There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1999-08-26
Date of announcement:
1999-07-24
Date of entry into force:
1999-09-10
Date of binding force:
1999-09-10
Remarks:
Art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczącym Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz art. 8 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., a art. 1 pkt 4 lit. b.) w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Administracji Publicznej, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
The legislative process (1)
Amended acts (11)
Acts deemed repealed (2)
Executory orders (3)
Amending acts (2)