Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-16
Date of announcement:
1991-12-03
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of repeal:
1997-06-28
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)
Repealing acts (1)