There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji i zasad działania inspektoratu nadzoru farmaceutycznego oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników inspektoratu.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1992-12-29
Date of announcement:
1992-12-21
Date of entry into force:
1993-01-01
Date of binding force:
1993-01-01
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)