Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie określenia urzędu prowadzącego rejestr skazanych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-14
Date of announcement:
1991-12-05
Date of entry into force:
1991-12-15
Date of binding force:
1991-12-15
Date of repeal:
1993-09-08
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Repealing acts (1)