Oświadczenie Rządowe z dnia 23 października 1991 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Atenach dnia 20 listopada 1987 r.

Show content in full window
Published text:
Document type:
Oświadczenie rządowe
Date of publication:
1991-12-23
Date of announcement:
1991-10-23
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)