There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-17
Date of announcement:
1991-12-05
Date of entry into force:
1991-12-17
Date of binding force:
1991-12-17
Date of repeal:
2006-12-24
Issuing authority:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (2)
Repeals arising from (1)