Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o przekazaniu wojewódzkim władzom administracji ogólnej uprawnień w zakresie badania urządzeń kanalizacyjnych i do oczyszczania ścieków.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1936-09-19
Date of announcement:
1936-09-09
Date of entry into force:
1936-09-19
Date of binding force:
1936-09-18
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)