Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
1991-11-28
Date of announcement:
1991-10-10
Date of entry into force:
1991-11-28
Date of binding force:
1991-11-28
Date of repeal:
1997-10-17
Issuing authority:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Repealing acts (1)