Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie wykładni art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Uchwała
Date of publication:
1991-12-16
Date of announcement:
1991-12-04
Date of entry into force:
1991-12-16
Date of binding force:
1991-12-16
Date of repeal:
1997-10-17
Remarks:
na podstawie art. 239 ust.3 Konstytucji uchwały TK w sprawie ustalenia wykładni ustaw straciły moc powszechnie obowiązującą z dniem 17.10.1997 r.
Issuing authority:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Judgement of the Constitutional Tribunal for the act (1)
References (4)
Repeals arising from (1)