Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów banków utworzonych przez osoby zagraniczne lub z udziałem kapitału zagranicznego oraz oddziałów banków zagranicznych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-11-29
Date of announcement:
1991-11-18
Date of entry into force:
1991-11-29
Date of binding force:
1991-11-29
Date of repeal:
1992-01-01
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repeals arising from (1)