Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1944 nr 19 poz. 99 uznany za uchylony Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1944 nr 19 poz. 98 uznany za uchylony Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania Rad Narodowych.
Dz.U. 1944 nr 19 poz. 97 uznany za uchylony Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 roku, o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej.
Dz.U. 1944 nr 18 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Kierownika Resortu Administracji Publicznej z dnia 27 grudnia 1944 r. wydane w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Aprowizacji i Handlu, Przemysłu i Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1944 nr 18 poz. 95 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 28 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.
Dz.U. 1944 nr 18 poz. 94 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 28 grudnia 1944 r. o ślubowaniu urzędników państwowych i sędziów.
Dz.U. 1944 nr 17 poz. 93 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 28 grudnia 1944 r. o wprowadzeniu wojennej cenzury korespondencji.
Dz.U. 1944 nr 17 poz. 92 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1944 r. o trybie nadawania orderów, odznaczeń wojskowych oraz medali.
Dz.U. 1944 nr 17 poz. 91 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 grudnia 1944 r. o orderach, odznaczeniach oraz medalach.
Dz.U. 1944 nr 16 poz. 90 uznany za uchylony Rozporządzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia do tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1944 nr 16 poz. 89 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego i zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1944 nr 16 poz. 88 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń pracowników państwowych.
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 87 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 86 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 85 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o zwalczaniu potajemnego gorzelnictwa.
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 84 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 83 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o zniesieniu podatku od niektórych wynagrodzeń z funduszów państwowych.
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 82 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 81 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 80 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 1 grudnia 1944 r. o spisie ludności i gospodarstw rolnych na wyzwolonych terenach Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Kierownika Resortu Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1944 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich i okręgowych.
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 78 akt jednorazowy Rozporządzenie Kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 6 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1935 r. o opłatach za scalenie gruntów i znoszenie służebności oraz za odrysy dowodów pomiarowych.
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Kierownika Resortu Oświaty, wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej z dnia 30 listopada 1944 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 lutego 1934 r. w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji.
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 listopada 1944 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Kierowników Resortów: Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 30 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r., o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu.
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 74 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1944 nr 14 poz. 73 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 1 grudnia 1944 r. w przedmiocie podziału niektórych resortów utworzonych ustawą z dnia 21 lipca 1944 r. (Dz. U. R. P. nr 1, poz. 1).
Dz.U. 1944 nr 13 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 listopada 1944 r. o premiowaniu dostaw obowiązkowych zbóż i ziemniaków w roku gospodarczym 1944/45.
Dz.U. 1944 nr 13 poz. 71 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 1 grudnia 1944 r. w przedmiocie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1944 nr 13 poz. 70 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 1 grudnia 1944 r. o częściowej zmianie Kodeksu Postępowania Karnego.
Dz.U. 1944 nr 13 poz. 69 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 listopada 1944 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Radio".
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 21 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Kierownika Resortu Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1944 r. o utworzeniu tymczasowej siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie.
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 66 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od lokali.
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 65 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. w przedmiocie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 64 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 63 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie dekretu o zwalczaniu spekulacji i lichwy wojennej.
Dz.U. 1944 nr 12 poz. 62 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 20 listopada 1944 r. o zmianie ustawy o podatku obrotowym.
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 61 uznany za uchylony Rozporządzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 9 listopada 1944 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie wykonania art. 223 ust. (1) ustawy o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. nr 102, poz. 790).
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 60 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o zniesieniu niektórych podatków i opłat państwowych.
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 59 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o dodatku wojennym do podatku obrotowego.
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 57 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o ustaleniu właściwości rzeczowej sądów powszechnych w związku z wahaniem cen rynkowych.
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 56 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 55 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o militaryzacji Polskich Kolei Państwowych.
Dz.U. 1944 nr 11 poz. 54 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu.
Dz.U. 1944 nr 10 poz. 53 uznany za uchylony Rozporządzenie Kierownika Resortu Administracji Publicznej z dnia 30 października 1944 r. wydane w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Gospodarki Narodowej i Finansów oraz Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.
Dz.U. 1944 nr 10 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 25 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o wycofaniu z obiegu marki niemieckiej na obszarze województwa białostockiego.
Dz.U. 1944 nr 10 poz. 51 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o dalszej częściowej mobilizacji do służby wojskowej.
Dz.U. 1944 nr 10 poz. 50 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa.
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 49 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 25 października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji wojennej.
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 48 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 47 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o powoływaniu i ukonstytuowaniu ławy przysięgłych.
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 46 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 45 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 44 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 43 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o wycofaniu z obiegu marki niemieckiej na obszarze województwa białostockiego.
Dz.U. 1944 nr 9 poz. 42 akt jednorazowy Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 r. o utworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej w porozumieniu z Kierownikami Resortów Administracji Publicznej oraz Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 6 października 1944 r. o częściowej mobilizacji koni i wozów z uprzężą dla potrzeb Wojska Polskiego.
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o zakresie działania Centralnej Kasy Skarbowej.
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji.
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Kierownika Resortu Kultury i Sztuki wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej z dnia 5 października 1944 r. o utworzeniu organów kultury i sztuki przy urzędach wojewódzkich i starostwach powiatowych.
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Kierowników Resortów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 3 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o komisjach mieszkaniowych.
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Kierowników Resortu Sprawiedliwości i Resortu Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 3 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 września 1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich.
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Kierownika Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia z dnia 1 października 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o tymczasowych organach samorządu w ubezpieczalniach społecznych.
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 33 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 32 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 31 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o mobilizacji sił mierniczych.
Dz.U. 1944 nr 7 poz. 30 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji Resortu Odszkodowań Wojennych.
Dz.U. 1944 nr 6 poz. 29 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. - Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej.
Dz.U. 1944 nr 6 poz. 28 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Karny Wojska Polskiego.
Dz.U. 1944 nr 6 poz. 27 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. - Kodeks Karny Wojska Polskiego.
Dz.U. 1944 nr 5 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Kierownika Resortu Komunikacji Poczt i Telegrafu z dnia 18 września 1944 r. wydane w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów i Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej, w sprawie opłat pocztowych za przesyłki listowe władz i urzędów państwowych.
Dz.U. 1944 nr 5 poz. 25 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji Resortu Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1944 nr 5 poz. 24 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o tymczasowych organach samorządu w ubezpieczalniach społecznych.
Dz.U. 1944 nr 5 poz. 23 uznany za uchylony Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej.
Dz.U. 1944 nr 5 poz. 22 uznany za uchylony Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 21 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 września 1944 r. o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich.
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 20 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o zakresie działania i organizacji Resortu Informacji i Propagandy.
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o zniesieniu dopłat pobieranych przez ubezpieczalnie społeczne od ubezpieczonych.
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 18 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 września 1944 r. o komisjach mieszkaniowych.
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 17 akt posiada tekst jednolity Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 16 akt posiada tekst jednolity Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Kierownika Resortu Administracji Publicznej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Obrony Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu Wydziałów Wojskowych przy Wojewódzkich i Powiatowych Radach Narodowych.
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Kierownika Resortu Obrony Narodowej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Administracji Publicznej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień - RKU - i ustaleniu ich zasięgu terytorialnego.
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 13 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o ustanowieniu przysięgi dla Wojska Polskiego.
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 12 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu tajnych organizacyj wojskowych na terenach wyzwolonych.
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 11 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r. o emitowaniu biletów skarbowych.
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 10 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych - obowiązkowych dostawach mięsa, mleka i siana dla państwa.
Dz.U. 1944 nr 3 poz. 9 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 18 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych - obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków dla państwa.
Dz.U. 1944 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji.
Dz.U. 1944 nr 2 poz. 7 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o wprowadzeniu Sądów Przysięgłych.
Dz.U. 1944 nr 2 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu policji państwowej (tak zwanej granatowej policji).
Dz.U. 1944 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej.
Dz.U. 1944 nr 2 poz. 4 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1944 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Ustawa Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1944 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o przejęciu zwierzchnictwa nad Armią Polską w ZSRR i o scaleniu Armji Ludowej i Armji Polskiej w ZSRR, w jednolite Wojsko Polskie.
Dz.U. 1944 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.