There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Policji, Urzędowi Ochrony Państwa lub Straży Granicznej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-10-31
Date of announcement:
1991-10-15
Date of entry into force:
1991-10-31
Date of binding force:
1991-05-10
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Legal basis (3)
Legal basis with article (3)
Acts deemed repealed (3)
References (3)
Amending acts (1)