Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-28
Date of announcement:
1991-12-21
Date of entry into force:
1992-01-06
Date of binding force:
1992-01-06
Date of repeal:
1993-07-05
Issuing authority:
  • MIN. FINANSÓW
Legal basis (2)
Legal basis with article (5)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)