Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-16
Date of announcement:
1991-11-14
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of repeal:
1993-05-26
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)