Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1996-12-21
Date of entry into force:
1997-01-29
Date of binding force:
1997-01-29
Date of repeal:
2002-10-01
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)