Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu tworzenia Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz zmiany statutu Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1998-12-24
Date of entry into force:
1998-12-30
Date of binding force:
1999-12-30
Date of repeal:
2000-03-13
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (2)
Legal basis with article (2)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)