 nr 29 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
M.P. 1970 nr 12 poz. 103 uznany za uchylony Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie dokonywania zdjęć lotniczych dla celów publikacyjnych.
M.P. 1967 nr 19 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 1967 r. o warunkach przebywania stałych korespondentów zagranicznych na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1963 nr 20 poz. 108 uchylony Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1963 r. w sprawie udostępnienia prasie danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych.
M.P. 1939 nr 204 poz. 514 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1939 r. Nr AA 17f 126 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 183 poz. 453 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1939 r. Nr AA 17e 366 o odebraniu debitu komunikacyjengo.
M.P. 1939 nr 183 poz. 452 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1939 r. Nr AA 17g 370 o odebraniu debitu komunikacyjengo.
M.P. 1939 nr 179 poz. 435 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1939 r. Nr AA. 17h 46 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 179 poz. 434 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1939 r. Nr AA. 17g 367 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 142 poz. 335 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 i 1.
M.P. 1939 nr 137 poz. 325 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 e 449.
M.P. 1939 nr 137 poz. 324 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 f 34.
M.P. 1939 nr 137 poz. 323 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 e 312.
M.P. 1939 nr 137 poz. 322 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 9 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 e 102.
M.P. 1939 nr 104 poz. 240 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1939 r. Nr AA. 17 c. 23.
M.P. 1939 nr 100 poz. 227 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1939 r. Nr AA. 17a. 11.
M.P. 1939 nr 45 poz. 77 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1939 r. Nr AA. 17g 307 .
M.P. 1939 nr 44 poz. 72 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnnia 18 lutego 1939 r. Nr AA. 17g 274.
M.P. 1939 nr 41 poz. 67 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1939 r. Nr AA. 17e 184 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 35 poz. 59 obowiązujący Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lutego 1939 r. Nr AA. 17 f 91 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 32 poz. 55 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1939 r. Nr AA. 17e 120 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 27 poz. 47 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1939 r. Nr AA. 17a- 4.
M.P. 1939 nr 27 poz. 46 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1939 r. Nr AA. 17d.15.
M.P. 1932 nr 143 poz. 177 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1932 r. o zakazie rozpowszechniania i odebraniu debitu pocztowego na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czasopismu p. t. "Danzinger Allgemeine Zeitung".
M.P. 1930 nr 250 poz. 341 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1930 r. o uchyleniu zakazu rozpowszechniania i przywróceniu debitu pocztowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części Województwa Śląskiego czasopismu p.t. "Deutsche Tageszeitung".
M.P. 1930 nr 21 poz. 38 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1930 r. o przywróceniu debitu pocztowego czasopismu p.t. "Złoty Wiek"
M.P. 1930 nr 20 poz. 36 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o odebraniu debitu komunikacyjnego czasopismu p.t. "La Voix Paysanne"