There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-10-21
Date of announcement:
1991-10-01
Date of entry into force:
1991-10-21
Date of binding force:
1991-10-21
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Amending acts (1)