There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 października 1991 r. w sprawie ustalania prawa do renty inwalidzkiej rolniczej oraz zgłaszania i ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-11-14
Date of announcement:
1991-10-21
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of repeal:
2005-05-02
Remarks:
z dniem 2 maja 2004 r. traci moc w zakresie ustalania prawa do renty inwalidzkiej rolniczej w związku z Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 873
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)
Repeals arising from (1)