Rozporządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 października 1961 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do studiów w szkołach wyższych podległych Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Turystyki osób, które przerwały studia na drugim lub wyższym roku studiów.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1961-10-06
Date of entry into force:
1961-11-14
Date of binding force:
1961-11-14
Date of repeal:
1982-09-01
Issuing authority:
  • PRZEW. GKKFIT
  • MIN. SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Legal basis (1)
References (1)
Repeals arising from (1)